Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-484-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
2,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
28,50
Cena w punktach Virtualo:
2850 pkt.

Pełny opis

Książka jest zbiorem poświęconym więziom i sieciom społecznym w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego. Zawiera analizy dotyczące: organizacji życia zbiorowego w kontekście więzi wspólnotowych, więzi społecznych oraz zjawisk samotności i osamotnienia; wsparcia społecznego i procesów wykluczenia i inkluzji w świetle badań nad społecznym konstruowaniem problemu bezradności opiekuńczo-wychowawczej; samotnego dzieciństwa w rodzinie; lokalnych wzorów solidarności społecznej w sytuacjach zagrożeń i kataklizmów; zasobów i kierunków zmian kapitału społecznego w wybranych płaszczyznach zróżnicowania społecznego; kształcenia integracyjnego; procesów restrukturyzacji i ich wpływu na pamięć zbiorową mieszkańców będzińskich i rudzkich osiedli postprzemysłowych; działań organizacji społecznych wobec osób biednych i wykluczonych; aktywizacyjnych czynników „przełamywania” syndromu kultury ubóstwa; rodzinnych uwarunkowań  przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej.

Spis treści

Wstęp

Adam Rosół, Model organizacji życia zbiorowego a więzi wspólnotowe

– Model of organization of collective life and exclusion from community ties

Aldona Żurek, Więzi społeczne a zjawisko samotności i osamotnienia

– Social bonds and the phenomenon of loneliness and isolation

Iwona Kudlińska, Rodziny z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą – wsparcie społeczne a procesy wykluczenia i inkluzji – w świetle badań nad społecznym konstruowaniem pro blemu bezradności opiekuńczo-wychowawczej

– Families with the parental upbringing inefficiency – social support and social exclusion and inclusion – on the example of the process of social constructing of the problem hel plessness within childcare and parental affairs

Monika Sas-Tomczyk, Samotne dzieciństwo w rodzinie

– Childhood loneliness within the family

Hanna Bojar, Lokalne wzory solidarności społecznej w sytuacjach zagrożeń i kataklizmów naturalnych

– Local patterns of social solidarity in the event of natural hazards and disasters

Urszula Abłażewicz-Górnicka, Zasoby i kierunki zmian kapitału społecznego w wybranych płaszczyznach zróżnicowania społecznego

– Social capital resources and their changes in selected dimensions of social diversity

Janusz Erenc, Kształcenie integracyjne – atmosfera myślenia życzeniowego?

– Integration education – the atmosphere of wishful thinking?

Monika Gnieciak, Kazimiera Wódz, Krajobraz wspomnień: procesy restrukturyzacji a pa mięć zbiorowa mieszkańców będzińskich i rudzkich osiedli postprzemysłowych

– Landscape of memories: transformation process and changes in collective memory of postindustrial labour force societies in Ruda Śląska and Będzin

Katarzyna Górniak, Działania organizacji społecznych wobec osób biednych i wykluczonych – odbudowywanie czy tworzenie sieci społecznych

– NGOs’ framework of action towards the poor and marginalized – reconstruction or formation of social networks

Hanna Kroczak, Od wyuczonej bezradności do uaktywnionej zaradności. Aktywizacyjne czynniki „przełamywania” syndromu kultury ubóstwa na podstawie studium przypadku wsi Kubanki

– From acquired helplessness to activated resourcefulness – activating factors of “overcoming” the syndrome of the culture of poverty. Case study of Kubanki village

Andrzej Kacprzak, Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle kryminologicznych teorii nieformalnej kontroli społecznej

– Familial conditions of juvenile delinquency (in the light of informal social control theo ries)

Blanka Serafin-Juszczak, Kim jest polski NEET?

– Polish NEET – Who is it?

Noty o autorach


Polskie Towarzystwo Socjologiczne

BESTSELLERY