Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Własność menedżerska w polskich spółkach publicznych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-994-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
1,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
24,96
Cena w punktach Virtualo:
2496 pkt.

Pełny opis

Wzrost zainteresowania wpływem własności menedżerskiej na funkcjonowanie spółek łączy się z dynamicznym rozwojem rynków kapitałowych i ekspansją kapitału prywatnego. W tych warunkach inwestorzy indywidualni poszukują korzystnych możliwości inwestowania wolnych środków. Równocześnie tworzona jest cała infrastruktura wokół rynków kapitałowych, która ułatwia inwestowanie. W rezultacie spółki mają większe możliwości pozyskania kapitału niezbędnego do ich rozwoju, jednak muszą dbać o satysfakcję inwestorów, która objawia się jak najwyższymi stopami zwrotu z zainwestowanego przez nich kapitału, ale przy akceptowalnym ryzyku. Ponadto w warunkach bogacenia się społeczeństw wzrosła też siła inwestorów instytucjonalnych, którzy zaczęli stawiać menedżerom coraz większe wymagania. Zmusza to menedżerów najwyższego szczebla do odpowiedzialnego sprawowania funkcji zarządczych, przejrzystego działania i wdrażania dobrych praktyk ładu korporacyjnego.

 

Przedstawione w publikacji badania dotyczą najistotniejszych problemów wynikających z pojawienia się własności menedżerskiej w spółkach oraz z wpływu tego rodzaju własności korporacyjnej na różne aspekty funkcjonowania spółek i ich organów statutowych.

Spis treści

WSTĘP 7


ROZDZIAŁ I. WŁASNOŚĆ MENEDŻERSKA W TEORIACH ŁADU KORPORACYJNEGO 15

1.1. Własność wśród innych źródeł władzy menedżerskiej 15

1.2. Sprzeczność interesów w spółce – perspektywa teorii agencji 19

1.3. Zbieżność interesów w spółce – perspektywa teorii służebności 27

1.4. Wpływ otoczenia i budowanie kapitału relacyjnego – perspektywy teorii instytucjonalnej, strategicznego wyboru, zależności zasobowej i interesariuszy 30

1.5. Instrumentalne traktowanie pozycji w spółce – perspektywy teorii hegemonii menedżerskiej, hegemonii technostruktury oraz hegemonii klas 35

1.6. Pozostałe podejścia teoretyczne 39

ROZDZIAŁ II. WŁASNOŚĆ MENEDŻERSKA W POLSKIM SYSTEMIE ŁADU KORPORACYJNEGO 43

2.1. Ewolucja polskiego rynku kapitałowego 43

2.2. Polski system ładu korporacyjnego w różnych klasyfikacjach systemów corporate governance 53

2.3. Struktury własnościowe polskich spółek publicznych 62

2.4. Znaczenie własności menedżerskiej i udział właścicieli-menedżerów w strukturach własnościowych polskich spółek publicznych 72


ROZDZIAŁ III. WPŁYW WŁASNOŚCI MENEDŻERSKIEJ NA WYNIKI I FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK 79

3.1. Własność menedżerska a strategie spółek 79

3.2. Relacje pomiędzy własnością menedżerską a wynikami finansowymi spółek 86

3.3. Efektywność kapitału intelektualnego w spółkach z własnością menedżerską 93

3.4. Związki pomiędzy własnością menedżerską, rotacjami w zarządach i wynikami finansowymi spółek 100


ROZDZIAŁ IV. WŁAŚCICIELE-MENEDŻEROWIE A RADY NADZORCZE I ZARZĄDY SPÓŁEK 107

4.1. Aktywność rad nadzorczych w spółkach z własnością menedżerską 107

4.2. Wpływ własności menedżerskiej na liczebność i strukturę organów statutowych

spółek 110

4.3. Własność menedżerska a powoływanie komitetów rad nadzorczych 131

ROZDZIAŁ V. WŁASNOŚĆ MENEDŻERSKA A ZASADY I WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ MENEDŻERÓW NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA 139

5.1. Koncepcje teoretyczne w polityce wynagradzania menedżerów najwyższego szczebla 139

5.2. Wynagrodzenie pieniężne członków zarządu i wpływ na nie własności menedżerskiej 144

5.3. Wynagrodzenie w formie niepieniężnej a własność menedżerska 150

5.4. Polityka wypłat dywidend w spółkach oraz wpływ na te wypłaty własności menedżerskiej 155


ROZDZIAŁ VI. WŁASNOŚĆ MENEDŻERSKA W POLSKICH SPÓŁKACH PUBLICZNYCH – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH 161

6.1. Metodyka badań 161

6.2. Własność menedżerska a poziom internacjonalizacji polskich spółek publicznych 163

6.3. Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych 167

6.4. Efektywność kapitału intelektualnego w spółkach z własnością menedżerską 176

6.5. Związki pomiędzy własnością menedżerską a rotacjami na stanowiskach prezesów zarządów polskich spółek publicznych 181

6.6. Relacje pomiędzy własnością menedżerską a aktywnością rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych 188

6.7. Wpływ własności menedżerskiej na liczebność organów statutowych polskich spółek publicznych 193

6.8. Własność menedżerska a różnorodność organów statutowych polskich spółek publicznych 200

6.9. Niezależność w radach nadzorczych polskich spółek publicznych a własność menedżerska 207

6.10. Własność menedżerska a obowiązkowe i dobrowolne powoływanie komitetów rad nadzorczych w polskich spółkach publicznych 211

6.11. Relacje pomiędzy własnością menedżerską a wynagrodzeniem członków zarządów polskich spółek publicznych 218

6.12. Formy wynagradzania niepieniężnego w polskich spółkach publicznych z indeksów WIG30, mWIG40 i sWIG80 225

6.13. Własność menedżerska a wypłaty dywidend w polskich spółkach publicznych 228

ZAKOŃCZENIE 237

MANAGERIAL OWNERSHIP IN POLISH LISTED COMPANIES 247

BIBLIOGRAFIA 251

ZAŁĄCZNIKI 279

SPIS RYSUNKÓW 297

SPIS TABEL 299


OD REDAKCJI 303

BESTSELLERY