Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-551-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
4,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
27,45
Cena w punktach Virtualo:
2745 pkt.

Pełny opis

Obecnie na całym świecie, i oczywiście także w Polsce, procesy urbanizacji przebiegają pod wpływem globalizacji i postępu techniczno-technologicznego (w tym technik ICT). Jednakże globalizacja jest procesem selektywnym, to znaczy że dokonuje się z różnym natężeniem w różnych punktach przestrzeni. Miasta (struktury miejskie), które mają odpowiednie zasoby wiedzy oraz kapitału (w tym ludzkiego, gospodarczego i społecznego) są miejscami, w których generowane są innowacje.

Te z kolei stają się podstawą budowania przewagi konkurencyjnej miasta oraz jego dynamicznego wzrostu. Ich rozwój wpisuje się wówczas w koncepcję zrównoważonego rozwoju, może też być określany jako rozwój inteligentny.

Tematem przewodnim monografii jest miasto w relacji globalizacja – gospodarka - społeczeństwo - system władzy i zarządzania. Rozważania koncentrują się wokół pytania, co przesądza, że w globalizującym się świecie pewne miasta rozwijają się i odnoszą sukcesy, a inne - mimo wydawałoby się sprzyjających okoliczności – nie nadążają za dynamiką zmian zachodzących w różnych miejscach i obszarach ludzkiej aktywności.

Na gruncie założeń ekonomii instytucjonalnej oraz kapitalizmu kognitywno-kulturowego zaprezentowano rozważania pozwalające na wyjaśnienie, dlaczego dla dynamiki rozwoju miast szczególne znaczenie ma system instytucji warunkujący sprawność zarządzania oraz przedsiębiorczość i kreatywność mieszkańców.

 

W pracy przeprowadzono również analizę dotyczącą sytuacji polskich miast w kontekście zmian zachodzących pod wpływem procesów globalizacji i transformacji systemowej, problemów ich rozwoju, obowiązujących zasad zarządzania oraz zawarto rekomendacje pod adresem władz publicznych w zakresie systemowych działań warunkujących rozwój miast.

Spis treści

Wstęp       7

1. Idee, teorie, koncepcje, czynniki rozwoju miast 17

1.1. Miasto i jego rozwój          17

1.2. Gospodarka przestrzenna wobec problemu rozwoju miast         23

1.2.1. Teorie lokalizacji    24

1.2.2. Teoria bazy ekonomicznej                37

1.2.3. Efekty zewnętrzne a rozwój miasta             42

1.2.4. Ekonomia instytucjonalna a rozwój miasta             49

1.2.5. Kapitalizm kognitywno-kulturalny a rozwój miasta           65

1.3. Czynniki rozwoju miast   77

1.4. Idee rozwoju miast            85

1.4.1. Idea zrównoważonego rozwoju miasta       88

1.4.2. Koncepcja smart city – miasto przyszłości 96

2. Globalny wymiar rozwoju miast     115

2.1. Procesy urbanizacji, rozwój miast – przyczyny i konsekwencje               115

2.2. Globalizacja i jej wpływ na rozwój miast               123

2.3. Metropolie, obszary metropolitalne, megamiasta              150

2.4. Terytorium i jego rozwój               160

3. Wyznaczniki zarządzania rozwojem miasta           167

3.1. Miasto jako organizacja 167

3.1.1. Cechy miasta jako organizacji       167

3.1.2. Cele i zasoby miasta           171

3.1.3. Elementy otoczenia miasta            176

3.1.4. Miasto jako organizacja publiczna              178

3.2. Zarządzanie w mieście   185

3.2.1. Istota i cechy zarządzania   185

3.2.2. Nowe zarządzanie publiczne            201

3.2.3. Cechy i zasady zarządzania w mieście         210

3.2.4. Metody i instrumenty zarządzania w miastach       213

3.2.5. Analiza relacji kosztów i korzyści jako podstawa w procesie podejmowania decyzji  240

3.2.6. Polityka miejska oraz jej instrumentarium               244

4. Miasta Polski – dylematy rozwoju 253

4.1. Miasta Polski na przełomie XX i XXI wieku         253

4.2. Uwarunkowania prowadzenia krajowej polityki miejskiej        268

4.3. Wymiar miejski w dokumentach planistycznych           277

4.4. Bariery i ograniczenia rozwoju miast w Polsce                307

4.5. Zarządzanie rozwojem miast w Polsce – wybrane elementy    334

4.6. Inteligentne zarządzanie w polskich miastach – wybrane przykłady   346

Zakończenie 359

Bibliografia 373

Summary 405

Spis rysunków 409

Spis tabel 410

 

Nota o autorze 411

BESTSELLERY