Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7488-043-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
5,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
52,50
Cena w punktach Virtualo:
5250 pkt.

Pełny opis

Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy ostatnich lat, kryzys w wymiarze europejskim i poszczególnych krajów, wywołuje niekorzystne zjawiska w gospodarkach, a te generują niekorzystne zmiany także w polskiej gospodarce, tworząc nowe uwarunkowania dla funkcjonowania podmiotów rynkowych, w tym konsumentów. Zachowania podmiotów rynkowych określa niepewność i ryzyko powodowane niepewną sytuacją gospodarczą, w tym rynkową.

Praca ma na celu identyfikację powstających, przejawiających się w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, nowych procesów i zjawisk, a także działań adaptacyjnych indywidualnych podmiotów konsumpcji w nowych, trudnych warunkach gospodarczych. Zachowania konsumentów w okresie zwiększającej się niepewności i ryzyka stanowią interesujący poznawczo przedmiot badań.

Podstawą pracy były bogate źródła danych i informacji. Posłużono się rozległą literaturą przedmiotu, statystykami wyczerpującymi i niewyczerpującymi oraz danymi z Internetu. Szczególnie istotnymi źródłami danych są w tej pracy wyniki badań pierwotnych, które pozwoliły poznać zachowania konsumentów w sytuacji kryzysowej i kierunki modyfikacji działalności konsumpcyjnej.

Zamierzeniem autorów było zaprezentowanie problematyki związanej z konsumpcją i zachowaniami konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego. W tym celu dokonano takiego doboru zagadnień, które będą sprzyjały przydatności monografii dla badaczy tego problemu, gdyż dają asumpt do dyskusji i dalszych badań nad zachowaniami konsumentów w bardzo turbulentnym otoczeniu rynkowym, a także dla praktyków, którym praca będzie przydatna do prognozowania określonych rynkowych zachowań konsumentów w przyszłości. Praca pomocna będzie także studentom zdobywającym wiedzę w specjalnościach marketingowych oraz słuchaczom studiów podyplomowych zainteresowanym zagadnieniami rynkowych zachowań konsumentów.


Spis treści

Spis treści

Część 1. Oznaki kryzysu gospodarczego w świetle wskaźników ekonomicznych Urszula Grzega

1.1. Źródła i przyczyny  światowego kryzysu gospodarczego

1.2. Kryzys, jako uwarunkowanie konsumpcji  i zachowań konsumentów

1.3. Sytuacja gospodarcza w Polsce w latach 2007–2010

1.3.1. Tempo wzrostu gospodarczego

1.3.2. Wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

1.3.3. Sytuacja na rynku pracy mierzona stopą bezrobocia oraz przeciętnym wynagrodzeniem realnym brutto w gospodarce narodowej

1.3.4. Dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych

1.3.5. Spożycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych

1.3.6. Wskaźniki ufności konsumenckiej oraz opinie Polaków  na temat kryzysu gospodarczego

1.4. Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na gospodarkę Polski i polskich konsumentów

Część 2. Zachowania finansowe konsumentów w świetle globalnego kryzysu  gospodarczego Sławomir Smyczek

2.1. Zachowania finansowe konsumentów  – ujęcie teoretyczne

2.2. Modele zachowań finansowych konsumentów  – pojęcie, rodzaje, charakterystyka

2.3. Obszary instytucjonalne zachowań finansowych  konsumenta

2.4. Metodyczne aspekty badań wpływu kryzysu  na zachowania finansowe konsumentów

2.5. Zmiany w zachowaniach finansowych konsumentów w świetle kryzysu gospodarczego

2.6. Zachowania finansowe konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego

2.6.1. Gospodarowanie środkami finansowymi w okresie kryzysu gospodarczego

2.6.2. Finansowanie zakupów przez konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego

2.6.3. Tworzenie i utrzymywanie zapasów buforowych oraz  zabezpieczanie się konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego

2.6.4. Inwestowanie i pomnażanie majątku przez konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego

2.7. Eksploracja struktury modelu zachowań finansowych konsumentów w okresie kryzysu gospodarczego

2.8. Typologia konsumentów w świetle zmian w zachowaniach finansowych w warunkach kryzysu gospodarczego

Część 3. Zachowania konsumentów  w warunkach niepewności i ryzyka Ewa Kieżel

3.1. Niepewność i ryzyko, jako uwarunkowania  zachowań konsumentów

3.2. Postępowanie polskich konsumentów w warunkach niepewności i ryzyka w świetle badań pierwotnych

Część 4. Zachowania polskich konsumentów  na rynku żywności w warunkach kryzysu gospodarczego Jolanta Zrałek

4.1. Rynek żywności w warunkach kryzysu  gospodarczego

4.2. Rynek żywności ekologicznej i jego zmiany w dobie kryzysu gospodarczego

4.3. Konsumpcja żywności w polskich gospodarstwach domowych

4.4. Zachowania konsumentów na rynku żywności  w świetle badań bezpośrednich

Część 5. Reakcje polskich konsumentów na kryzys gospodarczy
i ich zachowania przystosowawcze (na przykładzie zakupu dóbr trwałego użytku i wyposażenia wnętrz) Aleksandra Burgiel

5.1. Przejawy kryzysu na rynku dóbr trwałego  użytkowania

5.2. Zmiany na polskim rynku dóbr trwałego  użytkowania w okresie kryzysu

5.3. Reakcje polskich konsumentów na kryzys gospodarczy w segmencie dóbr trwałego użytkowania i artykułów wyposażenia wnętrz – wyniki badań pierwotnych

5.3.1. Postrzeganie kryzysu i jego skutków społeczno-ekonomicznych wśród badanych konsumentów

5.3.2.  Zakres i przejawy zachowań przystosowawczych  konsumentów na rynku dóbr trwałych  w warunkach zagrożenia kryzysem

5.3.3. Niepewność oraz oczekiwania względem przyszłości jako determinanty zachowań konsumentów na rynku dóbr trwałego użytkowania

Załącznik

Część 6. Zachowania przystosowawcze polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego  (na przykładzie wybranych usług) Izabela Sowa

6.1. Charakterystyka zachowań konsumentów na rynku usług

6.2. Proces serwicyzacji w gospodarce polskiej  i europejskiej

6.3.  Reakcje konsumentów na kryzys gospodarczy

6.3.1. Przejawy i zakres zachowań dostosowawczych  na rynku usług

6.5. Perspektywy rozwoju sektora usług jako rezultat zmian zachodzących w gospodarstwach domowych

Część 7. Postawy etnocentryczne konsumentów na rynku europejskim  na tle uwarunkowań kulturowych  w warunkach kryzysu gospodarczego Agata Małysa-Kaleta

7.1. Uwarunkowania kulturowe w kształtowaniu postaw i zachowań konsumentów

7.2. Etnocentryzm jako postawa konsumentów  w warunkach kryzysu

7.3. Postawy etnocentryczne konsumentów z wybranych krajów europejskich w warunkach recesji na podstawie badań bezpośrednich

7.3.1. Podobieństwa i różnice konsumentów europejskich w aspekcie kulturowym

7.3.2. Założenia badań bezpośrednich

7.3.3. Kraj pochodzenia produktu jako kryterium wyboru  w decyzjach konsumentów i jego miejsce  na tle pozostałych determinant

7.3.4. Motywy tworzenia postaw etnocentrycznych  wśród badanych

7.3.5. Preferowane przez Polaków i Czechów kraje pochodzenia produktu dla wybranych kategorii produktowych

7.3.6. Ustosunkowanie konsumentów z wybranych krajów  do produktów europejskich/unijnych

Podsumowanie

BESTSELLERY