Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-962-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
4,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
29,95
Cena w punktach Virtualo:
2995 pkt.

Pełny opis

Publikacja powstała z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. zw. dra hab. Dariusza Góreckiego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem badań podjętych przez autorów są zagadnienia związane z historią prawa konstytucyjnego, analizą aktualnych polskich kwestii ustrojowych oraz problematyką konstytucyjnoprawną innych państw.

Spis treści

De Iubilato 7

Andrzej Bałaban, Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego a Konstytucja RP 11

BogusławBanaszak, Grzegorz Kulka, Obrona oficerskiego honoru czy zwykłe zabójstwo? Kontrowersje i dyskusja wokół wybranych orzeczeń wojskowego sądownictwa w II Rzeczypospolitej (do 1926 r.) 19

Witold Brodziński, O transformacji ustrojowej na Węgrzech po roku 1989 (wprowadzenie do podsumowania) 33

Anna Chmielarz-Grochal, Udział Prezydenta Republiki Francuskiej w procedurze powoływania członków Rady Konstytucyjnej 41

Ryszard Chruściak, Wniosek Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej – z prac nad art. 122 Konstytucji RP 51

Jerzy Ciapała, Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu sądowym w kontekście problemu jego odpowiedzialności 67

Michał Domagała, Kilka uwag na temat odpowiedzialności członków parlamentu przed Trybunałem Stanu 85

Aldona Domańska, Zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich 93

Krzysztof Eckhardt, Skuteczność i ostrożność. Jeszcze o trybie wprowadzania stanu nadzwyczajnego 107

Olgierd Górecki, Wolność człowieka – doktrynalna analiza pojęcia normatywnego zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 117

Sabina Grabowska, Litewskie regulacje odpowiedzialności konstytucyjnego głowy państwa 141

Radosław Grabowski, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Litewskiej w świetle dostępnych klasyfikacji 153

Krzysztof Grajewski, Prezydencka kompetencja do powoływania członka Krajowej Rady Sądownictwa – prerogatywa czy uprawnienie zwykłe? 167

Mirosław Granat, Lustracja a wiarygodność sędziego. O wykładni pojęcia „odpowiedzialność karna” z art. 181 Konstytucji RP 181

Marian Grzybowski, Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Litewskiej 189

Jerzy Jaskiernia, Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich jako formalna gwarancja bezpośrednia ochrony praw i wolności jednostki 213

Ryszard Paweł Krawczyk, Absolutorium komunalne – czym być powinno i czym nie jest 225

Grzegorz Kryszeń, Państwo rzetelne i sprawne jako idea konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej 255

Andrzej Kulig, Uwagi o kształtowaniu ustawodawstwa w Konstytucji kwietniowej 271

Anna Michalak, Konstytucyjność ryczałtowego opodatkowania osób duchownych – przyczynek do dyskusji 281

Piotr Mikuli, Skargi dotyczące działalności sądów: kilka uwag o polskich rozwiązaniach na tle porównawczym 299

Anna Młynarska-Sobaczewska, Stan prawny i praktyka „polityki powrotów” Polaków pozostałych na Wschodzie 311

Anna Rakowska-Trela, Aspekty prawne kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2015 r. 331

Paweł Sarnecki, Dekrety Konstytucji kwietniowej 349

Viktoriya Serzhanova, Naczelne zasady ustroju politycznego w Konstytucji Republiki Finlandii 363

Konrad Składowski, Prawo Prezydenta do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w Konstytucji Republiki Chorwacji 379

Krzysztof Skotnicki, Kontrasygnata w państwach Grupy Wyszehradzkiej 389

Jarosław Sułkowski, Konstytucyjna opieka nad weteranami walk o niepodległość 401

Bogumił Szmulik, Andrzej Pogłódek, Sąd Konstytucyjny Republiki Uzbekistanu 411

Andrzej Szmyt, Jeszcze o niepołączalności mandatu 427

Piotr Uziębło, Zarządzenie referendum ogólnokrajowego przez Prezydenta RP (wybrane zagadnienia) 439

Jan Wawrzyniak, Prezydentura w Polsce (uwagi ogólne) 451

Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Kilka uwag o statusie prawnym i praktyce funkcjonowania Przewodniczącego Rady Europejskiej 461

Zbigniew Witkowski, Michał Szewczyk, Stosunki cywilno-wojskowe pod rządem ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r. 475

Krzysztof Wojtyczek, Kompetencje państwa w stosunkach międzynarodowych 495

 

Halina Zięba-Załucka, Prawo do swobody wypowiedzi w prawie międzynarodowym i prawie polskim (na tle sporów o interes publiczny/demokratyzację polityki) 507

BESTSELLERY