Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-744-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
7,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
23,90
Cena w punktach Virtualo:
2390 pkt.

Pełny opis

Starzenie się społeczeństw ma charakter globalny, w szczególności dotykający kraje wysoko zurbanizowane i uprzemysłowione, w tym Polskę. Złożoność tego zagadnienia narzuca konieczność interdyscyplinarnego podejścia, łączącego wysiłki wielu nauk: filozofii, ergonomii, psychologii poznawczej i psychologii starzenia się, polityki społecznej, socjologii starzenia się, historii, a także zarządzania, ekonomii, finansów, gerontologii społecznej, medycyny czy nauk technicznych i inżynieryjnych. Ponadto, aby przeciwdziałać negatywnemu przebiegowi tego procesu i łagodzić jego skutki, konieczne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy: polityków społecznych, reprezentantów instytucji rynku pracy, zarządzających organizacjami pozarządowymi. Starzenie się ludności może być postrzegane nie tylko jako wyzwanie, ale także jako szansa na pełniejszy rozwój w skali makro-, mezo- i mikroekonomicznej. Starsi ludzie – w sposób formalny lub nieformalny – są źródłem informacji dla ich rodzin, społeczności i pracodawców. Osoby dojrzałe pełnią ważne role w rodzinach, organizacjach, społecznościach lokalnych. W książce znajdziemy zarówno odpowiedź na pytanie: jak można efektywnie zarządzać wiekiem z punktu widzenia kluczowych interesariuszy, jakimi są dojrzali pracownicy i same organizacje, jak i opis autorskiej koncepcji zarządzania pracownikami w organizacji, w różnych grupach wyróżnionych ze względu na wiek. Wykorzystano różne metody i techniki badawcze jakościowe.

Spis treści

Wstęp  7

ROZDZIAŁ I. Zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w otoczeniu organizacji i wynikające z nich wyzwania  17

1. Starzenie się społeczeństw  17

2. Globalizacja gospodarki i jej konsekwencje  20

3. Gospodarka napędzana wiedzą i informatyzacja  23

4. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi  26

ROZDZIAŁ II. Złożoność zarządzania wiekiem  37

1. Miejsce zarządzania wiekiem w zarządzaniu  37

2. Interesariusze zarządzania wiekiem w organizacji  43

3. Podejścia do starzenia się. Zarządzanie wiekiem w kontekście silver economy 49

4. Przegląd badań światowych, europejskich i polskich  53

5. Wsparcie instytucjonalne dla idei zarządzania wiekiem  68

ROZDZIAŁ III. Kompetencje osób dojrzałych – przegląd dotychczasowej wiedzy oraz wyniki badań  75

1. Zarządzanie kompetencjami  75

2. Generacje pracowników na zewnętrznym i wewnętrznym rynku pracy  79

3. Samoocena kompetencji osób dojrzałych  88

3.1. Samoocena umiejętności ogólnych  90

3.2. Samoocena kompetencji związanych z aktywnością zawodową i karierą  97

ROZDZIAŁ IV. Kluczowe obszary zarządzania wiekiem  113

1. Zarządzanie wiedzą pracowników dojrzałych  113

2. Zdobywanie kompetencji dzięki szkoleniom  119

3. Równowaga między pracą a życiem prywatnym  127

4. Zaangażowanie dojrzałych pracowników  132

5. Monitorowanie nastrojów i uwzględnianie „nowego” kontraktu psychologicznego. Psychologia pozytywna  140

ROZDZIAŁ V. Praktyki zarządzania wiekiem pomyślne dla pracodawcy  153

1. Systemy pracy wysoce efektywnej i systemy pobudzania zaangażowania  153

2. Zrównoważona karta dokonań i pomiar kapitału ludzkiego  161

3. Employer Branding 170

ROZDZIAŁ VI. Zarządzanie wiekiem w polskich organizacjach w świetle badań własnych  177

1. Zarządzanie wiekiem – model na podstawie przeglądu literatury  177

2. Typologia strategii zarządzania wiekiem M. Wallin i T. Hussiego  189

3. Zarządzanie wiekiem w polskich przedsiębiorstwach  194

3.1. Opis próby i metod badawczych  194

3.2. Wymiar instytucjonalny zarządzania wiekiem – opinia pracodawców o pracownikach dojrzałych  196

3.3. Funkcjonalne i instrumentalne zarządzanie wiekiem stosowane przez polskich pracodawców  204

3.4. Strategie zarządzania wiekiem badanych pracodawców – synteza  209

ROZDZIAŁ VII. Proaktywne zarządzanie wiekiem – ocena syntetyczna stosowanych strategii  217

1. Metodyka konstrukcji wskaźnika syntetycznego  217

2. Proaktywne zarządzanie wiekiem w polskich organizacjach  218

2.1. Syntetyczna ocena proaktywnego zarządzania wiekiem – ogólna charakterystyka  218

2.2. Profilowanie organizacji proaktywnie zarządzających wiekiem  220

3. Proaktywne zarządzanie wiekiem a zatrudnianie osób starszych  237

4. Przykłady dobrych praktyk  241

ROZDZIAŁ VIII. Model zarządzania wiekiem – wnioski z badań i rekomendacje  249

1. Wnioski płynące z badań  249

2. Autorski model zarządzania wiekiem  252

3. Wnioski generalne i kierunki przyszłych badań  255

Bibliografia  263

Spisy rysunków, schematów, wykresów, tabel  283


Od Redakcji  287

BESTSELLERY