Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2581-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
4,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Prezentowany komentarz do przepisów wprowadzających w Polsce elektroniczne postępowanie upominawcze został opracowany przez specjalistów, którzy w ramach prac zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości przygotowali założenia, a następnie przepisy ustaw i akty wykonawcze odnoszące się do tego postępowania. Publikacja jest autorskim omówieniem elektronicznego postępowania upominawczego w zakresie objętym ustawami: kodeksem postępowania cywilnego, ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, ustawą o ustroju sądów powszechnych, ustawą - Prawo o adwokaturze, ustawą o radcach prawnych i ustawą o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Książka zawiera także komentarz do licznych rozporządzeń wykonawczych oraz regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Ponadto opracowanie zostało wzbogacone o wstęp, w którym autorzy przedstawili podobne postępowania w innych państwach oraz stan informatyzacji postępowań sądowych w prawie polskim, wskazując w ten sposób kontekst prawny regulacji polskiego elektronicznego postępowania upominawczego.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Część pierwsza. Uwagi wprowadzające 19

1. Podstawy informatyzacji postępowania sądowego w Polsce 21

2. Elektroniczne postępowanie upominawcze w Austrii 30

3. Elektroniczne postępowanie upominawcze w Niemczech 39

4. Elektroniczne postępowanie upominawcze w Anglii i Walii.
(Money Claim Online) 52

5. Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle
europejskiego postępowania nakazowego 56

6. Zabezpieczenia czynności dokonywanych w internecie 61

6.1. Wybrane mechanizmy zabezpieczeń 62

6.2. Charakterystyka wymagań bezpieczeństwa. 65

7. Podpis elektroniczny. 69

Część druga. Komentarz
79


1. Postępowanie cywilne. 81


Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi 81

Art. 17 pkt 4 k.p.c. 81

Art. 46 § 1 k.p.c. 87

Art. 68 k.p.c. 95

Art. 89 § 1 k.p.c. 104

Art. 125 § 2 i 4 k.p.c. 105

Art. 126 § 31 k.p.c. 126

Art. 126 § 5 i 6 k.p.c. 131

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym 132

Art. 128 § 2 k.p.c. 142

Art. 130 § 6 k.p.c. 144

Art. 1311 k.p.c. 149

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym 150

Art. 3531 § 2 k.p.c. 154

Art. 3971 k.p.c. 156

Art. 4791a k.p.c. 159

Dział VIII. Postępowania elektroniczne 161

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze 161

Art. 50528 k.p.c. 161

Art. 50529 k.p.c. 166

Art. 50530 k.p.c. 167

Art. 50531 k.p.c. 176

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym 177

Art. 50532 k.p.c. 187

Art. 50533 k.p.c. 192

Art. 50534 k.p.c. 194

Art. 50535 k.p.c. 196

Art. 50536 k.p.c. 200

Art. 50537 k.p.c. 202

Art. 6262 § 3 i 31 k.p.c. 204

Art. 6268 § 21 k.p.c. 206

Art. 6944 § 11 k.p.c. 209

Art. 773 § 1, 2 i 21 k.p.c. 212

Art. 781 § 12 i 13 k.p.c. 213

Art. 783 § 4 i 5 k.p.c. 219

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
220


Art. 795 § 3 k.p.c. 231

Art. 797 § 2-5 k.p.c. 233

Art. 805 § 3 k.p.c. 245

Art. 816 § 2 k.p.c. 248

Art. 8161 k.p.c. 250

Art. 889 § 1 pkt 2 k.p.c. 252

2. Adwokaci 254

Art. 37b ustawy - Prawo o adwokaturze 254

3. Radcy prawni 264

Art. 229 ustawy o radcach prawnych 264

4. Rzecznicy patentowi 275

Art. 17a ustawy o rzecznikach patentowych 275

5. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 285

Art. 17a ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 285

7. Komornicy 297

Art. 2 ust. 4 pkt 3 u.k.s. 297

Art. 17b u.k.s. 301

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego 301

Art. 85 ust. 1 pkt 19 u.k.s. 308

8. Ustrój sądów powszechnych 310

Art. 16 § 6 p.u.s.p. 310

Art. 20 pkt 9 p.u.s.p. 312

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego,któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym
postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych 314

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r.-Regulamin urzędowania sądów powszechnych
§ 68 ust. 4 317

§ 95 318

§ 99a 321

§ 182. 323

§ 1911 323

Rozdział 10. Przepisy szczególne w sprawach rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym

§ 272a 324

§ 272b 326

§ 272c 334

§ 272d 335

9. Koszty sądowe 337

Art. 19 ust. 2 u.k.s.c 337

Art. 95 ust. 4 u.k.s.c. 344

Art. 104a u.k.s.c. 345

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
§ 2a 346

§ 3 ust. 6 351

10. Wejście w życie elektronicznego postępowania upominawczego 353

Art. 10 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 353

ANEKS. 355

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 357

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
374

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym
377

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym
379

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
383

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego
385

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych
391

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie

Regulamin urzędowania sądów powszechnych
392

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych 395

Ważniejsze akty prawne 397

O autorach 399

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.