Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Część II - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki. Część II - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-62062-49-2
Język:
Polski
Data wydania:
30 grudnia 2013
Rozmiar pliku:
3,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
27,00
Cena w punktach Virtualo:
2700 pkt.

Pełny opis

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty wkład i zespołów jest punktem wyjścia dla innowacji, jest to konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem sukcesu innowacji. Zależy od innych czynników, jak również i to może wynikać nie tylko z pomysłów, które pochodzą w organizacji, ale także z pomysłów, które pochodzą gdzie indziej (np. w zakresie transferu technologii). Jednak i ten pogląd nie jest gwarancją kreatywności i innowacji…

Oddaję naszym Czytelnikom drugie wydanie monografii naukowej pod tytułem „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki”. Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań, analiz, strategii oraz diagnoz poświęconych niniejszej problematyce.

Została przygotowana oraz opracowana przez Ekspertów Naukowych głównie z Wydziałów Nauk Ekonomii i Zarządzania w Polsce. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe, dzięki którym otrzymujemy ciekawe analizy i nowe rozwiązania, które mogą posłużyć do zdobywania wiedzy naukowej jaki i również do kontynuacji dalszych badań naukowych z tego obszaru badawczego.

Nieobecne dotąd w publikowanych innych pozycjach wydawniczych niniejsze badania naukowe mają charakter uwzględniający osiągnięcia badawcze wielu dyscyplin naukowych, miedzy innymi z ekonomii.

Monografię naukową adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami ekonomii i zarządzania. Jak i również dla tych, którym jest niezbędna nowa wiedza.

Liczymy, że odnajdą Państwo w naszej książce naukowej „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki” inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej.

Słowa kluczowe:

innowacyjność, działalność B+R, przedsiębiorstwa przemysłowe, region, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, model regresji logistycznej, innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim, działalność innowacyjna, innowacyjne przedsiębiorstwo, transfer informacji z zagranicznych jednostek badawczych, kompetycja, współpraca z konkurentami, rozwój przemysłu wysokiej techniki, partnerstwo publiczno-prywatne, model DBOT, firmy rodzinne, familiarność, kooperacja naukowo-biznesowa, reformy instytucjonalne, polityka państwa, rynek pracy, współpraca przedsiębiorstw, zdolność do innowacji, metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania, modelowanie probitowe, poziom techniki, cykl koniunkturalny.

Spis treści

Spis treści

 

Przedmowa 7

Rozdział I Wspieranie innowacji w polskiej gospodarce 8

Wprowadzenie 8

1.1  Znaczenie innowacji w Polsce 9

1.2  Możliwości wsparcia innowacji w polskiej gospodarce 13

1.3 Analiza skuteczności wsparcia innowacji w Polsce 15

Podsumowanie 18

Support for innovation in Polish economy 18

Bibliografia 19

Informacja o Autorze 19

 

Rozdział II Innowacje społeczne sposobem na zwiększanie konkurencyjności 20

Wprowadzenie 20

2.1. Pojęcie i istota innowacji społecznych 21

2.2. Sektor publiczny i prywatny a innowacje społeczne 23

2.3. Ekonomiczny wymiar innowacji społecznych 26

2.4. Problemy występujące przy tworzeniu i wdrażaniu innowacji społecznych 27

Podsumowanie 28

Social Innovation as a Way to Increase Competitiveness 28

Bibliografia 29

Informacje o Autorze 29

 

Rozdział III Specyfika innowacji w sektorze usług 30

Wprowadzenie. 30

3.1. Cechy innowacji w sektorze usług. 32

3.2. Specyfika działalności B+R w usługach. 35

3.3. Odmienność innowacji w przemyśle i sektorze usług. 37

Podsumowanie. 39

Specific nature of innovation in the service sector 39

Bibliografia. 40

Informacja o Autorze. 40

 

Rozdział IV Kooperacja naukowo - biznesowa jako czynnik aktywności innowacyjnej w gospodarce. 41

Wprowadzenie. 41

4.1.  Istota i zakres kooperacji naukowo-biznesowej w zakresie działalności innowacyjnej 42

4.1.1. Rekomendacje na rzecz wzrostu znaczenia kooperacji naukowo-biznesowej w zakresie wdrażania innowacji 46

4.2. Analiza źródeł działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług. 48

Podsumowanie. 56

Cooperation between science and business as a factor innovation activity in the economy. 56

Bibliografia. 57

Informacja o Autorze. 57

 

Rozdział V Ekonomiczne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. 58

Wprowadzenie. 58

5.1. Uwarunkowania procesów innowacyjnych – ujęcie teoretyczne. 59

5.2. Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań. 62

5.3. Uwarunkowania kształtowania procesów innowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach w Polsce. 65

Podsumowanie. 68

Economic Determinants of Innovation Activity of Enterprises in Poland. 68

Bibliografia. 69

Informacja o Autorze. 69

 

Rozdział VI Innowacyjność małych i średnich firm rodzinnych – wybrane zagadnienia. 70

Wprowadzenie. 70

6.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce. 72

6.2. Innowacyjność firm rodzinnych z sektora MSP – przegląd badań. 76

Podsumowanie. 79

Innovation of small and medium-sized Family Businesses - Selected Issues. 79

Bibliografia. 80

Informacja o Autorze. 80


Rozdział VII Efektywność adaptacyjna pilotażowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a jego wpływ na innowacyjność i rozwój gospodarki 81

Wprowadzenie. 81

7.1. Teoria innowacji - pojęcie innowacji 84

7.2. Innowacyjność polskiej gospodarki w badaniach porównawczych. 87

7.3. Współpraca sektorów naukowo-badawczych z sektorem przedsiębiorstw.. 88

7.4. Polityka państwa na rynku pracy bezradna wobec losów absolwentów.. 92

7.4. Zmiany w szkolnictwie wyższym nie zachwycają. Słaba efektywność i innowacyjność programów.. 98

7.4. Reformy instytucjonalne i zadania dla polityki publicznej jakie należy wprowadzić by osiągnąć efektywność innowacyjną. 100

Podsumowanie. 102

Streszczenie. 104

Bibliografia. 106

Informacja  o Autorze. 107

 

Rozdział VIII Innowacyjność i jakość sektora motoryzacyjnego 108

Wstęp. 108

8.1. Problematyka innowacyjności i jakości w przemyśle motoryzacyjnym.. 109

8.2. Innowacyjność i jakość w przedsiębiorstwach usługowych sektora motoryzacyjnego. 112

Podsumowanie. 119

Innovation and quality automotive sector 119

Bibliografia. 120

Informacja o Autorze. 120

 

Rozdział IX Potencjał kooperacyjny i innowacyjność przedsiębiorstw sektora jachtowego w województwie zachodniopomorskim   121

Wprowadzenie. 121

9.1. Uwarunkowania jachtowej inicjatywy klastrowej w województwie zachodnio-pomorskim.. 122

9.2. Metodologia badań. 123

9.2.1. Potencjał innowacyjno-kooperacyjny przedsiębiorstw sektora jachtowego w województwie zachodniopomorskim   124

9.2.2. Kierunki rozwoju potencjalnego klastra jachtowego w województwie zachodnio-pomorskim.. 129

Podsumowanie. 130

Cooperative potential and innovativeness of yachting industry enterprises in Western Pomerania region. 130

Bibliografia. 131

Informacja o Autorze. 131

 

Rozdział X Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej w regionie mazowieckim  w latach 2009-11 - modelowanie probitowe  132

Wprowadzenie. 132

10.1. Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie probitowe. 133

10.1.1. Charakterystyka badanej próby. 134

10.1.2.Wpływ źródeł oraz ograniczeń aktywności innowacyjnej na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach  regionu mazowieckiego  135

Podsumowanie. 144

Quellen und Begrenzungen der Innovationsaktivität in der Woiwodschaft Mazowicekie  in Jahren 2009-2011 – Probitmodelle. 145

Bibliografia. 146

Informacja o Autorze. 146

 

Rozdział XI Współpraca przedsiębiorstw przemysłowych z instytucjami wsparcia biznesu  w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 147

Wprowadzenie. 147

11.1. Struktura przedsiębiorstw współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu w województwie zachodniopomorskim   149

11.2. Kontakty biznesowe przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu w regionie zachodniopomorskim   151

11.3. Aktywność innowacyjna i współpraca w obszarze nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu  w regionie zachodniopomorskim.. 153

11.4. Źródła, bariery i efekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych współpracujących z instytucjami wsparcia biznesu w regionie zachodniopomorskim.. 156

Podsumowanie. 159

Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und Wirtschaftsförderunginstitutionen (Business Support Organisations)  in der Woiwodschaft Westpommern in Jahren 2009-2011. 161

Bibliografia. 162

Informacja o Autorze. 162

 

Rozdział XII Wpływ koniunktury gospodarczej na zachowania innowacyjne przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i sektora niskiej techniki w zachodniej Polsce w latach 2009-2012 163

Streszczenie. 163

Wstęp. 163

12.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw niskiej techniki 165

12.2. Próba badawcza i metodyka badania. 167

12.3.Wpływ koniunktury na działalność innowacyjną. 168

Wnioski 172

Innovation activities of enterprises low technology. 172

Bibliografia. 173

Informacja o Autorze. 173

 

Rozdział XIII Źródła informacji o innowacjach a kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych 174

Wstęp. 174

13.1. Metodyczne aspekty prowadzonych badań.176

13.2. Współpraca przedsiębiorstw z pozostałymi uczestnikami sieci dostaw 178

13.3. Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami ze sfery B+R 180

Zakończenie. 182

Bibliografia. 183

Informacja o Autorze. 183

 

BIBLIOGRAFIA 184

BESTSELLERY