Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8107-468-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
4,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
99,00
Cena w punktach Virtualo:
9900 pkt.

Pełny opis

Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce. Obejmuje on zarówno zasady ustalania kosztów świadczeń zdrowotnych na poziomie szpitala, jak i rekomendacje w zakresie sposobu wyceny świadczeń zdrowotnych na poziomie centralnym - przez co może stanowić praktyczne narzędzie do gromadzenia, monitorowania kosztów, w szczególności analizy porównawczej, w procesie planowania strategicznego, a także do inicjowania działań prowadzących do optymalizacji kosztów i dostępności zasobów.

W opracowaniu szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
  • ustalanie wartości oraz metod wyceny świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod kosztowych,
  • analiza porównawcza metod wyceny świadczeń zdrowotnych w oparciu o system Jednorodnych Grup Pacjentów (ang. DRG),
  • rozwiązania w zakresie rachunku kosztów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania informacji kosztowych przez kierownictwo szpitali funkcjonujących w wybranych krajach europejskich,
  • wpływ stosowanych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów na dokonania szpitali i określenie czynników, które wpływają na jakość wyceny procesu leczenia pacjenta w szpitalach.
  • Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów szpitali publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za wycenę procesu leczenia pacjenta i wszelkie decyzje, których trafność zależy od prawidłowo dokonanej wyceny. Zainteresuje także analityków oraz pracowników Ministerstwa Zdrowia i NFZ odpowiedzialnych za finansowanie podmiotów leczniczych, kształtowanie cen świadczeń zdrowotnych i regulacje prawne w tym zakresie. Adresatem książki są również główni księgowi i pracownicy działów finansowo-ekonomicznych odpowiedzialni za przetwarzanie informacji finansowych i medycznych na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych.

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział I Popytowe i kosztowe aspekty wyceny świadczeń zdrowotnych 17 1. Świadczenia zdrowotne jako przedmiot wyceny 17 2. Istota i metody wyceny świadczeń zdrowotnych 25 3. Koszty jako podstawa wyceny świadczeń zdrowotnych w szpitalu 39 4. Rachunek kosztów jako źródło informacji do wyceny procesu leczenia pacjenta 45 5. Obiekty kosztów na potrzeby wyceny procesu leczenia pacjenta 57
Rozdział II Analiza stosowanych zasad rachunku kosztów i wyceny świadczeń zdrowotnych lecznictwa szpitalnego w Polsce 70 1. Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce 70 2. Zasady wyceny świadczeń zdrowotnych lecznictwa stacjonarnego na szczeblu centralnym 75 3. Jednorodne Grupy Pacjentów jako podstawa wyceny i finansowania szpitalnych świadczeń zdrowotnych 82 4. Ewolucja rachunku kosztów w podmiotach leczniczych 93
Rozdział III Zasady rachunku kosztów i wyceny świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach europejskich - analiza porównawcza 106 1. Systemy finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich 106 1.1. Anglia 106 1.2. Francja 111 1.3. Niemcy 115 1.4. Słowenia 118 1.5. Podsumowanie systemów finansowania ochrony zdrowia w analizowanych krajach europejskich 122 2. Analiza systemów DRG w wybranych krajach europejskich 124 2.1. Anglia 124 2.2. Francja 128 2.3. Niemcy 133 2.4. Słowenia 137 2.5. Podsumowanie analizy systemów DRG 139 3. Wycena świadczeń zdrowotnych na szczeblu centralnym w wybranych krajach europejskich 142 3.1. Anglia 142 3.2. Francja 146 3.3. Niemcy 150 3.4. Słowenia 154 3.5. Podsumowanie wyceny świadczeń zdrowotnych na szczeblu centralnym 157 4. Zasady rachunku kosztów stosowane na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach europejskich 159 4.1. Anglia 160 4.2. Francja 164 4.3. Niemcy 169 4.4. Słowenia 175 4.5. Podsumowanie zasad rachunku kosztów stosowanych na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych 176
Rozdział IV Badanie i ocena wpływu rachunku kosztów i wyceny procesu leczenia pacjenta na dokonania szpitali 178 1. Pozytywna teoria rachunkowości i jej znaczenie w prowadzonych badaniach empirycznych 178 2. Wielowymiarowy model służący do pomiaru wpływu rachunku kosztów na dokonania szpitala 185 3. Badanie stanu zaawansowania rachunku kosztów i jakości wyceny świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach europejskich 195 4. Ocena wpływu rachunku kosztów na dokonania szpitali 210
Rozdział V Koncepcja modelu wyceny świadczeń zdrowotnych na potrzeby lecznictwa stacjonarnego 230 1. Założenia do modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego 231 2. Ewidencja i rozliczanie kosztów na potrzeby wyceny świadczeń lecznictwa stacjonarnego 241 3. Zasady wyceny świadczeń zdrowotnych na poziomie szpitala 247 4. Zasady wyceny świadczeń zdrowotnych lecznictwa stacjonarnego na szczeblu centralnym 265 5. Propozycja raportu dotyczącego kosztów na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych na szczeblu centralnym 271 6. Warunki zastosowania modelu do wyceny świadczeń zdrowotnych i jego zalety 280
Zakończenie 289
Załączniki 299 Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety dla działu księgowości 301 Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety dla dyrektora szpitala 305 Załącznik 3. Lista kont syntetycznych i analitycznych zespołu 4 i 5 308
Bibliografia 313
Spis tabel 329
Spis rysunków 332
Spis wykresów 333

BESTSELLERY