Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-255-7854-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
6,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
24,90
Cena w punktach Virtualo:
2490 pkt.

Pełny opis

Stan prawny: styczeń 2016 r.

Książka została przygotowana z myślą o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie oraz o studentach kierunków, na których omawiane są podstawy prawa. Stanowi źródło wiedzy o podstawowych instytucjach polskiego systemu prawnego, a także zawiera elementy wiedzy o społeczeństwie.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia z zakresu:

Podstaw prawa:

 • Konstytucja RP – pojęcie prawa konstytucyjnego,
  zasady oraz podstawowe pojęcia oraz wolności,
  prawa i obowiązki człowieka i obywatela,
  hierarchia aktów prawnych,
  stany nadzwyczajne, procedura zmiany konstytucji,
 • Parlament RP – Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe,
  tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa,
 • Prezydent RP – wybór, przejściowa przeszkoda
  w sprawowaniu urzędu, złożenie z urzędu,
  odpowiedzialność, kompetencje, prerogatywy,
 • Rada Ministrów – domniemanie właściwości,
  kompetencje, struktura, Prezes Rady Ministrów,
  Ministrowie, odpowiedzialność, dymisja, wojewoda,
  administracja zespolona i niezespolona,
 • Organy kontroli państwowej, ochrony prawa
  i zaufania publicznego
  – Najwyższa Izba Kontroli,
  Rzecznik Praw Obywatelskich, postępowanie lustracyjne,
  Instytut Pamięci Narodowej, Krajowa Rada Radiofonii
  i Telewizji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  Urząd Komunikacji Elektronicznej,
 • Samorząd terytorialny w Polsce – zadania i struktura,
  dochody jednostek, samorząd gminny, powiatowy, województwa,
 • Sądy i Trybunały – struktura sądownictwa w Polsce,
  Sąd Najwyższy,  Trybunał Konstytucyjny, Trybunał
  Stanu, Krajowa Rada Sądownictwa,
 • Prawo cywilne i rodzinne – podział prawa cywilnego,
  podstawowe pojęcia prawa cywilnego, czynności prawne,
  pojęcie i treść prawa własności, odpowiedzialność
  za zobowiązania, prawo spadkowe, prawo rodzinne,
 • Prawo karne – zasady odpowiedzialności karnej,
  wiek sprawcy, kary i środki karne, postępowanie karne,
 • Prawo administracyjne – akt administracyjny,
  uznanie administracyjne, ugoda administracyjna,
  decyzja administracyjna, struktura sądownictwa
  administracyjnego, przebieg postępowania
  administracyjnego, odwołania, zażalenia, skarga, s
  karga kasacyjna do NSA i zażalenie do sądu administracyjnego,
 • Integracja europejska – proces integracji, Plan Marschalla,
  Deklaracja Schumana, Traktat o Europejskiej Wspólnocie
  Węgla i Stali, Traktat ustanawiający Europejską
  Wspólnotę Gospodarczą, Traktat ustanawiający
  Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Jednolity
  Akt Europejski, utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Polska w Unii Europejskiej – geneza procesu
  integracji, droga Polski do UE, bilans korzyści
  wynikających z wstąpienia do UE..

Podstaw wiedzy o społeczeństwie:

 • Społeczeństwo – socjologia i pojęcia
  z nią związane, formy społeczeństw,
 • Kultura, media i edukacja – kultura, opinia
  publiczna i massmedia, środki masowego przekazu,
  współczesne spory światopoglądowe, edukacja
  w Polsce, globalizacja,
 • Państwo – definicja, geneza, legitymizacja
  władzy wg Maxa Webera – historyczne
  i współczesne przykłady, ustrój, typy państw
  – podział ze względu na ustrój terytorialny,
  funkcje państwa, systemy rządów, autonomie
  i języki lokalne w Europie,
 • Naród – definicja, naród bez państwa,
  tożsamość narodowa i postawy z nią związane,
  mniejszość narodowa a mniejszość etniczna,
  polityka państw wobec imigrantów i emigrantów,
 • Demokracja – zasady i procedury – geneza, zasady
  współczesnej demokracji, mechanizmy niezbędne
  do funkcjonowania demokracji, współczesna
  demokracja w Polsce i na świecie – problemy i zagrożenia,
 • Instytucje i ruchy społeczne – organizacje
  pozarządowe i pożytku publicznego, organizacje
  międzynarodowe,
 • Terroryzm,
 • Konflikty międzynarodowe po II wojnie
  światowej
  – przyczyny i najważniejsze konflikty,
 • Polityka, ideologie, doktryny i partie polityczne.

 

 

BESTSELLERY