Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-309-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,45
Cena w punktach Virtualo:
2245 pkt.

Pełny opis

Nieefektywna polityka wynagradzania naczelnej kadry kierowniczej w instytucjach sektora usług finansowych uznana została za jedną z przyczyn ostatniego kryzysu finansowego. Polityka wynagrodzeń stosowana przez czołowe korporacje finansowe zachęcała do podejmowania ryzykownych decyzji nastawionych na wyniki krótkookresowe, które gwarantowały wysokie premie kadrze zarządzającej. Nie były uwzględniane przy tym perspektywy długookresowe, co często negatywnie wpływało na wartość spółki w dłuższym okresie. Między innymi takie działania zachodzące w sektorze usług finansowych doprowadziły do spadku zaufania inwestorów i destabilizacji rynków finansowych zarówno w wysoko rozwiniętych gospodarkach, jak i w tych rozwijających się.

Po wybuchu kryzysu finansowego w Unii Europejskiej wiele uwagi poświęcono polityce wynagradzania kadry kierowniczej najwyższego szczebla w sektorze bankowym. Wynikiem tego były Zalecenia Komisji Europejskiej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczące tego obszaru nadzoru korporacyjnego. Zmiany regulacji prawnych dotyczących zasad wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym w Polsce miały miejsce dopiero od roku 2012. Istniejące w Polsce standardy, wynikające z tych regulacji, są wciąż mniej rygorystyczne niż te stosowane w większości krajów Unii Europejskiej. Dało to asumpt do podjęcia próby oceny jakości polityki wynagradzania kadry zarządzającej w bankach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Autorka

Spis treści

Wstęp   9

 

Rozdział 1. Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę wynagradzania osób zarządzających       13

Skandale korporacyjne z początków XXI wieku a nadzór korporacyjny  13

Kierunki reformy polityki wynagradzania osób zarządzających  20

Powiązanie wynagrodzeń z wynikami ekonomicznymi  20

Transparentność wynagrodzeń                23

Komitet ds. wynagrodzeń oraz niezależność członków rady jako nowe instytucje nadzoru         27

Aprobata akcjonariuszy dla programów partycypacji osób zarządzających we własności              31

Geneza kryzysu finansowego z roku 2008           33

Dalsze kierunki reformy polityki wynagradzania po kryzysie finansowym            37

Inicjatywy Unii Europejskiej       37

Propozycje zmian w polityce wynagradzania w USA       42

Nowe platformy dialogu w spółkach      45

Kodeksy dobrych praktyk wybranych krajów UE              47

Podsumowanie                53

 

Rozdział 2. Nadzór korporacyjny i polityka wynagradzania osób zarządzających w sektorze bankowym                55

Specyfika nadzoru korporacyjnego w sektorze bankowym         55

Bank jako instytucja zaufania publicznego           56

Problem agenta               58

Dualizm relacji biznesowych       61

Rynek kontroli korporacji            62

Struktury własnościowo-kontrolne grup finansowych   67

Transparentność operacji bankowych   70

Polityka wynagradzania osób zarządzających w bankach              72

Wyniki ekonomiczne a ryzyko   72

Wyniki krótko a długookresowe              75

Zasady wypłaty premii  77

Transparentność  wynagrodzeń               79

Kategorie pracowników objętych regulacjami wynagrodzeń      81

Inicjatywy regulacyjne dotyczące polityki wynagradzania w bankach po kryzysie finansowym  81

Zasady Dobrych Praktyk Wynagradzania Rady Stabilności Finansowej (FSB Principles for Sound Compensation Practices)                81

Zalecenia Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Bankowego            88

Zalecenia Komisji Europejskiej, Dyrektywy CRD III i CRD IV         92

Polskie regulacje             99

Podsumowanie                105

 

Rozdział 3. Wynagrodzenia osób zarządzających bankami w badaniach empirycznych   107

Wynagrodzenie a wyniki ekonomiczne 107

Wynagrodzenie a rynek kontroli korporacji        114

Wynagrodzenie a standardy nadzoru korporacyjnego   120

Wynagrodzenie a ryzyko             128

Wynagrodzenie – porównanie sektorowe          136

Podsumowanie                140

 

Rozdział 4. Polityka wynagradzania osób zarządzających w polskich bankach giełdowych – wyniki badań własnych        143

Ogólna charakterystyka badań  143

Ocena wybranych aspektów polityki wynagradzania      144

Transparentność polityki wynagradzania             144

Długoterminowe programy motywacyjne          154

Komitety ds. wynagrodzeń w praktyce polskich banków giełdowych     167

Poziom i struktura wynagrodzeń             177

Podsumowanie                189

 

Zakończenie      191

Bibliografia         195

 

Spis tabel            209

BESTSELLERY