Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3542-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
4,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

.. Publikacja gruntownie omawia terminologie, defi nicje oraz konstrukcje prawne, z którymi w praktyce stykaja sie zarzadcy nieruchomosci. Autorka w przystepny sposób przybliza najwazniejsze pojecia i instytucje prawa cywilnego. Pozwala to uporzadkowac wiedze niezbedna do przygotowania zawodowego zarzadców nieruchomosci. .. Osoby profesjonalnie zarzadzajace nieruchomosciami zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami nie musza posiadac wyksztalcenia prawniczego. Do wykonywania zawodu niezbedna jest jednak scisle okreslona wiedza z zakresu nauk prawnych, a zwlaszcza prawa cywilnego. Publikacja uwzglednia potrzeby i oczekiwania zarówno profesjonalnych zarzadców, jak i wlascicieli nieruchomosci, którzy czesto samodzielnie prowadza zarzad swoimi lokalami, gruntami, czy budynkami. .. Ksiazke uzupelnia wybór przepisów i orzecznictwa sadów oraz wykaz najwazniejszej literatury. Zamieszczono takze wzory umów i pism do wykorzystania w praktyce. Cena 59 zl 2. WYDANIE cywilne dla zarzadców nieruchomosci Barbara Baran Zamówienia: infolinia 801 802 888, fax 22 535 80 01 zamowienia.ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Ksiegarnia internetowa www.profi nfo.pl Cena 59 zl (w tym 5% VAT) Barbara Baran sedzia, prezes Sadu Okregowego w Krakowie; prowadzi wyklady na studiach podyplomowych dla zarzadców nieruchomosci i posredników w obrocie nieruchomosciami oraz dla aplikantów radcowskich i adwokackich. .. W ksiazce w przystepny sposób omówiono pojecia, defi nicje i konstrukcje prawne z zakresu prawa cywilnego, z którymi wiaze sie zarzadzanie nieruchomosciami. .. W publikacji uwzgledniono wszystkie istotne zmiany legislacyjne, które mialy miejsce od czasu ostatniego wydania, w tym m.in. dotyczace nowelizacji ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych, zmodyfi kowania instytucji hipoteki, zapisu windykacyjnego, najmu okazjonalnego oraz nowych sposobów dochodzenia roszczen w drodze pozwu zbiorowego lub w elektronicznym postepowaniu upominawczym. Przyblizone zostaly takze przepisy dotyczace postepowan sadowych sluzacych wyjasnieniu stanu prawnego nieruchomosci oraz statusu jej wlasciciela. .. Opracowanie uzupelnia bogaty wybór przepisów i orzecznictwa Sadu Najwyzszego oraz wzorów umów i pism przydatnych w prowadzonych postepowaniach i przy wykonywaniu zarzadu. .. Ksiazka przeznaczona jest dla wlascicieli i wspólwlascicieli nieruchomosci (gruntów, budynków, lokali), którzy sa uprawnieni do podejmowania czynnosci zarzadu, a nie posiadaja zawodowego przygotowania do pelnienia takiej funkcji, jak równiez dla profesjonalnych zarzadców nieruchomosci i osób starajacych sie o uzyskanie takiej licencji.

Spis treści

Wykaz skrótów 15
Wstęp 17
Rozdział 1 Przedmiot prawa cywilnego i jego systematyka 19
1. Uwagi ogólne 19
2. Systematyka prawa cywilnego 19
3. Źródła obowiązującego prawa cywilnego 20
3.1. Hierarchia źródeł prawa stanowionego 21
3.1.1. Konstytucja 21
3.1.2. Umowy międzynarodowe 22
3.1.3. Ustawy 23
3.1.4. Rozporządzenia 23
3.1.5. Akty prawa miejscowego 23
3.1.6. Prawo krajowe a prawo unijne 23
3.1.7. Konstytucja a prawo unijne 24
3.2. Inne źródła prawa 25
3.3. Kodeks cywilny 25
Rozdział 2 Prawo podmiotowe 27
1. Definicja 27
2. Postacie prawa podmiotowego 28
3. Klasyfikacje praw podmiotowych 28
4. Nabycie prawa podmiotowego 29
5. Zakaz nadużywania prawa 30
Rozdział 3 Stosunki cywilnoprawne 33
1. Podstawowe cechy 33
2. Struktura stosunku cywilnoprawnego 34
3. Podmioty stosunku prawnego 35
3.1. Osoby fizyczne 36
3.1.1. Zdolność prawna 36
3.1.2. Zdolność do czynności prawnych 37
3.2. Osoby prawne 40
3.2.1. Zdolność prawna 41
3.2.2. Zdolność do czynności prawnych 42
3.2.3. Powstanie i ustanie osoby prawnej 42
3.2.4. Rodzaje osób prawnych 43
3.2.5. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) 45
3.3. Ułomne osoby prawne 46
3.4. Zdolność sądowa i zdolność do czynności procesowych 47
4. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego 48
4.1. Rzeczy 49
4.1.1. Rzeczy ruchome i nieruchomości 49
4.1.1.1. Nieruchomości gruntowe 50
4.1.1.2. Nieruchomości budynkowe 51
4.1.1.3. Nieruchomości lokalowe 52
4.1.2. Podział rzeczy według innych kryteriów 54
4.1.2.1. Rzeczy oznaczone co do gatunku i oznaczone co do tożsamości 54
4.1.2.2. Rzeczy wyłączone z obrotu i pozostające w obrocie cywilnoprawnym 54
4.1.2.3. Rzeczy proste i złożone 55
4.1.2.4. Rzeczy główne i przynależności 56
4.2. Inne przedmioty stosunków cywilnoprawnych 57
4.2.1. Różne postacie energii 57
4.2.2. Dobra niematerialne 57
4.2.3. Zorganizowane kompleksy majątkowe 58
4.2.4. Zwierzęta 59
4.2.5. Pieniądz 59
5. Czynności prawne 59
5.1. Oświadczenie woli 60
5.1.1. Składanie oświadczeń woli 60
5.1.2. Wykładnia oświadczeń woli 62
5.1.3. Wady oświadczeń woli 62
5.1.3.1. Brak świadomości lub swobody 62
5.1.3.2. Pozorność 63
5.1.3.3. Błąd 64
5.1.3.4. Podstęp 64
5.1.3.5. Groźba 65
5.2. Forma czynności prawnych 66
5.3. Treść czynności prawnych 68
5.4. Klasyfikacja czynności prawnych 69
6. Przedstawicielstwo 70
Rozdział 4 Własność i inne prawa rzeczowe 74
1. Uwagi ogólne 74
2. Posiadanie 76
3. Własność 77
3.1. Rodzaje własności 77
3.2. Treść prawa własności 78
3.3. Specyficzne przedmioty własności 80
3.3.1. Zabytki 80
3.3.2. Kopaliny 81
3.3.3. Wody 81
3.4. Własność nieruchomości 82
3.4.1. Prawo sąsiedzkie 84
3.4.1.1. Immisje 84
3.4.1.2. Dostęp do drogi publicznej 85
3.4.1.3. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku 87
3.4.1.4. Przygraniczne pasy gruntu 87
3.4.1.5. Urządzenia na granicy gruntów 88
3.4.1.6. Rozgraniczenie 89
3.5. Nabycie i utrata prawa własności 89
3.5.1. Sposoby nabycia. Nabycie pierwotne 89
3.5.2. Wywłaszczenie 90
3.5.3. Nabycie pochodne 92
3.5.4. Przeniesienie własności 93
3.6. Własność a współwłasność 93
3.6.1. Źródła i rodzaje współwłasności 94
3.6.1.1. Wspólność majątkowa małżeńska 96
3.6.2. Wykonywanie współwłasności 99
3.6.2.1. Współposiadanie i korzystanie 99
3.6.2.2. Rozporządzanie rzeczą wspólną i udziałem 101
3.6.2.3. Zarząd rzeczą wspólną. Czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd 101
3.6.2.4. Rodzaje zarządu 102
3.6.2.5. Zarząd nieruchomością wspólną według ustawy o własności lokali 105
3.6.2.6. Ochrona wspólnego prawa i ochrona uprawnień współwłaściciela 108
3.7. Zniesienie współwłasności 109
3.7.1. Podział fizyczny rzeczy 110
3.7.2. Przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli 112
3.7.3. Sprzedaż rzeczy wspólnej 112
3.7.4. Zniesienie współwłasności gospodarstw rolnych 113
3.8. Ochrona własności 113
3.8.1. Ochrona konstytucyjna 113
3.8.2. Ochrona cywilnoprawna 114
3.8.3. Ochrona w przepisach innych ustaw 116
4. Użytkowanie wieczyste 116
4.1. Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 119
5. Ograniczone prawa rzeczowe 120
5.1. Użytkowanie 122
5.2. Służebności 123
5.2.1. Służebności gruntowe 124
5.2.2. Służebności osobiste 125
5.2.3. Służebność przesyłu 126
5.3. Zastaw 126
5.4. Hipoteka 130
5.5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 135
Rozdział 5 Elementy prawa zobowiązań 139
1. Uwagi ogólne 139
2. Świadczenia pieniężne 140
3. Odsetki 141
4. Świadczenie odszkodowawcze 142
5. Wielość dłużników lub wierzycieli 142
6. Źródła zobowiązań 143
6.1. Umowy 144
6.1.1. Zasada swobody umów 145
6.2. Czyny niedozwolone 146
6.3. Bezpodstawne wzbogacenie 147
7. Wykonanie zobowiązań 148
8. Najczęściej stosowane umowy dotyczące używania rzeczy 150
8.1. Najem 150
8.1.1. Najem lokali i ochrona praw lokatorów 152
8.2. Dzierżawa 156
8.3. Użyczenie 157
8.4. Leasing 158
9. Najczęściej stosowane umowy dotyczące przeniesienia praw 159
9.1. Sprzedaż 159
9.2. Zamiana 162
9.3. Darowizna 163
9.4. Przekazanie nieruchomości 164
10. Najczęściej stosowane umowy dotyczące usług 164
10.1. Umowa o dzieło 164
10.2. Umowa o roboty budowlane 164
10.3. Zlecenie 164
10.3.1. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 165
Rozdział 6 Elementy prawa spadkowego 167
1. Uwagi ogólne 167
2. Dziedziczenie ustawowe 168
3. Dziedziczenie testamentowe 169
3.1. Formy testamentów 170
3.2. Zapis 172
3.3. Zachowek 173
3.4. Przyjęcie i odrzucenie spadku 174
3.5. Wspólność majątku spadkowego 175
Rozdział 7 Informacja o nieruchomościach 176
1. Księgi wieczyste - główne źródło informacji 176
2. Ewidencja gruntów i budynków 182
Rozdział 8 Postępowania sądowe 184
1. Uwagi ogólne 184
2. Proces 186
2.1. Ochrona własności (petytoryjna) 186
2.2. Ochrona posiadania (posesoryjna) 187
2.3. Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 188
2.4. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 189
2.5. Sprawy spadkowe 189
3. Postępowanie nieprocesowe 190
3.1. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 190
3.1.1. Stwierdzenie zasiedzenia 190
3.1.2. Uwłaszczenie posiadaczy gospodarstw rolnych 192
3.1.3. Rozgraniczenie 193
3.1.4. Zarząd 194
3.1.5. Zniesienie współwłasności 197
3.2. Postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu 198
3.3. Postępowania spadkowe 198
3.3.1. Stwierdzenie nabycia spadku 199
3.3.2. Dział spadku 200
4. Sprawy wieczystoksięgowe 201
4.1. Wpis w księdze wieczystej 201
4.2. Odpisy ksiąg wieczystych 202
Rozdział 9 Kierunki projektowanych zmian prawa cywilnego 203
Rozdział 10 Wybór przepisów 205
1. Wykaz aktów prawnych przywoływanych w tekście 205
1.1. Księgi wieczyste 206
1.2. Lokale 206
1.3. Inne 206
2. Treść przepisów 208
2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 208
2.2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 209
2.3. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 214
2.4. Ustawa o własności lokali 235
2.5. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 246
2.6. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 255
2.7. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 273
2.8. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 277
2.9. Prawo o aktach stanu cywilnego 282
2.10. Ustawa o gospodarce nieruchomościami 282
2.11. Prawo geodezyjne i kartograficzne 286
2.12. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 289
Rozdział 11 Wybór orzecznictwa 322
1. Kodeks cywilny 322
1.1. Artykuł 5 322
1.2. Artykuł 7 325
1.3. Artykuły 44-55 326
1.4. Artykuł 58 330
1.5. Artykuł 140 332
1.6. Artykuł 144 334
1.7. Artykuł 145 335
1.8. Artykuł 172 337
1.9. Artykuły 195-197 341
1.10. Artykuły 198-199 342
1.11. Artykuły 200-203 343
1.12. Artykuł 206 346
1.13. Artykuł 209 348
1.14. Artykuły 210-221 348
1.15. Artykuły 222-231 351
1.16. Artykuł 691 354
2. Ustawa o własności lokali 354
3. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 361
3.1. Księgi wieczyste 361
3.2. Hipoteka 365
Rozdział 12 Wzory umów i pism 367
1. Umowy 368
1.1. Umowa dzierżawy nieruchomości 368
1.2. Umowa najmu lokalu użytkowego 370
1.3. Umowa najmu lokalu mieszkalnego 373
1.4. Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego 375
1.5. Umowa zlecenia 376
1.6. Umowa o dzieło 378
2. Pełnomocnictwa 380
2.1. Pełnomocnictwo ogólne 380
2.2. Pełnomocnictwo do dokonania czynności (I) 381
2.3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności (II) 382
2.4. Pełnomocnictwo do czynności przekraczającej zwykły zarząd 383
2.5. Pełnomocnictwo procesowe 384
3. Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej 385
4. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia 387
5. Zarząd nieruchomością wspólną 389
5.1. Wniosek o zezwolenie na czynność przekraczającą zwykły zarząd 389
5.2. Wniosek o wyznaczenie zarządcy rzeczy wspólnej 391
5.3. Wniosek o zmianę zarządcy 392
5.4. Wniosek o uchylenie zarządu 393
6. Wspólnota mieszkaniowa 394
6.1. Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 394
6.2. Pozew o nakazanie sprzedaży lokalu 396
7. Zniesienie współwłasności 398
7.1. Wniosek o zniesienie współwłasności (I) 398
7.2. Wniosek o zniesienie współwłasności (II) 400
8. Ochrona posiadania i ochrona własności 402
8.1. Pozew o ochronę zakłóconego posiadania 402
8.2. Pozew o wydanie nieruchomości 404
8.3. Pozew o zaniechanie naruszeń prawa własności 406
8.4. Pozew o eksmisję 407
9. Spadki 409
9.1. Testament własnoręczny 409
9.2. Testament z zapisem 410
9.3. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy 411
9.4. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu 412
9.5. Wniosek o zmianę postanowienia spadkowego 414
9.6. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 416
9.7. Wniosek o dział spadku 417
10. Różne 419
10.1. Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej 419
10.2. Wniosek o stwierdzenie zgonu 421
10.3. Wniosek o uznanie za zmarłego 422
Literatura 423
Skorowidz rzeczowy 425

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.