Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-527-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
2,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,95
Cena w punktach Virtualo:
1995 pkt.

Pełny opis

Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnozują sytuację polskich uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z biznesem, badają różne grupy interesariuszy biorących udział w profesjonalnych procesach transferu wiedzy i technologii. w Polsce, Norwegii, Francji, Czechach, na Węgrzech, a także w USA i Kanadzie. Analizują studia dobrych praktyk - zarówno polskich, jak i zagranicznych - aby na tej podstawie zaprezentować rekomendacje niezbędnych zmian dla uczelni w obszarze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami w celu zwiększania potencjału innowacyjnego i wzrostu konkurencyjności gospodarki.

„Książka skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, menedżerskich, technicznych i innych (np. medycznych) oraz pracowników naukowych z tych środowisk akademickich. Należy ją polecić również menedżerom i przedsiębiorcom oraz pracownikom instytucji z sektora „aniołów biznesu” (centra technologii, inkubatory przedsiębiorczości, banki, fundusze inwestycyjne). [...] Publikacja zawiera solidne studia dobrze dobranej literatury światowej oraz obszerne wyniki badań własnych. Zostały one pokazane na tle badań innych autorów zajmujących się problematyką transferu wiedzy do biznesu czy tzw. przedsiębiorczości akademickiej lub technologicznej. Jest to opracowanie o charakterze naukowym, wzbogacone wieloma zaleceniami i rekomendacjami praktycznymi, które mogą być wykorzystane w polskiej gospodarce. [...] W pracy zaprezentowano wiele oryginalnych analiz, modeli i propozycji dla praktyki gospodarczej. Uwzględnianie tych rozwiązań w sferze polityki gospodarczej oraz działalności organizacji naukowo-badawczych i podmiotów biznesowych może wyraźnie zwiększyć efektywność współpracy w relacji nauka-gospodarka”.

 

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana Lachiewicza

Spis treści

Wstęp            7

Rozdział 1. Innowacyjność i teorie współpracy nauki i biznesu       11

Wprowadzenie            11

1.1. Innowacyjność i przedsiębiorczość akademicka      12

1.2. Teoretyczne modele współpracy nauki i biznesu     19

1.3. Budowanie i specyfi a relacji w procesach transferu wiedzy i komercjalizacji technologii                   40

Rozdział 2. Integracja wiedzy i komercjalizacja technologii w wybranych polskich uczelniach    49

2.1. Badania wstępne – metodyka i analiza materiału empirycznego 50

2.2. System transferu wiedzy i technologii w fazie początkowej – Uniwersytet Szczeciński i Politechnika Lubelska           54

2.3. Działalność networkingowa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 60

2.4. Uczelniane ośrodki innowacji w fazie początkowego wzrostu – Uniwersytet Marii Curie--Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 63

2.5. Komercjalizacja przez spółkę celową – Politechnika Łódzka 67

2.6. Ośrodki innowacji w fazie zaawansowanego rozwoju – Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska 70

2.7. Działalność naukowo-badawcza uczelni i ich orientacja na współpracę z biznesem na przykładzie uniwersytetów polskich    74

Rozdział 3. Współpraca nauki z biznesem w świetle badań empirycznych w Polsce i wybranych krajach           81

Wprowadzenie            81

3.1. Metodyka badań ilościowych         82

3.2. Współpraca nauki i biznesu          85

3.3. Postrzegana jakość usług badawczych i czynniki wpływające na rozwój relacji nauka–biznes 86

3.4. Bariery współpracy w sferze badań między nauką i biznesem         92

3.5. Transfer wiedzy i komercjalizacja technologii w ujęciu sektorowym  96

3.6. Współpraca nauki i biznesu w Polsce na tle innych badanych krajów          106

3.7. Diagnoza, modele współpracy i rekomendacje        113

Rozdział 4. Międzynarodowe studia przypadków – modele współpracy nauki z biznesem            121

Wprowadzenie            121

4.1. Instytut Technologiczny Technion w Hajfie, Izrael   122

4.2. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Czechy     124

4.3. UT Health Science Center w Houston i San Antonio, USA  126

Zakończenie   133

Bibliografia      137

Spis wykresów           143

Spis tabel       145

Spis rysunków            147

 

Załączniki       149

BESTSELLERY