Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5844-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
1,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Prezentowana książka jest szóstym, zmienionym i uaktualnionym wydaniem komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przedstawia ona wyczerpująco dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczący zarówno praw i wolności chronionych w Konwencji, wśród których można wymienić miedzy innymi:
 • prawo do życia,
 • prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego,
 • prawo do rzetelnego procesu sadowego,
 • wolność myśli, sumienia i wyznania,
 • wolność słowa,
 • wolność zrzeszania się i stowarzyszania, jak i samego strasburskiego mechanizmu dochodzenia ich ochrony.
 • Publikacja ta, znana na rynku od lat, stanowi cenna pomoc w lepszym poznaniu systemu strasburskiego i skutecznym korzystaniu z niego w obronie praw i wolności.

  Adresaci:
  Komentarz adresowany jest nie tylko do prawników i studentów prawa, ale także wszystkich, którzy w różny sposób zajmują się prawami człowieka.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Od autora 13
Od autora do 6. wydania 15
Europejska Konwencja Praw Człowieka - zagadnienia ogólne 17
CZĘŚĆ I Mechanizm kontrolny 25
1. Przed pierwszą głęboką reformą w 1998 r. 27
2. Po reformie 1998 r. 29
Kolejne zmiany (Protokół nr 14) 32
3. Prawo do skargi 48
Możliwość skutecznego korzystania z prawa do skargi 49
4. Warunki dopuszczalności skargi (art. 35 Konwencji) 56
4.1. Wykorzystanie krajowych środków prawnych 58
4.2. Termin sześciu miesięcy 77
4.3. Inne podstawy odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej 96
Skarga anonimowa 96
Skarga co do istoty identyczna 97
Inna międzynarodowa procedura dochodzenia lub rozstrzygnięcia 99
Brak nowych, istotnych informacji 101
Skarga w sposób oczywisty nieuzasadniona 102
Nadużycie prawa do skargi 103
Nowy warunek dopuszczalności skargi wprowadzony Protokołem nr 14 (art. 35 ust. 3 lit. b Konwencji) 110
5. Właściwość Trybunału 116
5.1. Ratione personae 116
Pokrzywdzony 116
Utrata statusu pokrzywdzonego 131
Śmierć pokrzywdzonego 140
Organizacja pozarządowa 142
Państwo, przeciwko któremu możliwe jest wniesienie skargi indywidualnej i granice jego odpowiedzialności 147
5.2. Ratione materiae 158
5.3. Ratione temporis 159
5.4. Ratione loci 165
5.5. Skreślenie skargi z listy (art. 37 Konwencji) 166
Jednostronna deklaracja rządu 167
6. Procedura przed Trybunałem 174
7. Pomoc prawna 184
8. Dochodzenie i ustalenia faktyczne 185
Obowiązek państw współpracy z Trybunałem (art. 38 Konwencji) 192
9. Polubowne załatwianie spraw 197
10. Środki tymczasowe (art. 39 Regulaminu Trybunału) 199
11. Strona trzecia 211
12. Możliwość zrzeczenia się właściwości (art. 30 Konwencji) lub przekazania sprawy z Izby do Wielkiej Izby (art. 43 Konwencji) 217
13. Wyroki 220
13.1. Procedura wyroku pilotażowego 222
13.2. Słuszne zadośćuczynienie (art. 41 Konwencji) 232
Szkoda materialna 233
Krzywda moralna 236
Koszty i wydatki 240
13.3. Wykonywanie wyroków (art. 46 Konwencji) 241
Środki o charakterze indywidualnym 242
Środki o charakterze ogólnym 247
Praktyka 255
13.4. Procedura przed Komitetem Ministrów 267
14. Sprawy polskie 273
15. Europejska Konwencja Praw Człowieka w Unii Europejskiej 277
15.1. Sprawa Bosphorus Airways 287
15.2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 289
15.3. Kwestia przystąpienia Unii do Konwencji 296
16. Wprowadzenie do interpretacji Konwencji 300
16.1. Kwestie ogólne 300
16.2. Interpretacja dynamiczna (lub ewolucyjna) 305
16.3. Autonomiczne rozumienie niektórych pojęć 309
16.4. Margines swobody oceny (margin of appreciation) 312
16.5. Zasada proporcjonalności 315
16.6. Interpretacja porównawcza 316
16.7. Obowiązki negatywne i pozytywne państw, wymiar horyzontalny Konwencji 321
CZĘŚĆ II Prawa i ich gwarancje 327
1. Prawa i wolności dla każdej osoby (art. 1 Konwencji) 329
Jurysdykcja 334
2. Prawo do życia (art. 2 Konwencji) 340
3. Zakaz tortur (art. 3 Konwencji) 382
4. Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4 Konwencji) 441
5. Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 Konwencji) 450
5.1. Skazanie przez właściwy sąd (art. 5 ust. 1 lit. a Konwencji) 471
5.2. Niepodporządkowanie się wyrokowi sądu (art. 5 ust. 1 lit. b Konwencji) 473
5.3. Aresztowanie w celu postawienia przed właściwym organem (art. 5 ust. 1 lit. c Konwencji) 475
5.4. Nieletni (art. 5 ust. 1 lit. d Konwencji) 479
5.5. Nosiciele choroby zakaźnej, chorzy umysłowo, alkoholicy, narkomani i włóczędzy (art. 5 ust. 1 lit. e Konwencji) 480
5.6. Wydalenie lub ekstradycja (art. 5 ust. 1 lit. f Konwencji) 484
5.7. Prawo do informacji o przyczynach zatrzymania (art. 5 ust. 2 Konwencji) 488
5.8. Niezwłoczne postawienie przed sędzią (art. 5 ust. 3 Konwencji) 489
5.9. Sądowa kontrola legalności pozbawienia wolności (art. 5 ust. 4 Konwencji) 501
5.10. Prawo do odszkodowania (art. 5 ust. 5 Konwencji) 508
6. Prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 Konwencji) 509
6.1. Ogólnie (art. 6 ust. 1 Konwencji) 513
6.2. Zasada domniemania niewinności (art. 6 ust. 2 Konwencji) 609
6.3. Prawo do niezwłocznej informacji o istocie i przyczynie oskarżenia (art. 6 ust. 3 lit. a Konwencji ) 617
6.4. Prawo do odpowiedniego czasu i możliwości przygotowania obrony (art. 6 ust. 3 lit. b Konwencji) 619
6.5. Prawo do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę (art. 6 ust. 3 lit. c Konwencji) 624
6.6. Prawo do przesłuchania świadków (art. 6 ust. 3 lit. d Konwencji) 632
6.7. Prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza (art. 6 ust. 3 lit. e Konwencji) 635
7. Zakaz karania bez podstawy prawnej (art. 7 Konwencji) 636
Klauzule ograniczające (ust. 2 art. 8 Konwencji itp.) 645
8. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji) 664
8.1. Życie prywatne 676
8.2. Życie rodzinne 706
8.3. Dom 726
8.4. Korespondencja 734
9. Wolność myśli, sumienia i wyznania (art. 9 Konwencji) 740
10. Swoboda wypowiedzi (art. 10 Konwencji) 761
11. Wolność zgromadzania się i stowarzyszania się (art. 11 Konwencji) 825
11.1. Zgromadzenia 827
11.2. Stowarzyszenia 834
11.3. Partie polityczne 842
11.4. Związki zawodowe 849
11.5. Członkowie sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej 854
12. Prawo do zawarcia małżeństwa (art. 12 Konwencji) 856
13. Ochrona własności (art. 1 Protokołu nr 1) 861
14. Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1) 886
15. Prawo do wolnych wyborów (art. 3 Protokołu nr 1) 899
16. Zakaz pozbawiania wolności za długi (art. 1 Protokołu nr 4) 921
17. Prawo do swobodnego poruszania się (art. 2 Protokołu nr 4) 922
18. Zakaz wydalania obywateli (art. 3 Protokołu nr 4) 928
19. Zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców (art. 4 Protokołu nr 4) 929
20. Gwarancje proceduralne dotyczące wydalania cudzoziemców (art. 1 Protokołu nr 7) 931
21. Prawo do odwołania w sprawach karnych (art. 2 Protokołu nr 7) 934
22. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie (art. 3 Protokołu nr 7) 936
23. Zakaz ponownego sądzenia lub karania (art. 4 Protokołu nr 7) 938
24. Równość małżonków (art. 5 Protokołu nr 7) 942
25. Prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji) 943
26. Zakaz dyskryminacji (art. 14 Konwencji) 958
26.1. Ogólny zakaz dyskryminacji (art. 1 Protokołu nr 12) 958
26.2. Ogólny zakaz dyskryminacji (Protokół nr 12) 984
27. Uchylenie stosowania zobowiązań w stanie niebezpieczeństwa publicznego (art. 15 Konwencji) 987
28. Zakaz nadużycia praw (art. 17 Konwencji) 994
29. Granice stosowania ograniczeń praw (art. 18 Konwencji) 997
30. Zastrzeżenia (art. 57 Konwencji) 1000
CZĘŚĆ III Dokumentacja 1007
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1009
Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1032
Protokół nr 4 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1035
Protokół nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci 1039
Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1043
Protokół nr 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 1048
Protokół nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczący zniesienia kary śmierci w każdych okolicznościach 1052
Protokół nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniający system kontroli Konwencji 1056
Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1065
Aneks do Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1124
Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 1129
Wzór skargi 1136
Informacja wyjaśniająca przeznaczona dla osób wypełniających formularz skargi na podstawie art. 34 Konwencji 1144
Instrukcja dotycząca praktyki. Wnioski o środki tymczasowe (art. 39 Regulaminu) 1150
Instrukcja dotycząca praktyki. Wszczęcie postępowania (skargi indywidualne na podstawie art. 34 Konwencji) 1154
Instrukcja dotycząca praktyki. Argumenty pisemne 1157
Instrukcja dotycząca praktyki wnoszenia roszczeń o słuszne zadośćuczynienie 1162
Instrukcja dotycząca praktyki. Zabezpieczone składanie dokumentów drogą elektroniczną 1168
Instrukcja dotycząca praktyki. Wnioski o zachowanie anonimowości (art. 33 i 47 Regulaminu Trybunału) 1171
Europejski Trybunał Praw Człowieka (skład według stanu na 1 stycznia 2013 r.) 1173
Publikacje książkowe Marka Antoniego Nowickiego na temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 1177
Indeks rzeczowy 1181

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.