Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-923-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
5,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
20,50
Cena w punktach Virtualo:
2050 pkt.

Pełny opis

Prywatyzacja bezpośrednia przez oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce kapitałowej wydaje się szczególną metodą przekształceń własnościowych, ponieważ ze względu na swój pracowniczy charakter najpełniej wpisuje się w realizację zarówno ekonomicznych, jak i społecznych celów tego procesu. W monografii skoncentrowano się na kwestii wypełniania przez spółki kapitałowe odpłatnie korzystające z majątku przedsiębiorstw państwowych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa. Zawarte w książce obszerne studia teoretyczno-empiryczne pozwoliły na kompleksowe ujęcie trzech podstawowych obszarów problemowych działania spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych, jakimi są struktura własności, zadłużenie wobec Skarbu Państwa i inwestycje. Publikacja stanowi wielowymiarowe kompendium wiedzy na temat efektywności i skuteczności prywatyzacji bezpośredniej przez oddanie majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania na rzecz spółki kapitałowej, które może stać się przedmiotem zainteresowania nie tylko środowiska akademickiego, ale również animatorów życia społeczno-gospodarczego.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Rozdział 1. Istota i formy przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce 15

1.1. Własność pracownicza i jej rola w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych  15

1.2. Własność pracownicza a metody prywatyzacji polskich przedsiębiorstw państwowych  23

1.2.1. Pośrednia metoda prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych  26

1.2.2. Bezpośrednia metoda prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych  30

1.2.2.1. Sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego  31

1.2.2.2. Wniesienie przedsiębiorstwa państwowego do spółki  32

1.2.2.3. Oddanie przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania  33

1.3. Warunki prawne i kapitałowe oddania majątku przedsiębiorstwa państwowego spółce kapitałowej do odpłatnego korzystania  37

1.3.1. Umowa o oddanie majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania  39

1.3.2. Sposób ustalania i spłaty zobowiązania spółek kapitałowych z tytułu korzystania z majątku przedsiębiorstwa państwowego  41

1.3.3. Zmiany warunków przekazywania majątku przedsiębiorstw państwowych do odpłatnego korzystania  43

1.3.3.1. Okres obowiązywania umowy ze Skarbem Państwa i wcześniejsze przeniesienie własności  44

1.3.3.2. Kształtowanie stopy oprocentowania niespłaconej części wartości przedsiębiorstwa  46

1.3.3.3. Odraczanie i zwalnianie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych z długu wobec Skarbu Państwa  52

Rozdział 2. Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 55

2.1. Charakterystyka próby badawczej oraz podstawy metodologii oceny efektów działania spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  55

2.2. Poziom zadłużenia w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  63

2.3. Zdolność spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych do obsługi długu wobec Skarbu Państwa  74

2.4. Zdolność spółki kapitałowej do obsługi długu wobec Skarbu Państwa a zmiany uwarunkowań prawnych przekazywania majątku przedsiębiorstw państwowych do odpłatnego korzystania na przykładzie Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” Sp. z. o.o 96

2.4.1. Postanowienia umowy o oddanie majątku przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania spółce Bipromel Sp. z. o.o 98

2.4.2. Zdolność spółki Bipromel Sp. z. o.o do obsługi długu wobec Skarbu Państwa  100

2.5. Relacja własność – zobowiązania – inwestycje w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  111

Rozdział 3. Struktura własnościowa spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 115

3.1. Wartość i struktura własności kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  115

3.2. Zmiany wartości kapitału zakładowego i koncentracja jego własności w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  128

3.3. Koncentracja własności kapitału zakładowego a zobowiązanie z tytułu korzystania z majątku przedsiębiorstwa państwowego  139

3.3.1. Wartość i koncentracja własności kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  139

3.3.2. Koncentracja własności kapitału zakładowego a zobowiązanie z tytułu korzystania z majątku przedsiębiorstwa państwowego po roku prywatyzacji  144

3.3.2.1. Związek koncentracji własności kapitału zakładowego z zadłużeniem spółki kapitałowej odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstwa państwowego  144

3.3.2.2. Związek koncentracji własności kapitału zakładowego ze zdolnością spółki kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego do obsługi długu wobec Skarbu Państwa  151

Rozdział 4. Inwestycje w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych 163

4.1. Istota i specyfika zobowiązań inwestycyjnych spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  163

4.2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i źródła ich finansowania w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  173

4.3. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa a inwestycje w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych  186

4.3.1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w spółkach kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych a źródła ich finansowania  186

4.3.2. Zobowiązanie wobec Skarbu Państwa a inwestycje w spółce kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego po roku prywatyzacji  193

4.3.2.1. Związek zadłużenia spółki kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe  193

4.3.2.2. Związek zdolności spółki kapitałowej odpłatnie korzystającej z majątku przedsiębiorstwa państwowego do obsługi długu wobec Skarbu Państwa z inwestycjami w rzeczowe aktywa trwałe  201

Zakończenie 213

Bibliografia 219

Spis tabel 229

Spis rysunków 237


Załącznik 239

BESTSELLERY