Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-395-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
3,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
22,45
Cena w punktach Virtualo:
2245 pkt.

Pełny opis

W monografii zaprezentowano wyniki analiz wpływu zmian warunków funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wprowadzonych w latach 2011-2014, na ich efektywność inwestycyjną. Przedstawione badania obejmują lata 2007-2015. Wykorzystując metody ilościowe, dowiedziono, że wszystkie rozpatrywane zmiany skutkowały zwiększeniem ryzyka portfeli inwestycyjnych OFE, co nie miało przełożenia na wzrost stóp zwrotu z tych portfeli. Zastosowane mierniki efektywności pozwoliły wykazać, iż do 2014 roku inwestycje podejmowane przez fundusze emerytalne były efektywne, jednak uległo to zmianie z powodu wprowadzonych modyfikacji systemu emerytalnego. Portfele inwestycyjne OFE miały podobne charakterystyki inwestycyjne, co wynikało z obowiązującego sposobu ich oceny według tzw. benchmarku wewnętrznego.

Spis treści

Wprowadzenie              7

1. Zreformowany system emerytalny            8

2. Otwarte fundusze emerytalne     12

3. Kontrowersje wokół OFE 15

Rozdział 1. Zastosowane metody badawcze i opis danych        27

1.1. Stopy zwrotu         28

1.2. Metody analizy własności szeregów stóp zwrotu 31

1.3. Modele opisujące kształtowanie się stóp zwrotu 41

1.3.1. Jednowskaźnikowy model Sharpe’a 42

1.3.2. Model wyceny aktywów kapitałowych           46

1.3.3. Ocena oszacowanych modeli i analiza stabilności bety             49

1.4. Miary efektywności inwestycji      51

1.5. Badanie persystencji         57

1.6. Opis danych           59

Rozdział 2. Badanie własności szeregów stóp zwrotu 63

2.1. Analiza kształtu rozkładu stóp zwrotu wyznaczonych dla funduszy emerytalnych               65

2.2. Czy fundusze emerytalne generowały zyski dla swoich członków?             71

2.3. Wpływ zmian administracyjnych na dochody i ryzyko OFE               74

2.4. Analiza benchmarków       78

Rozdział 3. Oszacowanie modeli jednowskaźnikowych i modeli CAPM             87

3.1. Problemy związane z estymacją parametru beta    87

3.2. Oceny estymatorów parametrów modeli jednowskaźnikowych i modeli CAPM     90

3.2.1. Parametry modeli oszacowanych dla OFE AEGON     91

3.2.2. Analiza parametrów wszystkich modeli          100

3.3. Analiza stabilności parametrów modeli       111

3.3.1. Modele oszacowane dla OFE AEGON              111

3.3.2. Modele oszacowane dla wszystkich funduszy emerytalnych               114

Rozdział 4. Ocena efektywności funduszy emerytalnych          117

4.1. Efektywność funduszy w całym analizowanym okresie     119

4.2. Zmiana efektywności OFE w wyniku obniżenia wysokości odprowadzanych do nich składek emerytalnych            122

4.3. Zmiany wyników OFE po przekazaniu większości aktywów do FUS i wprowadzeniu zakazu inwestowania w papiery dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa          128

4.4. Czy wprowadzenie dobrowolności oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych wpłynęło na zmianę efektywności OFE?             135

4.5. Badanie persystencji funduszy emerytalnych        141

Zakończenie    145

Literatura         157

Załącznik A. Podstawowe parametry stóp zwrotu        167

Załącznik B. Oceny estymatorów parametru beta oraz współczynniki determinacji modeli jednowskaźnikowych i wyceny aktywów kapitałowych              187

Załącznik C. Mierniki efektywności wyznaczone dla otwartych funduszy emerytalnych             209

 

Załącznik D. Mierniki efektywności inwestycyjnej obliczone dla indeksu WIG 241

BESTSELLERY