Regulamin prokuratury. Komentarz do § 121-272 i 329-345 - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5969-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2013
Rozmiar pliku:
708 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt chwilowo niedostępny

Pełny opis

Prezentowany komentarz do obszernej części rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stanowi omówienie szeregu istotnych problemów w pracy prokuratorów, związanych ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania karnego oraz wewnętrznej pragmatyki prokuratorskiej, w tym m.in. zagadnień odnoszących się do:
  • wyłączenia prokuratora ze sprawy,
  • wszczęcia śledztwa na podstawie zawiadomienia anonimowego,
  • uchylenia immunitetu prokuratora.
  • Autor powołuje się na bogaty dorobek doktryny i orzecznictwa oraz własne doświadczenia z praktyki zawodowej, nie unikając przy tym wskazania największych mankamentów nowego regulaminu.

    Adresaci:
    Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, którzy w codziennej pracy zajmują się przedstawiana problematyka - prokuratorów, sędziów, adwokatów oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także przedstawicieli świata nauki.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Przedmowa 17
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (wyciąg) 23
DZIAŁ III Postępowanie przygotowawcze 25
Rozdział 1. Przepisy ogólne 25
§ 121. [Kompetencje dochodzeniowo-śledcze] 25
§ 122. [Przepisy o właściwości miejscowej. Spory kompetencyjne] 28
§ 123. [Ogólna właściwość miejscowa jednostki prokuratury] 33
§ 124. [Szczególna właściwość miejscowa] 33
§ 125. [Ustalenie właściwości miejscowej w drodze decyzji] 36
§ 126. [Przestępstwo wielomiejscowe. Wyłączenie - właściwość miejscowa] 37
§ 127. [Zabezpieczenie dowodów w niezbędnym zakresie] 39
§ 128. [Zakres postępowania przygotowawczego] 40
§ 129. [Łączność podmiotowa i przedmiotowa] 41
§ 130. [Łączenie postępowań przygotowawczych] 43
§ 131. [Postanowienie o wyłączeniu sprawy do odrębnego postępowania] 45
§ 132. [Właściwość sądów wojskowych] 50
§ 133. [Uchylenie immunitetu prokuratorskiego] 51
§ 134. [Przestępstwa ścigane na wniosek] 56
§ 135. [Wyłączenie prokuratora] 61
§ 136. [Zarządzenia ustne prokuratora] 64
Rozdział 2. Wszczęcie śledztwa i dochodzenia 65
§ 137. [Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie] 65
§ 138. [Czynności sprawdzające] 66
§ 139. [Zawiadomienie anonimowe] 69
§ 140. [Zatwierdzenie odmowy wszczęcia postępowania] 71
§ 141. [Udział w czynnościach na miejscu zdarzenia] 72
§ 142. [Czynności w niezbędnym zakresie] 78
§ 143. [Postanowienie o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia] 81
Rozdział 3. Przebieg postępowania przygotowawczego 83
Oddział 1. Śledztwo 83
§ 144. [Zakres śledztwa] 83
§ 145. [Plan śledztwa] 85
§ 146. [Powierzenie śledztwa] 87
§ 147. [Przejęcie dochodzenia do śledztwa] 88
§ 148. [Przedłużenie śledztwa] 89
§ 149. [Prokurator uprawniony do przedłużenia okresu śledztwa] 89
Oddział 2. Dochodzenie 93
§ 150. [Wyłączenie formy dochodzenia] 93
§ 151. [Przedłużenie dochodzenia] 94
§ 152. [Umorzenie rejestrowe] 94
Oddział 3. Przedstawienie, uzupełnienie i zmiana zarzutów 95
§ 153. [Wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów] 95
§ 154. [Tryb ogłoszenia zarzutów] 96
§ 155. [Zarzuty przeciwko osobie nieobecnej] 98
§ 156. [Uzupełnienie zarzutów] 98
§ 157. [Zmiana zarzutów] 99
Oddział 4. Udostępnianie akt sprawy 101
§ 158. [Zarządzenie o udostępnieniu akt] 101
§ 159. [Powierzenie śledztwa a udostępnianie akt] 104
§ 160. [Przekazanie akt do sądu a ich udostępnienie] 105
161. [Udostępnienie akt sądom i innym organom] 105
§ 162. [Udostępnienie materiałów uzasadniających wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania] 106
Rozdział 4. Postępowanie dowodowe 109
Oddział 1. Przesłuchanie osoby 109
§ 163. [Ustalenie personaliów osoby przesłuchiwanej] 109
§ 164. [Treść protokołu przesłuchania] 111
§ 165. [Rejestracja audio i wideo przesłuchania] 116
§ 166. [Przesłuchanie przez prokuratora a obecność funkcjonariusza organu postępowania przygotowawczego] 117
§ 167. [Prawa i obowiązki pokrzywdzonego] 120
§ 168. [Prawa i obowiązki podejrzanego] 121
Oddział 2. Biegli 124
§ 169. [Powołanie biegłego] 124
§ 170. [Materiał przekazywany biegłemu] 124
§ 171. [Nadzór nad pracą biegłego] 125
§ 172. [Obserwacja psychiatryczna] 130
Oddział 3. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie. Dowody rzeczowe 132
§ 173. [Rzeczy podlegające zatrzymaniu] 132
§ 174. [Zatwierdzenie zatrzymania rzeczy i przeszukania] 134
§ 175. [Postanowienie o przeszukaniu lub zatrzymaniu rzeczy] 136
§ 176. [Kontrola nad dowodami rzeczowymi] 139
§ 177. [Postanowienie o dowodach rzeczowych] 141
§ 178. [Postępowanie z pobranym materiałem porównawczym] 143
Oddział 4. Zebranie danych o osobie podejrzanego 148
§ 179. [Zbieranie danych o podejrzanym] 148
§ 180. [Podejrzani lub pokrzywdzeni małoletni] 152
Oddział 5. Udział stron, ich obrońców i pełnomocników 155
§ 181. [Wnioski stron] 155
§ 182. [Wyznaczenie obrońcy z urzędu] 158
Oddział 6. Udział prokuratora w czynnościach dowodowych 161
§ 183. [Kierowanie oględzinami miejsca zdarzenia] 161
§ 184. [Osobista realizacja czynności] 162
§ 185. [Przesłuchanie pokrzywdzonych małoletnich] 164
§ 186. [Wniosek o przesłuchanie świadka przez sąd w postępowaniu przygotowawczym] 166
§ 187. [Świadek koronny] 167
Rozdział 5. Środki przymusu 177
Oddział 1. Zatrzymanie 177
§ 188. [Bieg terminu zatrzymania] 177
§ 189. [Postanowienie o zatrzymaniu] 178
§ 190. [Prokuratorska kontrola zatrzymania przez Policję] 179
Oddział 2. Środki zapobiegawcze 182
§ 191. [Wątpliwości co do zastosowania środka] 182
§ 192. [Wniosek o tymczasowe aresztowanie] 183
§ 193. [Zły stan zdrowia podejrzanego. Izolacja w areszcie śledczym] 189
§ 194. [Przesłanki uchylenia tymczasowego aresztowania] 195
§ 195. [Aresztowanie pozbawionego wolności] 200
§ 196. [Uzasadnienie wniosku o tymczasowe aresztowanie] 201
§ 197. [Uchylenie tymczasowego aresztowania] 202
§ 198. [Dyspozycja tymczasowo aresztowanym] 204
§ 199. [Transport tymczasowo aresztowanego] 207
§ 200. [Zgoda na widzenie. Cenzura korespondencji] 212
§ 201. [Zwrot sprawy prokuratorowi. Zmiana prokuratora - dysponenta] 220
§ 202. [Ponowny wniosek o tymczasowe aresztowanie] 222
§ 203. [Zwrot sprawy a przedłużenie tymczasowego aresztowania] 224
§ 204. [Tymczasowe aresztowanie powyżej 9 miesięcy] 228
§ 205. [Tymczasowe aresztowanie powyżej 1 roku] 228
§ 206. [Uchylenie tymczasowego aresztowania - obieg dokumentacji] 230
§ 207. [Zakaz opuszczania kraju] 232
§ 208. [Środki zapobiegawcze - inne] 234
Oddział 3. List gończy 236
§ 209. [List gończy] 236
§ 210. [Odwołanie listu gończego] 236
Oddział 4. Zabezpieczenie majątkowe 241
§ 211. [Zbieranie danych o majątku] 241
§ 212. [Przesłuchanie co do stanu majątkowego] 247
§ 213. [Składniki postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym] 248
§ 214. [Klauzula wykonalności. Doręczenie postanowienia] 253
§ 215. [Przechowanie zajętych ruchomości] 257
§ 216. [Tymczasowe zajęcie mienia] 258
§ 217. [Uchylenie zabezpieczenia majątkowego] 264
§ 218. [Protokół zajęcia mienia] 266
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania 266
§ 219. [Zawieszenie co do jednego z podejrzanych] 266
§ 220. [Zatwierdzenie zawieszenia postępowania] 271
§ 221. [Zawieszenie - poszukiwanie podejrzanego] 272
§ 222. [Kontrola stanu zawieszenia] 274
§ 223. [Podjęcie zawieszonego postępowania] 275
Rozdział 7. Zakończenie postępowania przygotowawczego 277
Oddział 1. Zamknięcie postępowania przygotowawczego 277
§ 224. [Zaznajomienie podejrzanego z materiałami sprawy] 277
§ 225. [Prawo przejrzenia akt postępowania] 277
§ 226. [Zamknięcie postępowania przygotowawczego] 280
Oddział 2. Umorzenie postępowania przygotowawczego 281
§ 227. [Dodatkowe podstawy umorzenia] 281
§ 228. [Częściowe umorzenie postępowania] 285
§ 229. [Treść postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego] 287
§ 230. [Umorzenie postępowania a środki zapobiegawcze i dowody rzeczowe] 288
§ 231. [Warunkowe umorzenie wobec niektórych podejrzanych] 289
Oddział 3. Akt oskarżenia 291
§ 232. [Czas sporządzenia aktu oskarżenia] 291
§ 233. [Wymogi formalne aktu oskarżenia] 293
§ 234. [Właściwość sądu] 303
§ 235. [Wymogi uzasadnienia] 304
§ 236. [Ekspedycja aktu oskarżenia - pismo przewodnie] 305
§ 237. [Ekspedycja aktu oskarżenia - odpisy i powiadomienia] 307
§ 238. [Przekazanie do dyspozycji sądu środków zapobiegawczych] 308
§ 239. [Powództwo adhezyjne] 309
§ 240. [Powództwo adhezyjne a osoba pokrzywdzonego] 310
Oddział 4. Konsensualne zakończenie postępowania przygotowawczego 311
§ 241. [Forma zgody podejrzanego na dobrowolne poddanie się karze] 311
§ 242. [Modyfikacja warunków dobrowolnego poddania się karze] 312
§ 243. [Warunki ograniczenia postępowania przygotowawczego] 313
Rozdział 8. Nadzór procesowy prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym 314
§ 244. [Nadzór nad czynnościami niecierpiącymi zwłoki] 314
§ 245. [Ogólne zasady nadzoru] 314
§ 246. [Powierzenie śledztwa. Wytyczne] 316
§ 247. [Nadzór nad dochodzeniem] 318
§ 248. [Kryteria nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym] 319
§ 249. [Udział prokuratora w nadzorowanym postępowaniu] 327
§ 250. [Nadzór prokuratora a rozpoznawanie zażaleń] 328
§ 251. [Zatwierdzenie decyzji końcowej w dochodzeniu] 329
§ 252. [Zwrot decyzji Policji do poprawki] 331
§ 253. [Zatwierdzenie aktu oskarżenia] 331
§ 254. [Wytyki służbowe] 333
§ 255. [Odpowiednie stosowanie zasad nadzoru nad Policją] 335
§ 256. [Kontrola innych oskarżycieli publicznych] 337
Rozdział 9. Terminy i zażalenia 338
§ 257. [Okresy niewliczane do postępowania] 338
§ 258. [Braki formalne zażalenia] 341
§ 259. [Zażalenie na środek zapobiegawczy oraz na zabezpieczenie majątkowe] 343
§ 260. [Zażalenie na postanowienie kończące postępowanie] 347
Rozdział 10. Podjęcie na nowo i wznowienie umorzonego postępowania oraz uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania 353
§ 261. [Podjęcie na nowo i wznowienie postępowania przygotowawczego] 353
§ 262. [Podjęcie na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego] 358
§ 263. [Podjęcie i wznowienie - uzasadnienie, doręczenie] 359
§ 264. [Uchylenie przez Prokuratora Generalnego umorzonego postępowania przygotowawczego] 360
§ 265. [Wniosek o kontynuowanie postępowania] 361
Rozdział 11. Postępowanie przyspieszone 364
§ 266. [Podstawowe czynności prokuratora] 364
§ 267. [Inne czynności prokuratora] 366
§ 268. [Brak podstaw do zastosowania postępowania przyspieszonego] 367
§ 269. [Czyn ścigany z oskarżenia prywatnego] 368
Rozdział 12. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego 368
§ 270. [Odmowa objęcia ściganiem z urzędu] 368
§ 271. [Umorzenie postępowania] 372
§ 272. [Zmiana oceny karnoprawnej] 372
DZIAŁ V Udział prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach karnych 374
Rozdział 1. Przepisy ogólne 374
§ 329. [Zasada ochrony praworządności] 374
§ 330. [Inne zadania prokuratora] 375
Rozdział 2. Udział prokuratora w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji 380
§ 331. [Udział w posiedzeniach sądu] 380
§ 332. [Udział w rozprawie autora aktu oskarżenia] 389
§ 333. [Czynności prokuratora na rozprawie] 390
§ 334. [Przemówienie końcowe na rozprawie] 391
§ 335. [Kontrola wyroków w sprawach innych oskarżycieli publicznych] 393
§ 336. [Sprawozdanie z rozprawy. Wniosek o uzasadnienie] 394
Rozdział 3. Środki odwoławcze 397
§ 337. [Ekspedycja środka odwoławczego] 397
§ 338. [Przywołanie dowodów w środku zaskarżenia] 398
§ 339. [Przekazanie akt podręcznych] 399
Rozdział 4. Udział prokuratora w postępowaniu przed sądem odwoławczym 400
§ 340. [Udział w rozprawie odwoławczej] 400
§ 341. [Cofnięcie środka odwoławczego] 400
§ 342. [Powiadomienie o cofnięciu środka odwoławczego] 400
§ 343. [Czynności prokuratora w postępowaniu odwoławczym] 401
§ 344. [Zwrot akt podręcznych] 402
§ 345. [Wytknięcie uchybień] 402
Bibliografia 405
Wykaz aktów prawnych 409
Indeks rzeczowy 417

BESTSELLERY