Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-4657-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
5,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
149,00
Cena w punktach Virtualo:
14900 pkt.

Pełny opis

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wszystkich wydanych do niej aktów wykonawczych, przepisów wewnętrznych Policji i podmiotów zarządzających rozgrywkami, a także aktów prawa międzynarodowego związanych z problematyka imprez masowych. W publikacji uwzględniono istotne zmiany wprowadzone nowela z dnia 31 sierpnia 2011 r.,w tym dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych, funkcjonowania elektronicznych systemów identyfikacyjnych, nowych uprawnień kontrolnych wojewody, stosowania zakazu klubowego, nowych unormowań w zakresie przepisów karnych. Omówiono również regulacje prawne odnoszące się do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacja Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania: kiedy i jak należy uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jak zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy, jakie prawa i obowiązki ma organizator, a także inne podmioty, w tym organy kontrolne (wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz wojewoda) i Policja. Przybliżono również zasady gromadzenia i przetwarzania przez Policje informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zasady odpowiedzialności za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej. Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze, organów samorządu terytorialnego, organizatorów imprez masowych (kluby sportowe, przedsiębiorcy), agencji ochrony osób i mienia, organów administracji rządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych podmiotów oraz osób, które w praktyce zajmują się imprezami masowymi lub interesują się ta tematyka.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 19
Rozdział 1 Przepisy ogólne 21
Art. 1. [Zakres przedmiotowy] 21
Art. 2. [Wyłączenie] 25
Art. 3. [Słownik wyrażeń ustawowych] 52
Art. 4. [Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego] 139
Rozdział 2 Bezpieczeństwo imprez masowych 142
Art. 5. [Ogólna odpowiedzialność organizatora za bezpieczeństwo] 142
Art. 6. [Obowiązki organizatora; liczebność służb porządkowych i informacyjnych] 157
Art. 7. [Liczba udostępnionych miejsc na imprezie masowej podwyższonego ryzyka] 170
Art. 8. [Obowiązki i zakazy dotyczące uczestników imprezy masowej] 173
Art. 8a. [Zasady sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych] 186
Art. 9. [Legitymowanie podczas sprzedaży biletów] 191
Art. 10. [Odmowa wstępu na imprezę i przebywania na niej] 193
Art. 11. [Zasady utrwalania przebiegu imprezy masowej] 195
Art. 12. [Obowiązek utrwalania przebiegu imprezy masowej] 217
Rozdział 3 Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej 220
Art. 13. [Zasady identyfikacji uczestników meczu piłki nożnej] 220
Art. 14. [Zakaz klubowy] 233
Art. 15. [Zasady sprzedaży biletów wstępu] 249
Art. 16. [Wstęp małoletniego do lat 13] 258
Art. 17. [Delegacja ustawowa] 260
Art. 18. [Odpowiednie stosowanie przepisów] 267
Rozdział 4 Służby porządkowe i służby informacyjne 269
Art. 19. [Ogólne uprawnienia służb] 269
Art. 20. [Uprawnienia służb porządkowych i informacyjnych] 272
Art. 21. [Identyfikator] 288
Art. 22. [Obowiązki służb i współdziałanie z innymi podmiotami] 290
Art. 23. [Delegacja ustawowa] 304
Rozdział 5 Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 325
Art. 24. [Organ wydający zezwolenie] 325
Art. 25. [Obowiązki organizatora przed planowaną imprezą] 328
Art. 26. [Dodatkowa dokumentacja dołączana do wniosku] 342
Art. 27. [Żądanie dodatkowej dokumentacji] 351
Art. 28. [Zasady wydawania opinii - lustracja i analiza ryzyka] 357
Art. 29. [Wydanie zezwolenia albo odmowa wydania zezwolenia] 359
Art. 30. [Imprezy cykliczne] 372
Rozdział 6 Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej 377
Art. 31. [Uprawnienia kontrolne; przerwanie imprezy masowej] 377
Art. 32. [Zakaz przeprowadzenia imprezy masowej] 385
Art. 33. [Tryb odwoławczy] 386
Art. 34. [Zakaz przeprowadzenia imprezy masowej wydany przez wojewodę] 389
Art. 34a. [Przerwanie imprezy masowej przez wojewodę] 397
Rozdział 7 Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprezy masowej 403
Art. 35. [Cel oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji] 403
Art. 36. [Kompetencje organów Policji] 406
Art. 37. [Zadania Komendanta Głównego Policji] 409
Art. 38. [Podmioty uprawnione] 413
Art. 39. [Podmioty zobowiązane] 418
Art. 40. [Zakres gromadzonych i przetwarzanych informacji] 422
Art. 41. [Termin i zakres przekazywanych informacji] 432
Art. 42. [Sposób i forma przekazywania informacji] 439
Art. 43. [Zapytanie podmiotu uprawnionego] 443
Art. 44. [Osoba upoważniona] 445
Art. 45. [Rejestracja treści zapytania i odpowiedzi] 446
Art. 45a. [Przekazywanie informacji do centrali monitorowania] 447
Art. 46. [Wykorzystywane środki ewidencyjne] 449
Art. 47. [Nieprawidłowość przekazanej informacji] 450
Art. 48. [Okres przechowywania informacji] 451
Art. 49. [Usunięcie informacji z bazy danych] 452
Art. 50. [Współpraca z instytucjami zagranicznymi] 454
Art. 51. [Odpowiednie stosowanie przepisów] 455
Rozdział 8 Odpowiedzialność za szkodę w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej 457
Art. 52. [Odpowiedzialność organizatora za szkody] 457
Art. 53. [Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC] 466
Rozdział 9 Przepisy karne 473
Art. 54. [Niewykonanie polecenia porządkowego] 473
Art. 55. [Niewykonanie polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej] 485
Art. 56. [Wniesienie lub posiadanie napojów alkoholowych] 491
Art. 57. [Nieprzekazanie informacji albo przekazanie informacji nieprawdziwej] 498
Art. 57a. [Anonimizacja uczestnika imprezy masowej] 511
Art. 58. [Organizacja imprezy masowej bez wymaganego zezwolenia] 517
Art. 59. [Wniesienie lub posiadanie broni i innych przedmiotów] 546
Art. 60. [Wdarcie się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe] 558
Art. 61. [Prowokowanie kibiców do niebezpiecznych działań] 575
Art. 62. [Nadzwyczajne obostrzenie kary] 579
Art. 63. [Postępowanie przyspieszone w sprawach o wykroczenia] 584
Art. 64. [Postępowanie przyspieszone w sprawach o przestępstwa] 592
Art. 65. [Zakaz wstępu na imprezę masową orzeczony za wykroczenie] 615
Art. 65a. [Uznanie zakazu wstępu na imprezę masową za wykonany] 625
Art. 66. [Obligatoryjne orzekanie zakazu wstępu na imprezę masową] 627
Art. 67. [Zasięg terytorialny zakazu wstępu na imprezę masową] 629
Art. 68. [Delegacja ustawowa] 630
Rozdział 9a Zapewnienie bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 637
Art. 68a. [Jawne i niejawne uzyskiwanie informacji przez Policję] 637
Art. 68b. [Zasady udostępniania informacji przez Policję] 640
Art. 68c. [Okres przetwarzania przez Policję uzyskanych informacji] 641
Art. 68d. [Police screening] 643
Art. 68e. [Wsparcie funkcjonariuszy Straży Granicznej] 647
Art. 68f. [Zryczałtowany ekwiwalent pieniężny] 648
Art. 68g. [Wyłączenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych] 651
Art. 68h. [Liczebność służb na meczu UEFA EURO 2012] 652
Art. 68i. [Zasady dystrybucji i zawartość biletu na mecz UEFA EURO 2012] 653
Art. 68j. [Zgoda UEFA na transmisję meczów w tzw. strefach kibica] 655
Art. 68k. [Zobowiązanie tłumacza przysięgłego do pozostawania w gotowości] 657
Rozdział 10 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 661
Art. 69. [Zmiany w ustawie o Policji] 661
Art. 70. [Zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej] 662
Art. 71. [Zmiany w ustawie o kulturze fizycznej] 663
Art. 72. [Zmiany w kodeksie karnym] 663
Art. 73. [Zmiany w kodeksie karnym wykonawczym] 666
Art. 74. [Zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary] 667
Art. 75. [Zmiany w ustawie o finansach publicznych] 668
Art. 76. [Zmiany w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych] 669
Art. 77. [Przedłużona moc przepisów wykonawczych] 670
Art. 78. [Uzgadnianie projektów przebudowy stadionów] 670
Art. 79. [Utrata mocy dotychczasowej u.b.i.m.] 671
Art. 79a. [Temporalny charakter przepisów o Turnieju UEFA EURO 2012] 671
Art. 80. [Wejście w życie] 672
Bibliografia 673

BESTSELLERY