Biblia w zarysie. Nowy Testament - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Biblia w zarysie. Nowy Testament - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7898-374-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
23 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
15,00
Cena w punktach Virtualo:
1500 pkt.

Pełny opis

Chcieliśmy, aby to opracowanie uczyniło Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, bardziej przystępnym i zrozumiałym dla szerokiego kręgu czytelników. Przedstawiamy w tej książce obszerny wybór tekstów Nowego Testamentu pochodzących z Biblii Tysiąclecia. Fragmenty te są oznaczone kursywą, podobnie jak niektóre nazwy, zasługujące na wyodrębnienie. Aby umożliwić czytelnikowi pogłębienie wiedzy o Biblii, zamieściliśmy też wykaz skrótów oraz bibliografię, z której korzystali autorzy. Niezaprzeczalnym atutem niniejszego opracowania są także ryciny obrazujące sceny z życia Jezusa i apostołów.

Spis treści

Wykaz skrótów 13

Wstęp 14

Wprowadzenie 16

Prolog O Słowie 20

Narodzenie i lata dziecięce Jezusa 23

Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela 23

Zwiastowanie Maryi 24

Nawiedzenie Elżbiety 25

Magnifi cat hymn Maryi 26

Narodzenie Jana Chrzciciela 27

Benedictus proroctwo Zachariasza 27

Narodzenie, obrzezanie i ofi arowanie Jezusa 28

Ucieczka do Egiptu i powrót do Nazaretu 29

Dwunastoletni Jezus w Świątyni Jerozolimskiej 31

Przygotowanie i początki działalności Jezusa 33

Działalność Jana Chrzciciela w dolinie Jordanu 33

Chrzest Jezusa w Jordanie 34

Świadectwo Jana Chrzciciela o Mesjaszu 34

Kuszenie Jezusa na pustyni 35

Pierwsze wystąpienia w Nazarecie i synagogach Galilei 37

Powołanie pierwszych uczniów Jezusa. Wybór dwunastu apostołów 38

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej 40

Uwięzienie i ścięcie Jana Chrzciciela 41

Działalność Jezusa w Galilei i na pograniczu 43

Przygotowanie uczniów do pracy misyjnej 43

Rozesłanie dwunastu apostołów 46

Spory z przywódcami ludu 49

Przemienienie Jezusa na górze Tabor 52

Działalność Jezusa w Judei i Jerozolimie 55

Pierwsza wizyta w Jerozolimie 55

W Samarii 58

Wysłanie siedemdziesięciu dwóch uczniów 59

Marta i Maria siostry z Betanii 60

Drugi pobyt świąteczny w Jerozolimie 61

Miłosierdzie nad kobietą cudzołożną 62

Jezus Bóg cudotwórca 65

Cuda zawieszające prawa przyrody 65

Uciszenie burzy na jeziorze 65

Pierwsze rozmnożenie chleba 65

Jezus chodzi po jeziorze 66

Drugie rozmnożenie chleba 68

Nieurodzajne drzewo figowe 68

Obfity połów ryb 69

Połów ryby ze staterem 69

Wskrzeszenia 70

Młodzieniec z Nain 70

Córka Jaira, przełożonego synagogi 70

Przywrócenie życia Łazarzowi z Betanii 71

Uzdrowienia 74

Uzdrowienie teściowej Piotra z gorączki 74

Uzdrowienie trędowatego 74

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych 75

Uzdrowienie paralityka 75

Uzdrowienie człowieka z uschłą ręką 76

Uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok 77

Głuchoniemy odzyskuje słuch i mowę 77

Niewidomy odzyskuje wzrok 79

Niewidomy żebrak Bartymeusz odzyskuje wzrok 79

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 80

Uzdrowienie sługi setnika z Kafarnaum 81

Uzdrowienie syna dworzanina 82

Uzdrowienie z puchliny wodnej 83

Uzdrowienie chromego nad sadzawką 83

Liczne uzdrowienia w ziemi Genezaret 84

Uwolnienia z mocy złych duchów 84

Uwolnienie opętanego przez ducha nieczystego 84

Uzdrowienie opętanego w kraju Gerazeńczyków 85

Uwolnienie córki Syrofenicjanki 85

Uzdrowienie epileptyka z mocy ducha niemego 86

Uzdrowienie kobiety z władzy ducha niemocy 87

Uzdrowienie zniewolonego niemowy 87

Jezus nauczyciel kazanie na górze 89

Osiem błogosławieństw 89

Wypełnienie starego Prawa i zadania uczniów 91

Stare przykazania w Nowym Przymierzu 91

Nie będziesz zabijał 91

Nie będziesz cudzołożył 92

Nie będziesz fałszywie przysięgał 92

Prawo odwetu 93

Miłość nieprzyjaciół 93

Nowa sprawiedliwość uczniów Jezusa 94

Czystość zamiarów 94

Jałmużna i post 94

Modlitwa 94

Dobra trwałe i zbytnie troski 96

Powściągliwość w sądzeniu i złota zasada postępowania 96

Łudzenie samego siebie. Ciasna brama 97

Poznacie ich po owocach. Dobra i zła budowa 97

Nauczanie Jezusa w przypowieściach 99

Cel przypowieści 99

Przypowieści o Królestwie Bożym 100

O siewcy 100

O chwaście 101

O sieci 102

O ziarnku gorczycy 103

O zaczynie chlebowym 103

O zasiewie 104

O skarbie i perle 104

O uczcie 104

O minach 105

Przypowieści o dobroci Bożej 106

O nielitościwym dłużniku 106

O robotnikach w winnicy 107

Przypowieści o miłosierdziu i przebaczeniu Bożym 108

O zaginionej owcy 108

O zagubionej drachmie 110

O synu marnotrawnym 110

O nieurodzajnym drzewie figowym 112

Przypowieści o stosunku narodu wybranego do Chrystusa 114

O dwóch synach 114

O przewrotnych rolnikach 114

O dzieciach na rynku 115

Przypowieści o nadejściu Chrystusa 116

O wiernym i niewiernym słudze 116

O pannach roztropnych i nierozsądnych 117

O czujnym gospodarzu 118

O czujnym odźwiernym 118

O sługach czekających na pana 119

Przypowieści o modlitwie 119

O nękanym prośbą przyjacielu 119

O ubłaganym sędzi 120

O faryzeuszu i celniku 121

Przypowieści o miłości bliźniego 121

O miłosiernym Samarytaninie 121

Przypowieści o roztropnym korzystaniu z dóbr 122

O roztropnym rządcy 122

Ostrzeżenie przed chciwością 124

O bogaczu i ubogim Łazarzu 125

Inne przypowieści 126

O lampie 126

O prawdziwej nieczystości 126

O dwóch niewidomych 127

O skromności 127

O nawróconej grzesznicy 127

Wielki Tydzień. Męka i zmartwychwstanie Jezusa 129

Ostatnia podróż do Jerozolimy 129

Uczta i namaszczenie w Betanii 134

Niedziela Palmowa triumfalny wjazd do Jerozolimy 135

Jezus w Świątyni Jerozolimskiej 137

Spory Jezusa z przeciwnikami 140

Pytanie o władzę 140

Sprawa podatku 141

Sprawa zmartwychwstania 142

Największe przykazanie 142

Mesjasz Synem Bożym 143

Mowa Jezusa przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom 144

Zapowiedź upadku Jerozolimy, zburzenia świątyni i przyjścia Jezusa 146

Zapowiedź męki. Spisek i zdrada Judasza 150

Ostatnia Wieczerza. Ustanowienie Eucharystii 151

Przygotowanie wieczerzy paschalnej 151

Umycie nóg uczniom przykład służby nauczycielskiej 153

Ustanowienie Eucharystii 154

Wskazanie zdrajcy 155

Mowa pożegnalna Jezusa 155

Dialog z Piotrem 160

Modlitwa arcykapłańska Chrystusa 161

W Ogrójcu. Wydanie i aresztowanie Jezusa w Getsemani 162

Przed trybunałem żydowskim 165

Przed trybunałem rzymskim 167

Droga krzyżowa. Golgota, ukrzyżowanie, złożenie do grobu 169

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wydarzenia po zmartwychwstaniu. Wniebowstąpienie 174

Dzieje Apostolskie 179

Uzupełnienie grona Dwunastu 179

Zesłanie Ducha Świętego 180

Pierwsze wystąpienie głowy Kościoła. Działalność Piotra w Jerozolimie 182

Pierwsza mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy 182

Życie Kościoła w Jerozolimie 184

Druga mowa Piotra 185

Prześladowania Kościoła w Jerozolimie 186

Mowa i męczeństwo Szczepana 190

Filip, Piotr i Jan w Samarii 195

Wiara Szymona czarnoksiężnika 195

Nawrócenie dworzanina etiopskiego 196

Nawrócenie Szawła 197

Cuda Piotra i powołanie setnika Korneliusza 199

Uzdrowienie sparaliżowanego 199

Wskrzeszenie Tabity 200

Powołanie setnika Korneliusza 200

Prześladowania Heroda Agrypy 204

Pierwsza podróż misyjna Pawła i działalność Barnaby 205

Pierwszy sobór w Jerozolimie pierwszy dekret soborowy 209

Mowa Piotra 210

Mowa Jakuba 210

Dekret Apostołów 211

Druga podróż misyjna Pawła 212

Trzecia podróż misyjna Pawła 216

Uwięzienie i dalsze dzieje Pawła 223

Pojmanie Pawła w Jerozolimie 223

Trzy rozprawy sądowe wytoczone Pawłowi 225

W drodze do Rzymu na sąd Cezara 227

Listy Apostolskie 233

Listy świętego Pawła 233

List do Rzymian o usprawiedliwieniu przez wiarę 233

Pierwszy List do Koryntian odpowiedź na pytania początkujących chrześcijan 237

Drugi List do Koryntian obrona urzędu apostolskiego 242

List do Galatów o uwolnieniu spod Prawa 246

List do Efezjan jedność w Chrystusie i odnowa moralna 249

List do Filipian Jezus Chrystus jest Panem 252

List do Kolosan boska godność Chrystusa 254

Pierwszy List do Tesaloniczan Ducha nie gaście 257

Drugi List do Tesaloniczan nauka o paruzji 259

Listy pasterskie do Tymoteusza (1, 2) i do Tytusa 260

List do Filemona nowe braterstwo w Jezusie 263

Hymn świętego Pawła o miłości 263

List do Hebrajczyków o wyższości Nowego Przymierza nad Starym 265

List świętego Jakuba Apostoła zbiór nauk moralnych 267

Listy świętego Piotra Apostoła jakimi winniście być 270

Listy świętego Jana Apostoła mowy o miłości 273

List świętego Judy Apostoła zachęta do walki o wiarę 275

Apokalipsa świętego Jana 277

Wstęp 277

Prolog 278

Widzenie wstępne świętego Jana 278

Listy do siedmiu Kościołów 280

List do Kościoła w Efeziee280

List do Kościoła w Smyrnie 281

List do Kościoła w Pergamonie 281

List do Kościoła w Tiatyrze 283

List do Kościoła w Sardem 284

List do Kościoła w Filadelfii 285

List do Kościoła w Laodycei 286

Wizje prorocze zwiastujące wielki dzień gniewu Bożego 287

Wizja nieba 288

Wizja zapieczętowanej księgi 290

Wizja Baranka 290

Wizja czterech jeźdźców 292

Wizja pieczętowania Bożych sług 293

Wizja triumfu wybranych 294

Wizja złamania ostatniej pieczęci z zapieczętowanej księgi 295

Wizja siedmiu trąb 296

Wizje prorocze zapowiadające losy Kościoła 301

Niewiasta i Smok 301

Wizja Smoka oddającego władzę Bestii 303

Wizja drugiej Bestii, czyli Fałszywego Proroka 305

Wizja orszaku Baranka na górze Syjon 306

Wizja żniwa jako czasu Sądu Ostatecznego 306

Hymn Mojżesza i Baranka 308

Siedem czasz i siedem plag 308

Wielki Babilon symbol ziemskiej potęgi wrogiej Bogu 310

Niebiańskie Alleluja 313

Zwycięstwo nad Bestią i Fałszywym Prorokiem 314

Tysiącletnie królestwo w pokoju Chrystusowym 315

Wizja Sądu Ostatecznego 316

Niebiańskie Jeruzalem 317

Bibliografia 322

BESTSELLERY