Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-211-2
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
4,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
29,90
Cena w punktach Virtualo:
2990 pkt.

Pełny opis

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości systemu finansów publicznych. Z jednej strony, tą ku której słusznie lub nie, zmierza, z drugiej zaś strony, tą do której dążyć powinien.

Po „Systemie finansów publicznych", kolejny tom „Daniny publiczne" dopełnia wizji wyzwań Anno Domini 2010, jakie stoją przed finansami publicznymi w XXI wieku. Znaleźć tu można trudną i ciekawa tematykę dotyczącą zagadnień ogólnych i teorii prawa podatkowego. Zagadnienia szczegółowe z za­kresu prawa podatkowego, dewizowego i celnego oraz duży dział poświęcony podatkom i opłatom lokalnym, poszerzony także o inną problematykę do­tyczącą finansów samorządu terytorialnego. Poprzez analizę obecnego stanu prawa, potrzeb i niedostatków regulacji prawnych, autorzy poszukują od­powiedzi na pytanie: jakie winno być prawo finansowe w poruszanych przez nich dziedzinach w XXI wieku. Wiek ów jest oczywiście pretekstem do oderwania się od codzienności i spojrzenia na poszczególne działy prawa finansowego z pewnej perspektywy, czasem na nowo, a czasem w celu po­twierdzenia prawidłowości niektórych rozwiązań.

Czy jest możliwy świat bez danin publicznych, czy są one słusznym rozwiązaniem i należy się z nim godzić? To także pytania, które w dyskusji propono­wanej w serii: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", powinny być poruszone i znaleźć swoją odpowiedź. Szerokie, z jednej strony, ale i tak wąskie, wymagające twórczego, może czasem nawet wizjonerskiego, patrzenia w przyszłość, z drugiej, podejście do problematyki finansów publicz­nych jest właściwe, oczekiwane i potrzebne by znaleźć cel i sens tworzenia i funkcjonowania prawa finansowego w przestrzeni publicznej i społecznej.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I
Zagadnienia ogólne i teoria prawa podatkowego

1. Zamierzchły problem ustalania rozmiaru podatku - casus podatkomierza z kom ombo - Jan Głuchowski
2. Wykładnia operatywna w prawie podatkowym - Ryszard Mastalski
3. Pepper v. Hart (1992) czyli historia pewnego wyroku Izby Lordów - Bogumił Brzeziński
4. Jednolite standardy rachunkowości jako jeden z instrumentów harmonizacji systemów podatkowych - Hanna Litwińczuk
5. Tax relief: forms, functions, perspectives - Natalia Solovyeva
6. European Union and Russia: double taxation in the 21 century - Andrey Krasyukov
7. Instytucja interpretacji indywidualnej prawa podatkowego w świetle uchwały Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2009 r. - Maciej Ślifirczyk
8. Nadpłata, zwrot podatku i odszkodowanie jako uprawnienia podatkowe w polskim prawie - Mariusz Popławski
9. Wpływ kryzysu gospodarczego (finansowego) na system podatkowy na przykładzie Hiszpanii - Jarosław Marczak
10. Nowa ustawa Ordynacja podatkowa w Republice Czeskiej z ukierunkowaniem na problematykę udzielania i dostępu do informacji w administracji podatko­wej - Damian Czudek
11. Dylematy wokół pojęcia i zakresu ryczałtu podatkowego - Robert Zieliński

Część II
Zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa podatkowego

12. Kierunki ewolucji podatku akcyzowego - Witold Modzelewski
13. Przychody podatkowe a działalność zakładów ubezpieczeniowych - synteza problemu - Tomasz Nieborak
14. Podatki majątkowe w krajach zachodnioeuropejskich a rozwój bankowości offshore - Rafał Płókarz
15. Zwroty niedookreślone w procesie stosowania prawa podatkowego - Jacek Leńczuk
16. Przerzucanie ciężaru podatku jako negatywna przesłanka prawa do nadpłaty - Piotr Karwat
17. Andrei Vladimirovich Glotko
18. Opodatkowanie pożyczki partycypacyjnej - Marcin Jamroży
19. Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatku od towarów i usług - Artur Mudrecki
20. Legislation of Slot Machines in the Czech Republic (their local taxation, winnings taxation and comparison with polish legal area) - Alena Salinkova
21. Opodatkowanie spadków i darowizn w Polsce współczesnej - Jarosław Wierzbicki, Aleksander Werner

Część III
Zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa dewizowego i celnego

22. Wyzwania dla prawa celnego w XXI wieku - Wiesław Czyżowicz
23. Polskie prawo dewizowe w warunkach członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - Wanda Wójtowicz
24. Usługi pośrednictwa celnego w postępowaniach celnych na Wspólnotowym Rynku Europejskim - Ewa Gwardzińska
25. Pojęcie subsydium według regulacji Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (SCM) Światowej Organizacji Handlu - Małgorzata Wró­blewska
26. Kontrowersyjne aspekty uregulowania opłat celnych - Andrzej Gorgol
27. Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej - Anna Reiwer-Kaliszewska

Część IV
Podatki i opłaty lokalne oraz inna problematyka finansów samorządu terytorialnego

28. Samorządowe dochody z opłat lokalnych - dotychczasowe doświadczenia i warunki ich poboru w przyszłości - Marek Zdebel
29. Akty planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego - Krystyna Sawicka
30. Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej - wybrane aspekty - Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska
31. Dotowanie organizacji pozarządowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia - Ewa Koniuszewska, Katarzyna Święch
32. Charge on Using Public Places - Michal Radvan
33. Subwencja jako instrument realizacji publicznych potrzeb wspólnot samorządowych - Rafał Bucholski, Wiesław Drabik
34. Procedura stanowienia miejscowego prawa podatkowego a przepisy o pomocy publicznej - Rafał Dowgier
35. Współuczestnictwo organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym - Bogumił Pahl
36. Yekaterina Nikolaevna Pop, Yevgeny Yevgenievich Shvakov
37. Natalia Vladimirovna Dolgova, Toskanai Aitmunovna Kuttubayeva

BESTSELLERY