Dobra chronione w prawie administracyjnym - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Dobra chronione w prawie administracyjnym - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-542-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
2,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
34,00
Cena w punktach Virtualo:
3400 pkt.

Pełny opis

Książka jest zbiorem prac poświęconych dobrom chronionym w prawie administracyjnym. Zagadnienia ogólne poruszają rozdziały: cz. I: Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom prawa administracyjnego a funkcje administracji; Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa administracyjnego; Normy celowościowe i normy zadaniowe w prawie administracyjnym. Dobra chronione jako ustawowe cele organów administracji; Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych. W cz. II (Wybrane dobra chronione w prawie administracyjnym) omówiono problematykę ochrony życia i zdrowia człowieka, godności pacjenta, wolności sumienia i wyznania, wolności narodu w państwie, bezpieczeństwa ekologicznego, środowiska przyrodniczego, ochrony zabytków,  narodowego zasobu bibliotecznego rozumianego jako zasób,  ochrony mienia ruchomego w świetle ustawy o ochronie osób i mienia. Cz. III (Kwestie szczegółowe związane z administracyjnoprawną ochroną dóbr) zawiera refleksje dotyczące rangi czynności niewładczych administracji publicznej, problemów z ujmowaniem dóbr osobistych na tle wolności słowa i ochrony czci, prawnej ochrony praw podmiotowych abonenta w polskim prawie telekomunikacyjnym, sytuacji prawnej osoby, której dotyczy administracyjna faza postępowania o zastosowanie leczenia przymusowego, konfliktu dóbr i wartości chronionych na przykładzie nadużycia władztwa planistycznego gminy, minimum egzystencji zobowiązanego i jego rodziny w toku egzekucji administracyjnej,  funkcji terminów materialnych w prawie budowlanym, społecznej skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie zgromadzeń publicznych oraz próbę odpowiedzi na pytanie, czy sądy administracyjne będą orzekać merytorycznie (uwagi na gruncie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Zbiór uzupełnia bogata literatura przedmiotu.

Spis treści

Wprowadzenie (dr hab. prof. UŁ Zofia Duniewska)  7

Część I. ZAGADNIENIA OGÓLNE  21

Paweł Chmielnicki – Dobra (korzyści) pozyskiwane dzięki normom prawa administracyjne go a funkcje administracji  23

Marcin Kamiński – Zarys koncepcji pojęcia dobra prawnego objętego ochroną norm prawa administracyjnego (dobra administracyjnoprawnego)  37

Mariusz Maciejewski – Normy celowościowe i normy zadaniowe w prawie administracyj nym. Dobra chronione jako ustawowe cele organów administracji  51

Mariusz Szyrski – Prawo administracyjne jako regulator dóbr chronionych – głos w dyskusji w sprawie problemu racjonalności w stanowieniu prawa  63

Część II. WYBRANE DOBRA CHRONIONE W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM  73

Dominika Tykwińska-Rutkowska – Ochrona życia i zdrowia człowieka w prawie administracyjnym (przyczynek do dyskusji)  75

Joanna Wegner-Kowalska – Zdrowie człowieka jako przedmiot ochrony prawa administracyjnego  85

Ryszarda Michalska-Badziak – Godność pacjenta jako dobro chronione prawem administracyjnym  97

Michał Kasiński – Wolność sumienia i wyznania jako dobro chronione w prawie administracyjnym (wybrane problemy)  113

Ewa Skorczyńska – Wolność narodu w państwie – jako dobro chronione w prawie administracyjnym  133

Piotr Korzeniowski – Bezpieczeństwo ekologiczne jako dobro prawnie chronione  149

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf – Środowisko jako dobro chronione  169

Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Monika A. Król, – Przyrodnicze dobra chronione  179

Justyna Kuśnierz-Chmiel, Ewa Kubas – Woda jako dobro wspólne  197

Artur K. Modrzejewski – Środowisko dobrem chronionym przez „zainteresowaną społeczność” w gospodarowaniu odpadami wydobywczymi  215

Janusz Sługocki – Problemy prawne ochrony zabytkowych parków dworsko-pałacowych  225

Maria Karcz-Kaczmarek, Iwona Kaczmarek – Narodowy zasób biblioteczny jako dobro chronione w prawie administracyjnym  239

Monika Przybylska – Zakres ochrony bezpieczeństwa energetycznego w sektorze źródeł energii odnawialnej w kontekście „małego trójpaku energetycznego”  251

Przemysław Niemczuk – Ochrona mienia ruchomego w świetle ustawy o ochronie osób i mienia  261

Cześć III. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNOPRAWNĄ OCHRONĄ DÓBR  271

Iwona Niżnik-Dobosz – Ranga czynności niewładczych administracji publicznej, w tym materialno-technicznych i społeczno-organizatorskich, i znaczenie ich kontroli w realiza cji normatywnych wartości i dóbr na przykładzie studium przypadku  273

Joanna Machut-Kowalczyk – Problemy z ujmowaniem dóbr osobistych na tle wolności słowa i ochrony czci w świetle wypowiedzi zamieszczanych na łamach „Gazety Sądowej Warszawskiej”  283

Anna Ostrowska – W kwestii „wnioskowego” dostępu do informacji publicznej  297

Dominik J. Kościuk – Gwarancje prawne ochrony praw podmiotowych abonenta w polskim prawie telekomunikacyjnym  319

Dorota Lebowa – Sytuacja prawna osoby, której dotyczy administracyjna faza postępowania o zastosowanie leczenia przymusowego według ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  329

Jerzy Parchomiuk – Konflikt dóbr i wartości chronionych w prawie administracyjnym na przykładzie nadużycia władztwa planistycznego gminy  341

Ewa Cisowska-Sakrajda– Minimum egzystencji zobowiązanego i jego rodziny w toku egze kucji administracyjnej  365

Mirosław Wincenciak – Funkcje terminów materialnych w Prawie budowlanym – próba re konstrukcji dóbr prawem chronionych  385

Maciej P. Gapski – Nieuwzględnienie upływu terminu materialnego w prawie administracyj nym  397

Lech J. Żukowski – Społeczna skuteczność prawa administracyjnego na przykładzie zgro madzeń publicznych  413

Jakub Polanowski – Czy sądy administracyjne będą orzekać merytorycznie? Uwagi na gruncie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  427

 

Literatura  445

BESTSELLERY