Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-677-2
Język:
Polski
Data wydania:
2 czerwca 2011
Rozmiar pliku:
2,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
68,00
Cena w punktach Virtualo:
6800 pkt.

Pełny opis

 

Książka Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu jest rezultatem zainteresowań badawczych szeroko rozumianymi relacjami między tożsamością kobiet, edukacją, kulturą i społeczeństwem. Autorka sądzi, że można ją usytuować, podobnie jak poprzednie jej prace, na pograniczu socjologii edukacji oraz gender studies. Z jednej strony podnosi ona problemy związane ze społecznymi funkcjami edukacji, szczególnie – socjalizacyjną, selekcyjną i stratyfikacyjną, w odniesieniu do sytuacji kobiet. Z drugiej strony porusza kwestie dotyczące bezpośrednio kobiet jako grupy społecznej w aspekcie szeroko rozumianego dostępu do różnych form tożsamości, do wykształcenia czy rynku pracy.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest poświęcona analizom o charakterze teoretycznym i rekonstrukcyjnym.

W rozdziale pierwszym dokonano prezentacji wybranych współczesnych koncepcji nierówności, próbując pokazać, w jaki sposób można je zastosować do zrozumienia edukacyjnej i społecznej sytuacji kobiet. Autorka analizuje w nim również problem roli dostępu do edukacji w otwieraniu/ograniczaniu możliwości życiowych tej grupy społecznej, jaką są kobiety.

Drugi rozdział zawiera rekonstrukcje relacji między edukacją a tożsamością dziewcząt i chłopców.

Rozdział trzeci poświęcony jest przede wszystkim analizom dostępu kobiet do szkolnictwa wyższego (chociaż zawiera także pewne dane o niższych szczeblach edukacji). Rozważa w nim kwestie wyborów edukacyjnych chłopców i dziewcząt, a także dostępu tej drugiej grupy do wybranych kierunków studiów, jak również do elitarnych uniwersytetów (np. Harvard i Oxford).

W rozdziale czwartym podejmuje próbę przedstawienia trzech dylematów tożsamościowo-edukacyjnych współczesnych kobiet. Pierwszy z nich związany jest z ideologią neoliberalizmu i paradoksami dotyczącymi jej wpływu na postrzeganie kobiet i ich sytuacji społecznej; drugi odnosi się do potencjalnej maskulinizacji kobiet sukcesu; trzeci dotyczy przemieszczania społecznych aspiracji dziewcząt (głównie w kierunku samorealizacji na płaszczyźnie wyznaczonej przez dyskursy kultury popularnej).

Istotą rozważań w rozdziale piątym jest ten podstawowy problem współczesnych wykształconych kobiet, który wiąże się z rolą macierzyństwa – w aspekcie ich tożsamości i możliwości odniesienia społeczno-zawodowego sukcesu (tytuły obu znajdujących się w nim podrozdziałów dobrze– odzwierciedlają jego treść: „Macierzyństwo jako dominująca konstrukcja kobiecości”, „Dyplom jako kredencjał małżeński i problem dostępu matek do sukcesu zawodowego”).

Tematem szóstego rozdziału jest segregacja płciowa na rynku pracy i jej rola w ciągle ograniczonych, a jednak rosnących możliwościach odniesienia sukcesu zawodowego przez kobiety, w kontekście dostępu do (prestiżowych) zawodów, wysokich stanowisk i dobrej pozycji społecznej oraz problemu nierównoważnych dochodów kobiet i mężczyzn.

W pierwszej części pracy ważne jest podsumowanie, w którym przedstawiono wybrane paradoksy w relacjach między edukacją, tożsamością a sytuacją życiową kobiet.

W drugiej części książki Autorka przytacza wyniki przeprowadzonych przez nią badań jakościowych, w których wzięły udział kobiety sukcesu – polskie menedżerki (na kierowniczych stanowiskach) i akademiczki-humanistki (pracujące na uczelni i mające przynajmniej stopień doktora). W kontekście badawczym podejmuje te zagadnienia, które wcześniej były przeanalizowane w części teoretycznej…

Spis treści

Wstęp

Część pierwsza

Kobiecość, edukacja i (nie)równość społeczna: alternatywne rzeczywistości

1. Edukacja i (nie)równości społeczne – konteksty teoretyczne

2. Edukacja i (re)konstrukcje tożsamości dziewcząt i chłopców

2.1. Asymetria socjalizacji szkolnej – androcentryczna rzeczywistość i redukowanie tożsamości dziewcząt

2.2. Asymetria osiągnięć szkolnych – społeczne konstrukcje edukacyjnych porażek chłopców

2.3. Kompetencje matematyczne – wyuczona bezradność dziewcząt?

2.4. Szkolnictwo zróżnicowane ze względu na płeć: próba rekonstrukcji dostępu do sukcesu edukacyjnego

3. (Nie)równość dostępu kobiet i mężczyzn do edukacji w szkolnictwie wyższym: wybrane tendencje i egzemplifi kacje

4. Dylematy tożsamościowo-edukacyjne kobiet w społeczeństwie współczesnym

4.1. Ideologia neoliberalizmu i społeczne konstrukcje tożsamości kobiet

4.2. Sukces edukacyjno-zawodowy i problem maskulinizacji kobiet

4.3. Przemieszczenie społecznych aspiracji dziewcząt – Girl Power, ciało i konsumpcja

5. Macierzyństwo, rodzina i kariera edukacyjno-zawodowa kobiet

5.1. Macierzyństwo jako dominująca konstrukcja kobiecości: konteksty i kontrowersje

5.2. Dyplom jako „kredencjał małżeński” i problem dostępu matek do sukcesu zawodowego

6. Edukacja kobiet i rynek pracy: polityka segregacji płciowej

7. Podsumowanie: edukacja i paradoksy emancypacji kobiet

Załącznik

Część druga

Kobiety sukcesu a problem (nie)równości społecznej: konteksty edukacyjne i społeczno-zawodowe

1. Metodologiczne podstawy badań własnych

2. Indywidualizm, edukacja i sukces społeczno-zawodowy

2.1. Kariera zawodowa jako „nieograniczony wyścig” wolnych jednostek?

2.2. Życie jako kariera zawodowa? Między presją na sukces a samorealizacją

2.3. Dyplom akademicki i sukces zawodowy: infl acja wykształcenia

3. (Nie)równość kobiet w dostępie do sukcesu zawodowego

3.1. Biznes i uniwersytet jako enklawy równości płciowej?

3.2. Problem dyskryminacji kobiet przez kobiety

3.3. Brak akceptacji dla idei parytetu

4. Życie rodzinne – rzeczywistość nieustannych wyborów

4.1. Związki z mężczyznami: dynamika akceptacji i konfliktu

4.2. Macierzyństwo i kariera zawodowa: strategie przełamywania tradycyjnych ról społecznych

5. Dylematy maskulinizacji tożsamości i zewnętrznego wizerunku

5.1. Tożsamość kobiet i mężczyzn: między esencjalizmem a konstruktywizmem

5.2. Maskulinizacja – czy kobieta sukcesu jest skazana na rezygnację z kobiecości?

6. Pop-tożsamość i przemieszczenie aspiracji życiowych kobiet

6.1. Współczesny feminizm: dystans i sceptycyzm

6.2. Rola konsumpcji jako ekspresji wolności

6.3. Piękne ciało jako ekspresja tożsamości

7. Podsumowanie: menedżerki i akademiczki jako kobiety sukcesu

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

BESTSELLERY