Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Efekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw regionu łódzkiego - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-558-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
2,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,95
Cena w punktach Virtualo:
1995 pkt.

Pełny opis

W czasach gospodarki opartej na wiedzy i relatywnie mobilnym, w skali globalnej, kapitale finansowym to nie aktywa materialne lecz niematerialne zasoby tworzone i nabywane przez przedsiębiorstwa odgrywają coraz istotniejszą rolę. Jednym z ich najważniejszych źródeł są innowacje. Dowodem na taki stan rzeczy może być przykład krajów wysoko rozwiniętych, osiągających ponadprzeciętne wartości wskaźników makroekonomicznych. Wysoki stopień rozwoju zawdzięczają one po części funkcjonowaniu na ich obszarze globalnych korporacji opierających swoją przewagę konkurencyjną na know-how. Choć literatura dotycząca tematu innowacyjności jest niezwykle bogata, to cały czas istnieje pewna luka w wiedzy dotycząca efektywności procesów innowacyjnych. Należy pamiętać, że proces innowacyjny na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci podlegał istotnym zmianom. Z tego względu zasadne jest ciągłe analizowanie uwarunkowań i determinant procesów innowacyjnych, a także efektów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji.

 

Prezentowane opracowanie stanowi kompendium w zakresie zmian zachodzących w procesach innowacyjnych na przestrzeni ostatnich lat oraz oceny oddziaływania prowadzonej działalności innowacyjnej na efekty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Adresowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się badaniem problematyki efektywności innowacji. Może także stanowić wsparcie dla menedżerów podejmujących decyzję w zakresie strategicznej rozwoju przedsiębiorstw.

Spis treści

Wprowadzenie             7

Rozdział 1. Innowacje w działalności przedsiębiorstw   11

1.1. Wstęp      11

1.2. Pojęcie innowacji 12

1.3. Wymiary innowacji               15

1.4. Proces innowacji  25

1.5. Źródła innowacji   34

1.6. Bariery innowacji  36

1.7. Podsumowanie     39

Rozdział 2. Innowacje jako czynnik wzmacniający kondycję finansową i wartość przedsiębiorstwa            41

2.1. Wstęp      41

2.2. Wpływ działalności innowacyjnej na pozycję rynkową przedsiębiorstw 42

2.3. Miejsce nakładów na działalność innowacyjną w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw  46

2.4. Wpływ działalności innowacyjnej na kondycję finansową i wartość przedsiębiorstw         50

2.5. Podsumowanie     58

Rozdział 3. Działalność innowacyjna w województwie łódzkim   61

3.1. Wstęp 61

3.2. Działalność innowacyjna w Polsce i województwie łódzkim na tle krajów Unii Europejskiej            62

3.3. Metodyka badania innowacyjności województwa łódzkiego na tle innych regionów Polski             65

3.4. Analiza i ocena działalności innowacyjnej w województwie łódzkim na tle innych regionów Polski              68

3.5. Analiza i ocena efektów działalności innowacyjnej w województwie łódzkim na tle innych regionów Polski               77

3.6. Analiza zależności pomiędzy działalnością innowacyjną przedsiębiorstw i efektami działalności innowacyjnej na poziomie regionalnym        85

3.7. Podsumowanie     87

Rozdział 4. Ocena wpływu wdrożenia innowacyjnych projektów na kondycję finansową przedsiębiorstw z regionu łódzkiego         89

4.1. Wstęp 89

4.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013               90

4.3. Próba badawcza i metodyka badania        93

4.4. Analiza wpływu dofinansowania przedsiębiorstw w ramach POIG na wyniki finansowe             99

4.5. Analiza wpływu dofinansowania przedsiębiorstw w ramach Osi Czwartej POIG na wyniki finansowe     111

4.6. Analiza wpływu dofinansowania przedsiębiorstw w ramach Osi Czwartej POIG na wyniki finansowe z wykorzystaniem taksonomicznych mierników rozwoju        119

4.7. Analiza porównawcza wyników finansowych przedsiębiorstw przed i po realizacji projektów w ramach POIG 123

4.8. Podsumowanie 125

Zakończenie 129

Bibliografia 133

Spis tabel 141

Spis rysunków 144

 

Załączniki 145

BESTSELLERY