Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-060-0
Język:
Polski
Data wydania:
Styczeń 2014
Rozmiar pliku:
4,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
54,00
Cena w punktach Virtualo:
5400 pkt.

Pełny opis

Książka została opracowana przez zespół autorski pracowników Katedry Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Publikacja może być wykorzystana w środowisku akademickim, przez studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników dydaktyczno-naukowych interesujących się problematyką środków Unii Europejskiej. Wyniki przeprowadzonych badań powinny zainteresować także przedstawicieli podmiotów gospodarki turystycznej, tj. przedsiębiorców turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz organizacji turystycznych (regionalnych, lokalnych, samorządu gospodarczego turystyki).

W książce przedstawiono następujące zagadnienia:

- funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz podstawy europejskiej polityki turystycznej;
- struktury funduszy Unii Europejskiej oddziałujące na rozwój gospodarki turystycznej;
- funkcjonowanie regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej, w tym analizę poziomu atrakcyjności turystycznej regionów;
- analizę aplikowania i wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej w perspektywie finansowej na lata 2007-2013;
- efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w gospodarce turystycznej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Geneza, struktura i funkcjonowanie Unii Europejskiej

1.1. Historia przebiegu integracji europejskiej
1.2. Instytucje europejskie
1.3. Struktura budżetu i zasady finansowania zadań w Unii Europejskiej
1.4. Instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej
1.5. Przejawy integracji europejskiej w obszarze turystyki

Rozdział 2. Europejska polityka turystyczna

2.1. Istota i zakres polityki turystycznej
2.2. Podmioty polityki turystycznej
2.2.1. Instytucje Unii Europejskiej i ich rola w turystyce
2.2.2. Polska
2.3. Instrumenty polityki turystycznej
2.3.1. Unia Europejska
2.3.2. Polska
2.4. Strategie rozwoju turystyki jako przejaw polityki turystycznej

Rozdział 3. Regionalna i lokalna gospodarka turystyczna

3.1. Pojęcie i zakres gospodarki turystycznej
3.2. Podmioty gospodarki turystycznej na szczeblach regionalnym i lokalnym
3.3. Efekty współdziałania podmiotów gospodarki turystycznej
3.3.1. Zintegrowany produkt turystyczny
3.3.2. Konkurencja, współdziałanie i współpraca, kompetycja

Rozdział 4. Środki Unii Europejskiej w regionalnej gospodarce turystycznej


4.1. Miejsce turystyki w przedakcesyjnych programach unijnych
4.2. Finansowanie przedsięwzięć turystycznych z funduszy unijnych w latach 2007–2013
4.3. Turystyka w unijnych programach regionalnych

Rozdział 5. Ocena stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziomu atrakcyjności turystycznej regionów


5.1. Informacje społeczno-gospodarcze dotyczące analizowanych regionów administracyjnych
5.2. Ocena poziomu atrakcyjności turystycznej regionów
5.2.1. Taksonomiczna miara rozwoju (TMR)
5.2.2. Taksonomiczna miara oceny atrakcyjności turystycznej regionów
5.2.2.1. Województwo zachodniopomorskie
5.2.2.2. Województwo lubuskie

Rozdział 6. Funkcjonowanie podmiotów regionalnej gospodarki turystycznej

6.1. Aktywność samorządu terytorialnego w zakresie turystyki
6.1.1. Województwo zachodniopomorskie
6.1.2. Województwo lubuskie
6.2. Działalność przedsiębiorstw turystycznych
6.2.1. Województwo zachodniopomorskie
6.2.2. Województwo lubuskie
6.3. Działalność organizacji turystycznych
6.3.1. Województwo zachodniopomorskie 
6.3.2. Województwo lubuskie

Rozdział 7. Analiza stanu aplikowania i wykorzystania środków europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej

7.1. Wyniki badań w gminach
7.1.1. Czynniki determinujące poziom realizowanych projektów turystycznych ze środków UE na podstawie badań wtórnych
7.1.1.1. Województwo zachodniopomorskie
7.1.1.2. Województwo lubuskie
7.1.2. Metodyka badań pierwotnych
7.1.3. Ogólne informacje na temat aktywności badanych gmin w zakresie aplikacji o fundusze UE dla gospodarki turystycznej
7.1.4. Proces aplikacji o fundusze unijne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w badanych gminach
7.1.5. Ocena projektów dofinansowanych ze środków UE na rozwój gospodarki turystycznej realizowanych przez badane gminy
7.2. Wyniki badań na poziomie powiatowym 
7.2.1. Województwo zachodniopomorskie
7.2.2. Województwo lubuskie
7.3. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwa turystyczne
7.4. Wyniki badań wtórnych w organizacjach turystycznych
7.4.1. Województwo zachodniopomorskie
7.4.2. Województwo lubuskie

Rozdział 8. Efekty i kierunki wykorzystania funduszy europejskich w regionalnej gospodarce turystycznej

8.1. Podniesienie poziomu atrakcyjności turystycznej
8.2. Efekty na rynku turystycznym
8.3. Analiza SWOT stanu wykorzystania środków Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej
8.4. Wskazania pod adresem strategii rozwoju turystyki
8.5. Modelowe rozwiązania finansowania gospodarki turystycznej ze środków UE w aspekcie perspektywy finansowej na lata 2014–2020

Zakończenie

Bibliografia

BESTSELLERY