Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

  • Empik Go W empik go

Ich miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa - ebook

Wydawnictwo:
Data wydania:
29 grudnia 2022
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Ich miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa - ebook

„Ich Miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa” to zbiór rozmów, które Anis Dziób-Pordes przeprowadziła z Izraelczykami urodzonymi i mieszkającymi przed II Wojną Światową w Krakowie.

W ten sposób powstała unikatowa kolekcja wspomnień przedwojennych mieszkańców Krakowa żydowskiego pochodzenia, którzy ocaleli z Zagłady, a po wojnie w ukochanym mieście pozostać nie mogli. Powstał bardzo osobisty przewodnik po nieistniejącym już Krakowie lat dwudziestych i trzydziestych zeszłego wieku. Każdy czytelnik, który sięgnie do tych wywiadów nigdy już nie spojrzy na Kraków tak, jak do tej pory. 18 lat po premierze tej książki nie żyje już żaden z jej bohaterów. To wielkie szczęście, że udało się z nimi jeszcze porozmawiać i że ich wspomnienia mogą żyć wśród nas, przypominając nam prawdziwą historię polsko-żydowskiego Krakowa.

Na czym polega wyjątkowość tej książki? Napisano wszak dziesiątki ksiąg na temat przedwojennego żydowskiego Krakowa – wiele z nich autorstwa bohaterów tomu. Otóż, po pierwsze, metoda badania pamięci przyjęta przez Anis Pordes implikuje powtarzalność i drobiazgowość pytań. Te same pytania, z pozoru nudne i niepotrzebnie pedantyczne, kierowane są do ludzi pochodzących z różnych środowisk żydowskiego Krakowa. Owo szczegółowe odtwarzanie mapy obyczajowej Miasta – a także jej różnorodności – pozwala na przywołanie nie tylko żydowskich ulic, szkół, sklepów i zwyczajów, ale także rodów, nazwisk, koligacji, imion. Staje się to kopanie w pamięci niczym wyprawa po skarb, uparte i wyczerpujące. Dużo skarbów – chociaż to nie te same, o których krążą legendy – zakopali w sobie Żydzi wygnani z Polski. To żmudna praca wydobyć je na zewnątrz, szczególnie jeśli istnieje niebezpieczeństwo, że po tylu latach trudno będzie dociec ich historycznej prawdziwości. Anis Pordes się to udało.

Ze wstępu Irka Grina

 

Spis treści

Karta re­dak­cyjna

De­dy­ka­cja

Wstęp
Po­dzię­ko­wa­nia

1. Sho­shana Ad­ler
2. Mi­riam Aka­via i Lea Shi­nar
3. Dov Alek­san­dro­wicz
4. Zvi Bar­lev
5. Jó­zef Bo­sak
6. Arie Brau­ner
7. Mi­riam Go­ber­nik
8. Mar­cel Gold­man
9. Na­tan Gross
10. Irena Jo­han­nes i Dov Jo­han­nes
11. Yehuda Ma­imon
12. Mala Man­del­baum
13. Ste­nia Man­heim
14. Na­hum Ma­nor
15. Ema­nuel Mel­zer
16. Zvi Na­than
17. Tulo Sche­ni­rer
18. Gu­stawa Sten­dig-Lind­berg
19. Ja­kub We­in­gar­ten

Przy­pisy

Kategoria: Literatura faktu
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-63464-50-9
Rozmiar pliku: 4,0 MB

FRAGMENT KSIĄŻKI

Po­dzię­ko­wa­nia do pierw­szego wy­da­nia

Pro­fe­so­rowi Zdzi­sła­wowi Ma­chowi za po­mysł, za­ufa­nie, cier­pli­wość i wy­ro­zu­mia­łość,

Mi­riam Aka­vii za wspar­cie i po­moc w do­tar­ciu do kra­ko­wian w Izra­elu,

Pio­trowi Puch­cie za wszelką po­moc w Izra­elu,

Ir­kowi Gri­nowi za nie­oce­nioną po­moc me­ry­to­ryczną i pod­ję­cie się re­dak­cji tej książki,

Ar­tu­rowi Ko­twicy za ogromną po­moc tech­niczną,

Mo­nice Wa­si­lew­skiej za stałe wspar­cie du­chowe,

Pro­fe­so­rowi Alek­san­drowi Skot­nic­kiemu za udo­stęp­nie­nie zdjęć do tej pu­bli­ka­cji,

Mo­jej Ma­mie za cier­pli­wość,

Mo­jemu Ta­cie za utwier­dza­nie mnie w wie­rze, że je­stem na do­brej dro­dze.

Wszyst­kim moim roz­mów­com w Izra­elu dzię­kuję za za­ufa­nie i po­wie­rze­nie w moje ręce uni­kal­nych wspo­mnień. Dzięki tym roz­mo­wom dzi­siaj ja je­stem lep­szą kra­ko­wianką i bar­dziej świa­domą miesz­kanką mia­sta, w któ­rym żyję.

Po­dzię­ko­wa­nia do wy­da­nia obec­nego

Lili Ha­ber za nie­oce­nioną po­moc w do­cie­ra­niu do człon­ków kra­kow­skiej spo­łecz­no­ści w Izra­elu oraz stałe wspar­cie i utrzy­my­wa­nie pa­mięci o Kra­ko­wie wśród ży­ją­cych po­tom­ków pol­skich Ży­dów w Izra­elu.

Anis Dziób-Po­rdes

Ulica Sze­roka

------------------------------------------------------------------------

Za­pra­szamy do za­kupu peł­nej wer­sji książki

------------------------------------------------------------------------
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: