Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-738-0
Język:
Polski
Data wydania:
22 października 2011
Rozmiar pliku:
3,2 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
44,00
Cena w punktach Virtualo:
4400 pkt.

Pełny opis

 

Tendencja do identyfikowania i analizowania potrzeb społecznych wynika ze współczesnych teorii oświaty, kładących nacisk na rozwój szkoły jako instytucji reagującej na potrzeby społeczności szkolnych oraz jako organizacji uczącej się. Przedstawiane w książce badania empiryczne miały więc charakter nie tylko diagnostyczny, ale i eksploracyjny, gdyż monografia podejmuje tematykę pomijaną w większości najnowszych prac dotyczących systemu oświaty. Może więc zostać uznana za pierwszą, która tak szczegółowo analizuje aktualne potrzeby najważniejszych zbiorowości szkolnych: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Książka zawiera bardzo interesującą diagnozę funkcjonowania niepublicznych szkół podstawowych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, rzetelną od strony metodologicznej i wartościową poznawczo, wnoszącą do dotychczasowych badań porównawczych nowe aspekty. Zwłaszcza analiza stopnia identyfikowania i zaspokajania potrzeb społecznych w szkole katolickiej może zostać uznana za jedną z pierwszych, wstępną, indywidualną diagnozę potrzeb wszystkich najważniejszych społeczności szkolnych w pojedynczej placówce, będącą podstawą podjęcia kroków zmierzających do przekształcenia tej jednostki w szkołę uczącą się.

Uzyskane wyniki z przedstawionych badań empirycznych mogą stanowić punkt odniesienia dla innych szkół niepublicznych, jednak bogaty i starannie zinterpretowany materiał badawczy może być podstawą do dalszych, pogłębionych analiz oraz badań również w szkołach publicznych każdego szczebla. Co istotne, w monografii zawarto rzetelnie skonstruowane przykładowe narzędzia badawcze, które szkoły mogą wykorzystać do diagnozowania potrzeb własnych społeczności.

Spis treści


Wstęp

1. Teoretyczne podstawy badania potrzeb

1.1. Definicje i wybrane koncepcje potrzeb
1.1.1. Pojęcie potrzeby
1.1.2. Wybrane koncepcje potrzeb
1.2. Miejsce potrzeb społecznych w systemie potrzeb człowieka
1.3. Problematyka potrzeb w badaniach własnych
1.3.1. Potrzeby obiektywne a potrzeby subiektywne
1.3.2. Potrzeby jednostek a potrzeby zbiorowości
1.3.3. Stopnie zaspokojenia potrzeb
1.3.4. Zróżnicowanie potrzeb człowieka
1.4. Empiryczna operacjonalizacja potrzeb w badaniach naukowych

2. Szkoła w kontekście .problematyki badawczej

2.1. Szkoła jako instytucja
2.2. Szkoła jako organizacja społeczna
2.2.1. Szkoła jako organizacja ucząca się
2.3. Szkoła jako przedmiot krytyki społecznej
2.4. Transformacja ustrojowa w Polsce i jej wpływ na przemiany edukacyjne
2.5. Potrzeby społeczne jako czynnik stymulujący rozwój szkół niepublicznych
2.6. Funkcjonowanie niepublicznych szkół podstawowych w Polsce po roku 1989

3. Koncepcja metodologiczna własnych badań empirycznych

3.1. Przyjęte założenia badań
3.2. Cele badań; problem i problematyka badawcza
3.3. Operacjonalizacja podstawowych pojęć
3.4. Model badań własnych
3.5. Metody, techniki i narzędzia badań
3.6. Teren i przebieg badań; badane zbiorowości

4. Charakterystyka badanych zbiorowości

4.1. Sytuacja finansowa i infrastruktura materialna badanych szkół
4.2. Oferta programowa i organizacja pracy badanych szkół
4.3. Ogólna charakterystyka badanych społeczności szkolnych

5. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych podmiotów szkolnych

5.1. Uczniowie klas I–III
5.2. Uczniowie klas IV–VI
5.3. Nauczyciele
5.4. Rodzice

Wnioski z badań własnych
Podsumowanie
Postulaty końcowe
Aneks
Bibliografia

BESTSELLERY