Inkluzyjno - katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Inkluzyjno - katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7850-184-8
Język:
Polski
Data wydania:
11 grudnia 2012
Rozmiar pliku:
11 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
34,80
Cena w punktach Virtualo:
3480 pkt.

Pełny opis

 

Ze względu na niezbadane obszary przystosowania się skazanych w środowisku lokalnym, a także roli rodziny i środowiska, konieczne staje się poznanie w szerszym wymiarze zależności między czasem pobytu na wolności, a czynnikami warunkującymi pozytywny przebieg procesu reintegracji skazanych w środowisku otwartym.

Opisywani tu skazani to osoby, które po opuszczeniu zakładu karnego w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia powróciły do środowiska lokalnego i podlegają procesom ponownej integracji społecznej. (…)

Zmiana społecznej przynależności wiąże się z przebudową roli byłego skazanego, ze zmianą motywacji, z nauką postrzegania rzeczywistości przez pryzmat współuczestnictwa i współodpowiedzialności społecznej, ze wzmacnianiem samooceny, podniesieniem własnej wartości, poczuciem kontroli życia, z osobistym zaangażowaniem w poprawę własnej sytuacji. (…) Wieloletnie badania pozwoliły uchwycić dynamikę zachodzących zmian w okresie wolności dozorowanej i wolności rzeczywistej oraz miejsca skazanych w środowisku lokalnym, ich dyspozycje osobowe w zakresie celów oraz sensu życia, samooceny, stylu radzenia sobie, rozwiązywania problemów, planów życiowych, roli wsparcia i znaczenia pracy zawodowej oraz kontaktów z otoczeniem. (…)

Książka ta jest rozprawą badawczą o charakterze ilościowym, w której przy użyciu odpowiednich narzędzi poszukiwano i przedstawiono wyznaczniki procesu reintegracji społecznej skazanych w środowisku otwartym.

Spis treści

 

Wprowadzenie; 13

Rozdział 1

Wymiary stawania się człowieka w przestrzeni społecznej; 19

1.1. Człowiek jako istota społeczna; 19

1.2. Wolność i odpowiedzialność człowieka; 23

1.3. Interakcje zachodzące w systemie społecznym; 25

1.4. Integracja, reintegracja społeczna i inkluzja w ujęciu holistycznym; 31

1.4.1. Reintegracja szansą na odpowiedzialne partnerstwo; 36

1.4.2. Idea inkluzji społecznej; 38

1.4.3. Założenia readaptacji społecznej; 40

1.5. Dehumanizacja kary pozbawienia wolności; 43

Rozdział 2

Źródła współczesnej teorii i praktyki resocjalizacyjnej podejmującej problematykę reintegracji społecznej; 50

2.1. Koncepcje społeczno-poznawcze; 51

2.1.1. Teoria konstruktów osobistych Kelly’ego; 51

2.1.2. Teoria społecznego uczenia się Bandury; 53

2.2. Teorie i koncepcje socjologiczne; 54

2.2.1. Integracyjna teoria zachowania przestępczego Leblanca; 54

2.2.2. Teoria naznaczenia społecznego; 55

2.2.2.1. Koncepcja destygmatyzacji; 56

2.3. Interakcyjne koncepcje psychologiczne; 57

2.3.1. Teoria równowagi interpersonalnej Zaborowskiego; 57

2.3.2. Koncepcja salutogenetyczna stresu Antonovsky’ego; 60

2.3.3. Koncepcja zachowania zasobów Hobfolla; 61

2.4. Współczesne teorie wymiany społecznej; 64

2.4.1. Behawioralna teoria wymiany społecznej Homansa; 64

2.4.2. Teoria wymiany Blumera; 65

2.4.3. Teoria katalaksji Hayeka; 67

2.5. Współczesne koncepcje resocjalizacyjne w Polsce; 70

2.5.1. Wielopasmowa koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa Bałandynowicza; 71

2.5.2. Koncepcja uspołecznienia systemu profilaktyki i resocjalizacji Ambrozika; 73

2.5.3. Koncepcja twórczej resocjalizacji Konopczyńskiego; 74

2.5.4. Założenia edukacji inkluzyjnej Zacharuk; 76

Rozdział 3

Zachowania przystosowawcze skazanych; 78

3.1. Indywidualna i społeczna readaptacja skazanych; 78

3.2. Wskaźniki badań longitudinalnych jako podstawa diagnozowania sytuacji skazanych i planowania działań pomocowych z udziałem społeczeństwa; 80

3.2.1. Możliwości i ograniczenia przystosowania skazanych; 85

3.3. Wartość grup samopomocowych w wychodzeniu z uzależnienia i trwaniu w trzeźwości; 92

3.4. Zdarzenia krytyczne i realizacja zadań życiowych na bazie zasobów jednostki; 96

3.4.1. Możliwość wpływania na własną sytuację życiową; 98

3.4.2. Nastawienie do życia i wychodzenie z trudnych sytuacji; 99

3.5. Wsparcie jako realna interakcja społeczna; 103

Rozdział 4

Projektowany model inkluzyjno-katalaktyczny reintegracji społecznej skazanych; 108

4.1. Model osobowości dojrzałej Allporta; 110

4.2. Model osobowości samorealizującej się Maslowa; 110

4.3. Model ludzkiego życia i zaburzeń w rozwoju człowieka Zaborowskiego; 111

4.4. Wieloosiowy model radzenia sobie Hobfolla; 113

4.5. Systemowe modele pracy w środowisku otwartym; 115

4.5.1. Model systemowy Pincusa i Minahana; 117

4.5.2. Model systemowy Goldsteina; 118

4.6. Teoretyczne podstawy projektowanego modelu inkluzyjno-katalaktycznego; 119

4.6.1. Zasady projektowania modelu; 122

4.6.2. Postulowane rozwiązania inkluzyjno-katalaktyczne; 127

4.6.3. Analizowane obszary działań w obrębie modelu inkluzyjno-katalaktycznego z udziałem jednostki, grupy i społeczeństwa; 129

4.6.4. Zastosowanie wskaźników społecznych w procesie reintegracji; 135

4.6.5. Efektywność; 136

Rozdział 5

Orientacja metodologiczna badań; 141

5.1. Założenia teoretyczne badań; 141

5.2. Problematyka badawcza; 143

5.3. Procedura i technika badawcza; 146

5.4. Charakterystyka badanej próby oraz organizacja badań; 149

Rozdział 6

Empiryczna analiza przebiegu procesu reintegracji społecznej; 154

6.1. Relacje byłych więźniów w środowisku lokalnym; 154

6.2. Zaangażowanie społeczne i zawodowe skazanych; 155

6.2.1. Problemy z podjęciem i kontynuacją pracy; 157

6.2.2. Inicjatywy społeczne; 159

6.3. Możliwości pozyskiwania wsparcia; 161

6.4. Poczucie sensu życia; 169

6.4.1. Cele życiowe skazanych; 169

6.5. Style radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 173

6.6. Wymiary samooceny; 174

6.7. Wyznaczniki reintegracji społecznej; 175

6.7.1. Wskaźniki reintegracji społecznej w grupie skazanych; 176

6.7.2. Wskaźniki reintegracji społecznej w grupie AA; 178

Rozdział 7

Etapy przystosowania się jednostki do życia w społeczeństwie; 184

7.1. Dynamika zmian zachodzących w procesie reintegracji społecznej skazanych; 184

7.2. Dynamika zmian w czasie trwania w trzeźwości grupy AA; 193

7.3. Porównania wewnątrzgrupowe w zakresie wskaźników reintegracji społecznej skazanych z uwzględnieniem dozorów kuratorskich; 199

7.4. Porównania wewnątrzgrupowe w zakresie wskaźników reintegracji społecznej trzeźwiejących alkoholików z uwzględnieniem wpływu terapii na proces zdrowienia; 204

7.5. Model strukturalny przystosowania skazanych w środowisku lokalnym; 208

7.6. Ocena przystosowania się anonimowych alkoholików; 209

Rozdział 8

Szanse i ograniczenia konstruktywnych relacji byłych skazanych z otoczeniem społecznym; 212

8.1. Konkluzje z przeprowadzonych badań; 213

8.1.1. Czynniki wpływające na proces reintegracji społecznej skazanych w środowisku otwartym; 215

8.1.2. Umiejętności adaptacyjne skazanych w okresie wolności rzeczywistej; 217

8.1.3. Czas dozoru kuratorskiego i uczestnictwo w życiu społecznym skazanych; 218

8.1.4. Zapotrzebowanie na wsparcie ze strony bliskich i otoczenia społecznego; 219

8.1.5. Zaangażowanie skazanych w środowisku lokalnym; 220

8.1.6. Umiejętności i kompetencje zawodowe zwiększające możliwości reintegracji społecznej; 221

8.1.7. Realizacja zatrudnienia w warunkach środowiska otwartego; 222

8.1.8. Konkluzje; 222

8.2. Aktualne potrzeby byłych skazanych; 225

8.3. Wnioski i wskazania pedagogiczne; 229

8.4. Wnioski dla modelu inkluzyjno-katalaktycznego; 232

Bibliografia; 239

Aneks; 269

Indeks rzeczowy; 292

Indeks osobowy; 295

Spis tabel i wykresów; 298

BESTSELLERY