Instytucja ułaskawienia w prawie polskim - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Instytucja ułaskawienia w prawie polskim - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-1870-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2009
Rozmiar pliku:
3,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
136,00
Cena w punktach Virtualo:
13600 pkt.

Pełny opis

Prawo łaski, unormowane w Konstytucji, oddziałuje w sferze wielu gałęzi prawa, zwłaszcza prawa karnego materialnego i procesowego, konstytucyjnego, administracyjnego. Praca niniejsza prezentuje problematykę ułaskawienia w szerokim świetle normatywnym, największy nacisk położono jednak na karnoprocesowe aspekty stosowania prawa łaski. Nadto poruszone zostały również kwestie historycznoprawne z perspektywy ustrojowej oraz karnoprocesowej, problematyka praktyki ułaskawieniowej, roli tej instytucji jako elementu polityki kryminalnej państwa czy refleksji nad typowymi powodami mogącymi uzasadniać skorzystanie z tego konstytucyjnego prawa Prezydenta. Niezbędną ilustracją powyższych rozważań jest też omówienie międzynarodowych standardów praw człowieka oraz naszkicowanie unormowania ułaskawienia w niektórych obcych systemach prawnych. Największe znaczenie w sferze zagadnień ulokowanych poza problematyką dogmatyki prawa polskiego ma niewątpliwie próba zarysowania teoretycznoprawnych podstaw ułaskawienia oraz uzasadnienia tej instytucji w modelu sprawowania władzy państwowej.

Spis treści

Wykaz najważniejszych skrótów 11
Wstęp 13
Rozdział I
Uzasadnienie instytucji ułaskawienia w modelu sprawowania władzy państwowej 17 1. Zagadnienia ogólne 17 2. Miejsce ułaskawienia w systemie ustroju państwowego - geneza instytucji 22 2.1. Wprowadzenie do rozważań na temat istoty prawa łaski 22 2.2. Podmioty stosujące prawo łaski 35 2.3. Model instytucji a jej kształt wynikający z historycznego rozwoju - próba zdefiniowania pojęcia 39 3. Rola ułaskawienia w systemie ustroju państwowego 46 3.1. Kryteria stosowania ułaskawienia: sprawiedliwość, humanitaryzm, racjonalność 46 3.2. Problem celowości wprowadzenia do systemu prawnego instytucji ułaskawienia. Cele i skutki ułaskawienia 60 3.3. Istota prawa łaski - podsumowanie 70 4. Prawo łaski w świetle niektórych obcych systemów prawnych 76 5. Ułaskawienie a międzynarodowe standardy praw człowieka 81 6. Ułaskawienie a amnestia i abolicja. Problem dopuszczalności prawa łaski w postaci indywidualnej abolicji 89
Rozdział II
Ułaskawienie w świetle polskiego prawa konstytucyjnego 106 1. Ułaskawienie w systemie prawa konstytucyjnego II Rzeczypospolitej 106 2. Ułaskawienie w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1944-1989 114 3. Ułaskawienie w polskim prawie konstytucyjnym od 1989 r. 118 4. Podsumowanie 134
Rozdział III
Karnoprocesowa regulacja ułaskawienia w ustawodawstwie polskim - rys historyczny 150 1. Uregulowanie ułaskawienia w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. 150 2. Uregulowanie ułaskawienia w kodeksie postępowania karnego z 1969 r. 160
Rozdział IV
Zagadnienia związane z zakresem ingerencji organu stosującego prawo łaski w sytuację prawną ukształtowaną orzeczeniem przypisującym popełnienie czynu zabronionego w polskim prawie 178 1. Elementy systemu źródeł prawa wyznaczające kształt instytucji ułaskawienia w polskim prawie 178 2. Przedmiot aktu łaski 196 3. Zakres podmiotowy aktu łaski 250 4. Akt łaski a nieważność orzeczenia, kasacja i wznowienie postępowania 264 5. Działanie aktu łaski pod względem czasu 284 6. Zakres ingerencji organu stosującego prawo łaski 301 7. Materialnoprawne skutki ułaskawienia 337
Rozdział V
Powody (przyczyny) ułaskawienia. Ułaskawienie jako element polityki kryminalnej państwa 397 1. Uwagi ogólne. Stosunek do kwestii zasad i dyrektyw stosowania sankcji 397 2. Ułaskawienie a polityka kryminalna 410 3. Problem klasyfikacji powodów (przyczyn) ułaskawienia 423 4. Przegląd poszczególnych powodów (przyczyn) ułaskawienia 436 5. Podsumowanie 473
Rozdział VI
Ułaskawienie w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. i postępowanie przy wydawaniu i wykonywaniu aktu łaski 485 1. Uwagi wstępne 485 2. Postępowanie w sprawie ułaskawienia w systemie postępowania karnego 492 3. Przesłanki postępowania w sprawie ułaskawienia 565 4. Przebieg postępowania w sprawie ułaskawienia 635 4.1. Wprowadzenie 635 4.2. Przebieg postępowania wszczętego na podstawie prośby 641 4.3. Przebieg postępowania wszczętego z urzędu 675 4.5. Wstrzymanie wykonania kary lub zarządzenie przerwy w jej wykonaniu (art. 568 k.p.k.) 704 5. Postępowanie przy wydawaniu aktu łaski 719 6. Postępowanie przy wykonywaniu aktu łaski 737
Rozdział VII
Podsumowanie - wnioski de lege ferenda 749
Bibliografia 757

BESTSELLERY