Jakość życia przedsiębiorców. Między dobrobytem a dobrostanem - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Jakość życia przedsiębiorców. Między dobrobytem a dobrostanem - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8142-499-8
Język:
Polski
Rok wydania:
2019
Rozmiar pliku:
5,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
24,95
Cena w punktach Virtualo:
2495 pkt.

Jakość życia przedsiębiorców. Między dobrobytem a dobrostanem - opis ebooka

 

Autorka rozszerza badania nad przedsiębiorczością o dobrostan i zdrowie przedsiębiorców. Dowodzi, że wyznaczniki sukcesu zależą nie tylko od ekonomii podejmowanych działań, lecz także od psychologii w aspekcie doświadczania jakości życia. W tym kontekście łączy ekonomię z psychologią, co wpisuje się w obecnie rozwijany nurt badań tzw. ekonomii behawioralnej. W publikacji wskazano różnice między przedsiębiorcami a innymi grupami społeczno-zawodowymi w zakresie jakości życia, zanalizowano wewnętrzną strukturę jakości życia oraz przedyskutowano podmiotowe i pozapodmiotowe uwarunkowania dobrobytu i dobrostanu przedsiębiorców.

Na gruncie polskim nie prowadzono dotąd badań poświęconych jakości życia przedsiębiorców, uwzględniających tak szeroki zestaw zmiennych objaśniających. […] Istotną zaletą monografii Katarzyny Biegańskiej jest to, że pokazuje ona psychologiczny mechanizm poziomu dobrostanu i w związku z tym wskazuje na jego przyczyny. Jest to ważne, ponieważ zastosowana koncepcja badań i otrzymane wyniki dostarczają konkretnych narzędzi, pokazując sposób, w jaki można kontrolować jakość życia i ewentualnie zapobiegać nadmiernemu jego spadkowi, co wcale nierzadko dotyczy przedsiębiorców.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Falkowskiego
SWPS w Warszawie

Spis treści

 

Wstęp 9

Rozdział 1. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca – na styku ekonomii i psychologii 15

1.1. Przedsiębiorczość w ekonomii i zarządzaniu. Od Richarda Cantillona po Petera E. Druckera 17

1.1.1. Przedsiębiorczość a intraprzedsiębiorczość 20

1.2. Badania nad przedsiębiorczością – perspektywa psychologiczna 22

1.2.1. Definicje i koncepcje psychologiczne – osobowość, działanie i myślenie przedsiębiorcze 22

1.2.1.1. Osobowościowe dopasowanie do środowiska pracy a efektywność i dobrostan przedsiębiorców 31

1.3. Wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorców 34

1.3.1. Proces przedsiębiorczy według Global Entrepreneurship Polska 34

1.3.2. Przedsiębiorczość z wyboru i z konieczności – motywacja w inicjowaniu działalności gospodarczej 36

1.3.3. Strach przed porażką w biznesie – płeć przedsiębiorcy 38

1.3.4. Obiektywne i subiektywne aspekty sukcesu przedsiębiorczego – satysfakcja przedsiębiorcza 39

1.4. Podsumowanie i inspiracje do badań własnych 43

Rozdział 2. Jakość życia – różne perspektywy teoretyczne i badawcze 45

2.1. Jakość życia jako problematyka badań naukowych 46

2.1.1. Jakość życia na gruncie różnych nauk 47

2.1.2. Filozoficzne doktryny szczęścia 52

2.1.3. Jak psychologia czerpie z tradycji filozoficznej – hedonizm i eudajmonizm 55

2.2. Jakość życia w psychologii – szczęście, dobrostan, zadowolenie 56

2.2.1. Typologia jakości życia i satysfakcji Ruuta Veenhovena 57

2.2.2. Subiektywne i obiektywne tendencje w ujmowaniu jakości życia. Dobrostan subiektywny, psychologiczny i społeczny 59

2.2.3. Poznawczy i emocjonalny aspekt zadowolenia z życia – wybrane problemy operacjonalizacji i pomiaru 66

2.3. Uwarunkowania dobrostanu – wybrane modele, teorie i badania 70

2.3.1. Dwa podstawowe modele szczęścia: „dół – góra” i „góra – dół” 71

2.3.2. Osobowościowe uwarunkowania dobrostanu 72

2.3.2.1. Wielka Piątka cech osobowości a dobrostan 73

2.3.2.2. Nadzieja na sukces, samoocena i poczucie własnej skuteczności 78

2.3.3. Dobrobyt a dobrostan 82

2.3.3.1. Pozytywne i negatywne aspekty zarabiania i posiadania pieniędzy 83

2.3.3.2. Teoria potrzeb Ruuta Veenhovena kontra paradoks Richarda Easterlina 87

2.3.3.3. Aspiracje finansowe – teoria porównań Alexa C. Michalosa i Ronalda Ingleharta 89

2.3.3.4. Dobrostan jako przyczyna sukcesu finansowego 91

2.3.4. Dobrostan a subiektywne zdrowie i stres 93

2.3.4.1. Zdrowie fizyczne i psychiczne a dobrostan 94

2.3.4.2. Stres a satysfakcja życiowa 97

2.3.5. Realizacja celów osobistych, autodeterminacja i zaangażowanie – motywacyjne teorie dobrostanu 99

2.3.6. Wybrane mechanizmy sprzyjające dobrostanowi – adaptacja, dyspozycje biologiczne, szczęśliwy atraktor 103

2.4. Podsumowanie. Przyjęte definicje i inspiracje do badań własnych 106

Rozdział 3. Psychologiczne i finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorców – między dobrobytem a dobrostanem 111

3.1. Zdrowie i stres ludzi biznesu 111

3.1.1. Czynniki uciążliwości pracy w biznesie 111

3.1.2. Czy przedsiębiorcy doświadczają stresu w większym stopniu niż inni pracownicy? 114

3.1.3. Dobrostan, zdrowie psychiczne i fizyczne przedsiębiorców – przegląd wybranych badań 116

3.1.3.1. Dobrostan przedsiębiorców w kontekście ich predyspozycji psychologicznych i cech środowiska biznesowego 116

3.1.3.2. Doświadczanie afektu negatywnego i pozytywnego a prowadzenie firmy 118

3.1.3.3. Przedsiębiorcy a pracownicy najemni 119

3.1.3.4. Samozatrudnieni przedsiębiorcy a pracownicy najemni 122

3.2. Finanse przedsiębiorców a dobrostan i stres 124

3.2.1. Dochód i jego zmiany a satysfakcja finansowa przedsiębiorców. Funkcja użyteczności pieniądza – od Eugene’a Galantera po Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego 124

3.2.2. Aspiracje finansowe przedsiębiorców w kontekście wewnętrznej i zewnętrznej motywacji a dobrostan. Teoria autodeterminacji Richarda M. Ryana i Edwarda L. Deciego oraz badania T. Kassera i R. Ryana 126

3.2.3. Trudności finansowe przedsiębiorców a dobrostan – wzajemne relacje 131

3.3. Jakość życia przedsiębiorców polskich w świetle raportu GEM, Diagnozy Społecznej i badań własnych 134

3.4. Podsumowanie. Inspiracje do badania jakości życia przedsiębiorców 139

Rozdział 4. Metodologia badań własnych 141

4.1. Model teoretyczny, ogólne i szczegółowe założenia badawcze 142

4.2. Hipotezy i pytania badawcze 145

4.3. Metody pomiaru i wskaźniki zmiennych 161

4.3.1. Ankieta własna 162

4.3.2. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) E. Dienera, R. A. Emmonsa, R. J. Larsena i S. Griffina 164

4.3.3. Skala Afektywnego Bilansu Doświadczeń N. Bradburna 164

4.3.4. Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 D. Goldberga 164

4.3.5. Inwentarz Osobowości NEO-FFI P. T. Costy i R. R. McCrae 166

4.3.6. Skala Samooceny SES M. Rosenberga 166

4.3.7. Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES R. Schwarzera i M. Jerusalema 167

4.3.8. Kwestionariusz Nadziei na Sukces KNS C. R. Snydera 167

4.3.9. Skala Odczuwanego Stresu PSS-10 S. Cohena, T. Kamarcka i R. Mermeinsteina 168

4.4. Procedura badań i charakterystyka osób badanych 168

4.5. Statystyczne opracowanie wyników 170

Rozdział 5. Psychologiczny portret przedsiębiorcy w świetle badań własnych 171

5.1. Wprowadzenie – charakterystyka badanych grup 171

5.2. Cechy demograficzne badanych przedsiębiorców 172

5.3. Wybrane charakterystyki działalności gospodarczej 175

5.4. Psychologiczny portret przedsiębiorców 177

5.4.1. Cechy podmiotowe 177

5.4.2. Bilans korzyści i ocena swojego położenia w biznesie 185

Rozdział 6. Jakość życia przedsiębiorców – jej wymiary i wzajemne relacje między nimi 195

6.1. Jakość życia przedsiębiorców w porównaniu z innymi grupami 195

6.1.1. Ocena dobrostanu 195

6.1.2. Ocena dobrobytu 198

6.2. Relacje między różnymi aspektami dobrobytu i dobrostanu – przedsiębiorcy versus inne grupy 202

6.3. Relacje między różnymi aspektami dobrobytu i dobrostanu ogólnego a dobrostanem fizycznym i psychicznym przedsiębiorców 207

Rozdział 7. Podmiotowe uwarunkowania jakości życia przedsiębiorców 221

7.1. Uwarunkowania dobrostanu poznawczego i emocjonalnego przedsiębiorców 221

7.1.1. Czynniki Wielkiej Piątki a dobrostan poznawczy i emocjonalny 222

7.1.2. Przekonania na własny temat a dobrostan poznawczy i emocjonalny 227

7.2. Uwarunkowania dobrostanu psychicznego i fizycznego przedsiębiorców 229

7.2.1. Czynniki Wielkiej Piątki a dobrostan psychiczny i fizyczny 229

7.2.2. Przekonania na własny temat a dobrostan psychiczny i fizyczny 231

7.3. Cechy podmiotowe a dobrostan poznawczy, emocjonalny oraz psychiczny i fizyczny przedsiębiorców – modele dobrostanu przedsiębiorców 232

7.4. Uwarunkowania dobrobytu przedsiębiorców 238

7.4.1. Czynniki Wielkiej Piątki a dobrobyt 238

7.4.2. Przekonania na własny temat a dobrobyt 241

Rozdział 8. Bilans korzyści i ocena swojego położenia w biznesie a jakość życia przedsiębiorców 245

8.1. Stres związany z aktywnością zawodową i strach przed porażką a dobrostan i dobrobyt 245

8.2. Aspiracje finansowe a jakość życia przedsiębiorców 254

8.3. Poczucie odniesienia sukcesu w biznesie a dobrostan, dobrobyt i wybrane miary powodzenia firmy 259

8.4. Funkcjonowanie w biznesie a jakość życia przedsiębiorców 262

8.5. Zaangażowanie w prowadzenie firmy a jakość życia przedsiębiorców 265

8.6. Przedsiębiorczość z wyboru i z konieczności oraz posiadanie wspólnika a jakość życia przedsiębiorców 266

Rozdział 9. Uwarunkowania dobrostanu i dobrobytu przedsiębiorców – synteza 273

9.1. Czynniki podmiotowe oraz bilans korzyści w biznesie jako uwarunkowania dobrostanu – ujęcie integralne 273

9.2. Dobrostan jako uwarunkowanie dobrobytu przedsiębiorców (na tle innych czynników) 281

Rozdział 10. Podsumowanie i dyskusja 285

10.1. Psychologiczny portret przedsiębiorcy na tle pozostałych grup 287

10.2. Bilans korzyści i ocena swojego położenia w biznesie 288

10.3. Jakość życia przedsiębiorców w porównaniu do innych grup społeczno-zawodowych 294

10.4. Relacje między różnymi aspektami dobrobytu i dobrostanu 297

10.5. Podmiotowe uwarunkowania jakości życia przedsiębiorców 301

10.5.1. Uwarunkowania dobrostanu 301

10.5.2. Uwarunkowania dobrobytu 307

10.6. Bilans korzyści i ocena swojego położenia w biznesie a jakość życia przedsiębiorców 309

10.7. Podsumowanie. Wybrane wyniki 318

10.8. Uwagi końcowe 320

Bibliografia 325

Spis tabel 351

Spis rysunków 355

Aneks 357

Ankieta 373

Summary 377

BESTSELLERY