Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-601-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
6,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,95
Cena w punktach Virtualo:
1995 pkt.

Pełny opis

Książka poświęcona jest problematyce kapitału społecznego. Zawarto w niej przegląd podstawowych koncepcji kapitału społecznego, a także charakterystykę jego poszczególnych komponentów. Skoncentrowano się też na społecznym i psychologicznym aspekcie przedsiębiorczości. Stanowi próbę egzemplifikacji związków pomiędzy kapitałem społecznym a przedsiębiorczością. Opisano kwestie dotyczące przedmiotu i problematyki badań, głównych pojęć, hipotez badawczych. Wnioski płynące z zawartych wyników i podjętych rozważań pozwalają określić stan kapitału społecznego łodzian, poziom przedsiębiorczości, czyli informacje na temat postaw i działań o charakterze przedsiębiorczym.

Praca jest wartościowym i cennym wkładem w wiedzę zarówno od strony poznawczej, jak i teoretycznej. Ma też walory diagnostyczne. Opisano w niej istotne aspekty życia społecznego Łodzi, przede wszystkim te o ważnym społecznym wydźwięku. Kapitał społeczny traktowany jest jako jeden z głównych czynników (pomijając czynniki makrospołeczne) odpowiedzialnych za powstawanie i utrzymywanie się nierówności. Przesądza on także o możliwościach i szansach jednostki w gospodarce kapitalistycznej, a przedsiębiorczość postrzega się również jako postawę ułatwiającą funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Uzyskane wyniki mają znaczenie zarówno dla kreatorów życia społecznego, jak i indywidualnych jednostek chcących mieć kontrolę nad swoim życiem, a także dla tych, którzy pragną osiągać więcej w kwestiach materialnych i niematerialnych.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Kapitał społeczny – koncepcje, wymiary, funkcje

1.1. Wstęp

1.2. Koncepcje kapitału społecznego

1.3. Wymiary kapitału społecznego

1.3.1. Zaufanie

1.3.2. Normy społeczne jako element kapitału społecznego

1.3.3. Sieci społeczne

1.4. Wybrane funkcje kapitału społecznego

1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. Przedsiębiorczość – aspekt psychologiczny i społeczny

2.1. Wstęp

2.2. Istota przedsiębiorczości

2.3. Psychologiczny wymiar przedsiębiorczości

2.3.1. Osobowość a przedsiębiorczość

2.3.2. Postawa przedsiębiorcza

2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Założenia i metodologia badań

3.1. Wstęp

3.2. Założenia badawcze

3.3. Zmienne i ich wskaźniki

3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.5. Próba badawcza i przebieg badań

3.6. Zastosowane metody analizy danych

3.7. Teren badań

Rozdział 4. Kapitał społeczny mieszkańców Łodzi

4.1. Wstęp

4.2. Zaufanie społeczne mieszkańców Łodzi

4.2.1. Zgeneralizowane zaufanie mieszkańców Łodzi

4.2.2. Zaufanie w sferze publicznej

4.2.3. Zaufanie w sferze prywatnej

4.2.4. Ogólny poziom zaufania społecznego

4.2.5. Uwarunkowania zaufania społecznego

4.3. Zakres aprobaty wybranych norm społecznych

4.3.1. Ogólny poziom aprobaty badanych norm społecznych

4.3.2. Normy społeczne a zmienne atrybutywne

4.4. Sieć kontaktów społecznych

4.4.1. Zakres utrzymywanych kontaktów

4.4.2. Czas trwania znajomości

4.4.3. Częstość utrzymywanych kontaktów

4.4.4.Ogólny poziom sieci społecznych mieszkańców Łodzi i jego uwarunkowania

4.5. Kapitał społeczny badanej zbiorowości

4.5.1. Poziom i uwarunkowania kapitału społecznego mieszkańców Łodzi

4.5.2. Kapitał społeczny a zmienne atrybutywne

4.5.3. Typy kapitału społecznego

4.5.4. Uwarunkowania wyróżnionych typów kapitału społecznego

4.5.5. Kapitał społeczny w ujęciu przestrzennym

4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Przedsiębiorczość mieszkańców Łodzi – postawy i działania

5.1. Wstęp

5.2. Przedsiębiorcze postawy łodzian

5.3. Postawa przedsiębiorcza a zmienne atrybutywne

5.4. Przedsiębiorcze działania mieszkańców Łodzi

5.5. Przedsiębiorcze działania mieszkańców Łodzi a zmienne społeczno-demograficzne

5.6. Podsumowanie

Rozdział 6. Kapitał społeczny a przedsiębiorczość mieszkańców Łodzi

6.1. Wstęp

6.2. Poziom kapitału społecznego a postawy i działania przedsiębiorcze

6.3. Typy kapitału społecznego a postawy i działania przedsiębiorcze

6.3.1. Niespójny kapitał zaufania a postawy i działania przedsiębiorcze

6.3.2. Spójny kapitał sieciowo-normatywny a postawy i działania przedsiębiorcze

6.3.3. Niespójny kapitał normatywny a postawy i działania przedsiębiorcze

6.4. Rola kapitału społecznego w rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców Łodzi

6.5. Podsumowanie

Zakończenie


Bibliografia

BESTSELLERY