Facebook - konwersja
Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Pobierz fragment

Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3067-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
5,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
139,00
Cena w punktach Virtualo:
13900 pkt.

Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy - opis ebooka

Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przez zobligowanych do tego podatników. W książce omówiono katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulgi na zakup kas rejestrujących, kryteria i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kasy, a także sankcje podatkowe i karnoskarbowe. Autorzy wyjaśniają również wiele praktycznych aspektów stosowania kas rejestrujących, m.in.: ewidencjonowanie usług medycznych objętych kontraktem z NFZ, dokumentowanie bonifi kat udzielanych przez aptekę, zastosowanie kas rejestrujących w gastronomii oraz przy sprzedaży wysyłkowej, dokonywanie korekty sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej. Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, księgowych i osób prowadzących biura rachunkowe, prawników i pracowników aparatu skarbowego oraz wszystkich podatników zobowiązanych do korzystania z kas rejestrujących. Publikacja jest pełnym, ale również niezwykle dogłębnym, studium przepisów prawnych związanych z analizowanym tematem. W odróżnieniu od poradnikowych publikacji, których treść ogranicza się niejednokrotnie do odtworzenia brzmienia przepisów, recenzowana publikacja zawiera analizę wszelkich wątpliwości związanych z omawianym tematem. Autorzy wykorzystali w pracy bogate orzecznictwo sądowe i dokonali analizy interpretacji organów podatkowych . Dr hab. Ryszard Sowiński, UAM w Poznaniu

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
Rozdział 1 Część ogólna. Podstawowe pojęcia i zasady związane z powstaniem obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług (Agnieszka Derkacz, Alicja Kurowska 13
Rozdział 2 Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (podmioty zobowiązane, zwolnienia podmiotowe) (Iwona Siergiej) 16
2.1. Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących 16
2.2. Zwolnienia podmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących 25
2.3. Terminy instalacji kas rejestrujących 39
Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe (Agnieszka Derkacz) 42
3.1. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług zwolnione do dnia 30 kwietnia 2011 r. 43
3.2. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług zwolnione do dnia 31 grudnia 2012 r. 62
3.3. "Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności" 84
Rozdział 4 Ulga na zakup kasy rejestrującej (Aleksandra Sędkowska) 95
4.1. Zasady odliczania ulgi na zakup kasy rejestrującej 95
4.2. Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej 98
4.3. Korzystanie z ulgi przez podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub zwolnionych od podatku podmiotowo 104
4.4. Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej 106
Rozdział 5 Kryteria i warunki techniczne kas rejestrujących 110
5.1. Kasa rejestrująca - podział kas ze względu na konstrukcję (Ewa Piechota-Oloś) 111
5.2. Kasa rejestrująca - szczegółowe kryteria i warunki techniczne (Ewa Piechota-Oloś) 112
5.3. Fiskalizacja kasy. Likwidacja pamięci kasy i samej kasy rejestrującej (Ewa Piechota-Oloś) 116
5.4. Potwierdzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych o spełnieniu przez kasy kryteriów i warunków technicznych (do dnia 31.08.2011 r.) (Ewa Piechota-Oloś) 117
5.5. Paragon fiskalny (Ewa Piechota-Oloś) 118
5.6. Obowiązki podatników przy prowadzeniu ewidencji kasowej (Ewa Piechota-Oloś) 124
5.7. Serwis kas rejestrujących (Ewa Piechota-Oloś) 133
5.8. Kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami (Ewa Piechota-Oloś) 135
5.9. Kasy elektroniczne (Ewa Piechota-Oloś) 139
5.10. Zmiany dokonane w art. 111 ustawy o VAT, odnoszące się do kryteriów i warunków technicznych kas rejestrujących (Alicja Kurowska) 139
Rozdział 6 Sankcje w zakresie podatku VAT z tytułu naruszenia obowiązków związanych z ewidencjonowaniem obrotu za pomocą kasy rejestrującej (Aleksandra Sędkowska) 143
Rozdział 7 Sankcje karnoskarbowe w zakresie kas rejestrujących (Piotr Stanisławiszyn) 150
7.1. Zagadnienia wstępne 150
7.2. Nieprowadzenie kasy rejestrującej (księgi) 155
7.3. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie kasy rejestrującej (księgi) 156
7.4. Sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej i niewydanie dokumentu z kasy rejestrującej 160
7.5. Udaremnienie lub utrudnianie kontroli skarbowej 161
7.6. Postępowanie mandatowe 164
Rozdział 8 Praktyczne aspekty stosowania kas rejestrujących (Alicja Kurowska) 174
8.1. Korekta sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej 174
8.2. Kasa rejestrująca przy sprzedaży nieruchomości 176
8.3. Wznowienie działalności gospodarczej 177
8.4. Wynajem lokalu mieszkalnego a kasa rejestrująca 177
8.5. Sprzedaż wycieczki w imieniu biura organizatora wycieczki 179
8.6. Ewidencja za pomocą kasy rejestrującej dostawy towarów używanych (lombard) 180
8.7. Kasa rejestrująca w gastronomii 182
8.8. Sprzedaż towarów na aukcjach internetowych 183
8.9. Zaliczka od osoby fizycznej 184
8.10. Kasy rejestrujące w przedsiębiorstwie wielozakładowym 185
8.11. Kasa rejestrująca przy sprzedaży wysyłkowej 186
8.12. Ewidencjonowanie obrotu przez osobę trzecią (dystrybutora) w kasie rejestrującej dostawcy towaru i w lokalu należącym do dystrybutora 189
8.13. Rejestracja za pośrednictwem kasy rejestrującej wpłat od klientów dokonywanych na rachunek bankowy 191
8.14. Nieodpłatne przekazanie płyt CD 192
8.15. Odpłatne świadczenie na rzecz pracowników usług przewozowych 193
8.16. Dokumentowanie za pomocą kasy rejestrującej bonifikat udzielanych przez aptekę 196
8.17. Świadczenie przez lekarzy (przychodnie) usług medycznych objętych kontraktem z NFZ a obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej 199
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 201
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących 212
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania 215
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania 255
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wyciąg) 256
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (wyciąg) 263
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe 265
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (wyciąg) 273
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (wyciąg) 282
Bibliografia 285
O Autorach 287

BESTSELLERY