Facebook - konwersja
Kelner, małe piwo! - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Pobierz fragment

Kelner, małe piwo! - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
150 KB
Zabezpieczenie:
brak
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

Kelner, małe piwo! - opis ebooka

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

FRAGMENT KSIĄŻKI

Dla­cze­go wstą­pi­łem tego wie­czo­ru do pi­wiar­ni? Nie wiem. Było zim­no. Mżył drob­ny deszcz; pył wod­ny uno­sił się w po­wie­trzu, prze­sła­niał ga­zo­we la­tar­nie prze­zro­czy­stą mgłą i lśnił na chod­ni­kach, a blask pa­da­ją­cy z okien wy­sta­wo­wych oświe­tlał wil­got­ne bło­to i za­bło­co­ne obu­wie prze­chod­niów.

Sze­dłem bez celu. Chcia­łem, przejść się tro­chę po obie­dzie. Mi­ną­łem bank Crédit Lyon­na­is, uli­cę Vi­vien­ne, ja­kieś inne uli­ce. Wtem za­uwa­ży­łem wiel­ką, pra­wie peł­ną lu­dzi pi­wiar­nię. Wsze­dłem tam bez po­wo­du. Nie chcia­ło mi się pić.

Ro­zej­rza­łem się chcąc zna­leźć wy­god­ne miej­sce i usia­dłem obok star­sze­go już, jak mi się wy­da­wa­ło, męż­czy­zny, któ­ry pa­lił ta­nią, gli­nia­ną, czar­ną jak wę­giel faj­kę. Sześć czy osiem szkla­nych spodków spię­trzo­nych przed nim na sto­li­ku zdra­dza­ło ilość wy­pi­tych prze­zeń ku­fli. Nie przyj­rza­łem się bli­żej memu… są­sia­do­wi. Od razu po­zna­łem w nim pi­wo­sza, jed­ne­go z tych sta­łych by­wal­ców pi­wiar­ni, któ­rzy za­sia­da­jąc w niej rano z chwi­lą otwar­cia, wy­cho­dzą do­pie­ro wie­czo­rem, gdy ją za­my­ka­ją. Był ubra­ny nie­chluj­nie, miał po­środ­ku czasz­ki ły­si­nę, oko­lo­ną na kar­ku tłu­sty­mi szpa­ko­wa­ty­mi wło­sa­mi, któ­re opa­da­ły mu na koł­nierz sur­du­ta. Jego zbyt ob­szer­ne ubra­nie zda­wa­ło się być uszy­te wów­czas, gdy miał brzuch. Wi­dzia­ło się, że spodnie le­d­wo się na nim trzy­ma­ją i że ten czło­wiek nie mógł­by zro­bić paru kro­ków nie po­pra­wia­jąc i nie pod­cią­ga­jąc tej nie­dba­le wło­żo­nej czę­ści gar­de­ro­by. Czy miał na so­bie ka­mi­zel­kę? Sar­na myśl o jego trze­wi­kach i o tym, co za­wie­ra­ły, na­peł­nia­ła mnie obrzy­dze­niem. Wy – strzę­pio­ne man­kie­ty były na brze­gach aż czar­ne, tak samo zresz­tą jak jego pa­znok­cie.

Le­d­wo usia­dłem obok nie­go, je­go­mość za­gad­nął mnie spo­koj­nie:

– Jak się masz?

Od­wró­ci­łem się gwał­tow­nie i za­czą­łem mu się przy­glą­dać.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: