Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-751-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
7,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
29,25
Cena w punktach Virtualo:
2925 pkt.

Pełny opis

Książka dotyczy marketingu produktów żywnościowych, w tym wzrostu znaczenia obszaru pochodzenia, tradycyjnych metod wytwarzania i ekologicznego charakteru produktu, czyli wyróżników oferty. W procesie budowania przekonania konsumentów o atrakcyjności oferty istotną rolę odgrywają instrumenty gwarantowania wysokiej jakości produktu, w szczególności oznaczenia jakości i systemy certyfikacji. Przyjmują cechy tzw. marek kolektywnych. Marketingowy proces konstruowania jakości produktów regionalnych i ekologicznych ma uwarunkowania systemowe, gdyż zależy od poziomu współpracy w kanale dystrybucji. Tożsamość obszaru pochodzenia i wymiar ekologiczny nawiązują do potrzeb współczesnego konsumenta, jego systemu wartości i preferencji.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy dotyczy terminologii oraz stanu wiedzy na podstawie literatury przedmiotu. Ma charakter teoretyczny i stanowi kontekst problemu, drugi - własnych badań empirycznych obejmujących sprzedawców produktów regionalnych i ekologicznych. Posłużono się dwoma próbami, obejmującymi kierowników sklepów spożywczych w Polsce i przedstawicieli specjalistycznych punktów sprzedaży detalicznej we Francji. Ukazano studia przypadku czterech firm, specjalizujących się w dystrybucji produktów regionalnych i ekologicznych we Francji na podstawie wywiadów pogłębionych i analizy zawartości ich stron internetowych. Ostatni rozdział jest poświęcony wynikom badań własnych na dwu próbach konsumentów: reprezentatywnej dla dorosłych mieszkańców Polski i złożonej z młodych i wykształconych konsumentów. Na podstawie analizy danych uzyskanych w pierwszej z nich przeprowadzono weryfikację hipotez badawczych na temat zależności między kluczowymi zmiennymi. W aneksie omówiono europejskie oznaczenia jakości produktów regionalnych i ekologicznych, a także wybrane oznaczenia nadawane przez instytucje krajowe, szczególnie w Polsce i we Francji.

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1. Koncepcja i uwarunkowania marketingu produktów regionalnych i ekologicznych

1.1. Strategia wyróżniania się według tożsamości regionalnej na rynku produktów żywnościowych

1.1.1. Strategia dyferencjacji

1.1.2. Charakterystyka rynku produktów regionalnych

1.1.3. Specyfika i typologia lokalnych produktów żywnościowych

1.1.4. Znaczenie typowości i unikatowości na rynku produktów żywnościowych

1.2. Budowanie jakości na podstawie tradycji, autentyczności i ekologicznego charakteru produktu

1.2.1. Atrybuty i oznaczenia jakości stosowane w marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych

1.2.2. Wykorzystanie czynnika tradycji w marketingu produktów żywnościowych

1.2.3. Postrzeganie autentyczności produktów i marek

1.2.4. Ekologizacja konsumpcji na rynku żywności

1.3. Preferencje i zachowania nabywców oraz charakterystyka kanałów dystrybucji produktów regionalnych i ekologicznych

1.3.1. Mechanizm i przesłanki formowania preferencji nabywców

1.3.2. Rola pośredników w kanałach dystrybucji w rozwoju rynku produktów regionalnych i ekologicznych


Rozdział 2. Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych w świetle opinii uczestników kanałów dystrybucji w Polsce i we Francji

2.1. Cele, zakres i metody badań

2.2. Uwarunkowania dystrybucji regionalnych i ekologicznych produktów żywnościo wych 164

2.2.1. Sprzedaż produktów regionalnych i ekologicznych

2.2.2. Świadomość sprzedawców w zakresie oznaczeń jakości produktów regional nych i ekologicznych

2.2.3. Percepcja autentyczności produktów regionalnych i ekologicznych

2.2.4. Bariery rozwoju rynku i determinanty wyboru produktów regionalnych i ekologicznych

2.2.5. Efekt obszaru pochodzenia i integracja kanału dystrybucji na rynku produk tów regionalnych i ekologicznych

2.3. Przykłady strategii marketingowych firm wyspecjalizowanych w dystrybucji regionalnych lub ekologicznych produktów żywnościowych (studia przypadku)

2.3.1. Bio c’Bon

2.3.1.1. Charakterystyka firmy i rozmówcy

2.3.1.2. Konkurenci

2.3.1.3. Klienci

2.3.1.4. Etnocentryzm

2.3.1.5. Asortyment

2.3.1.6. Oznaczenia jakości

2.3.1.7. Cena

2.3.1.8. E-commerce

2.3.1.9. Komunikacja marketingowa

2.3.1.10. Podsumowanie

2.3.2. Terroir & Nature

2.3.2.1. Charakterystyka firmy i rozmówcy

2.3.2.2. Konkurenci

2.3.2.3. Klienci

2.3.2.4. Etnocentryzm

2.3.2.5. Asortyment

2.3.2.6. Oznaczenia jakości

2.3.2.7. Cena

2.3.2.8. E-commerce

2.3.2.9. Komunikacja marketingowa

2.3.2.10. Podsumowanie

2.3.3. La Vie Claire

2.3.3.1. Charakterystyka firmy i rozmówcy

2.3.3.2. Konkurenci

2.3.3.3. Klienci

2.3.3.4. Etnocentryzm

2.3.3.5. Asortyment

2.3.3.6. Oznaczenia jakości

2.3.3.7. Cena

2.3.3.8. E-commerce

2.3.3.9. Komunikacja marketingowa

2.3.3.10. Podsumowanie

2.3.4. Boutique des Saveurs

2.3.4.1. Charakterystyka firmy i rozmówcy

2.3.4.2. Konkurenci

2.3.4.3. Klienci

2.3.4.4. Etnocentryzm

2.3.4.5. Asortyment

2.3.4.6. Oznaczenia jakości

2.3.4.7. Cena

2.3.4.8. E-commerce

2.3.4.9. Komunikacja marketingowa

2.3.4.10. Podsumowanie

2.3.5. Synteza wyników autorskich badań jakościowych


Rozdział 3. Postawy i zachowania konsumentów na rynku regionalnych i ekologicz nych produktów żywnościowych w świetle badań ankietowych

3.1. Cele, zakres i metody badań

3.2. Uwarunkowania decyzji nabywczych na rynku regionalnych i ekologicznych produk tów żywnościowych

3.2.1. Produkty regionalne i ekologiczne w strukturze konsumpcji polskich gospo darstw domowych

3.2.2. Świadomość konsumentów w zakresie oznaczeń jakości produktów regional nych i ekologicznych

3.2.3. Percepcja autentyczności produktów regionalnych i ekologicznych

3.2.4. Bariery rozwoju rynku i determinanty wyboru produktów regionalnych i ekologicznych

3.2.5. Kanały dystrybucji i efekt obszaru pochodzenia na rynku produktów regional nych i ekologicznych

3.2.6. Typologia konsumentów produktów regionalnych i ekologicznych

3.3. Weryfikacja hipotez badawczych

3.3.1. Wpływ wybranych czynników demograficznych i dochodów na konsumpcję produktów regionalnych i ekologicznych

3.3.2. Wpływ wybranych postaw konsumentów na częstość zakupu produktów regionalnych i ekologicznych

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków
Aneks. Charakterystyka wybranych oznaczeń jakości produktów regionalnych i ekologicznych

A.1. Oznaczenia europejskie

A.2. Oznaczenia krajowe stosowane w Polsce


A.3. Oznaczenia stosowane w innych krajach

BESTSELLERY