Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-499-0
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
1,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
29,90
Cena w punktach Virtualo:
2990 pkt.

Pełny opis

Książka jest zbiorem prac ilustrujących powstawanie i funkcjonowanie nowych mechanizmów rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawia uwarunkowania społeczno-kulturowe postaw przedsiębiorczych młodzieży z obszarów wiejskich (istotę przedsiębiorczości, wieś jako środowisko życia i wychowania młodzieży, uwarunkowania społeczno-kulturowe, rolę edukacji, kultury, rodziny); obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych – na przykładzie województwa łódzkiego (obszary nierówności w zakresie edukacji, szanse edukacyjne najmłodszych dzieci, diagnozę potrzeb edukacyjnych, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i diagnostykę specjalistyczną, kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli, infrastrukturę edukacyjną); nowe koncepcje zarządzania gminą (zadania samorządu terytorialnego, koncepcje New Public Management i Governance/Good Governance, zalety współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi); odnowę wsi w gminie Nowosolna w województwie łódzkim (cele i założenia programu „Odnowa wsi”, „Odnowę wsi” w Polsce i gminie Nowosolna); uwarunkowania innowacji społecznych w społecznościach wiejskich i metody ich stymulowania (definicje i uwarunkowania społeczne innowacji, wybrane cechy kapitału społecznego zbiorowości wiejskich).

Wraz z pojawieniem się „renesansu lokalności” publikacja nabiera istotnego znaczenia w kontekście socjologii społeczności lokalnych i takich jej perspektyw, jak: lokalny rozwój społeczny, partycypacja społeczna, aktywizacja społeczności lokalnych, kapitał społeczny, governance, „Odnowa wsi”, LEADER. Aktywność społeczna, inicjatywność, zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie problemów własnego terenu stały się pożądane, wręcz niezbędne w zarządzaniu strategicznym terytorium. Stanowią warunek przystąpienia do programów wspierających działania prorozwojowe w układach lokalnych, są swoistym mechanizmem rozwoju obszarów wiejskich.

Spis treści

Wprowadzenie 11

Uwarunkowania społeczno-kulturowe postaw przedsiębiorczych młodzieży z obszarów wiejskich (Ewelina Sudra)  17

Wstęp  17

Istota przedsiębiorczości  17

Wieś jako środowisko życia i wychowania młodzieży  24

Uwarunkowania społeczno-kulturowe  26

Rodzina  29

Edukacja  33

Kultura  36

Podsumowanie  38

Bibliografia  39

Socio-cultural entrepreneurial attitudes of young people from rural areas (Summary)  42

Obszary nierówności w zakresie edukacji i próby ich niwelowania przy wykorzystaniu funduszy unijnych na przykładzie województwa łódzkiego (Ewa Gabryelak)  43

Wstęp  43

Obszary nierówności w zakresie edukacji  45

Szanse edukacyjne najmłodszych dzieci  46

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i zajęcia dodatkowe dla uczniów 54

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne i diagnostyka specjalistyczna  66

Kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli  67

Infrastruktura edukacyjna  73

Podsumowanie  87

Bibliografia  91

Areas of inequality in the field of education and attempts of its correction. The use of European Funds in łódzkie voivodeship (Summary)  94

Nowe koncepcje zarządzania gminą szansą na optymalną współpracę międzysektorową (Ewelina Ewa Gwara)  95

Wstęp  95

Podstawowe informacje o zadaniach samorządu terytorialnego 96

Koncepcja New Public Management 97

Koncepcja Governance i Good Governance 100

Zalety współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi  103

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznacznikiem Governance 106

Ranking „Partnerski samorząd 2010” – ocena współpracy samorządów z NGOs  107

Podsumowanie  113

Bibliografia  114

New municipality management concepts as an opportunity for optimal cross-sectoral cooperation (Summary)  116

Odnowa wsi w gminie Nowosolna w województwie łódzkim (Pamela Jeziorska-Biel)  117

Wstęp  117

„Odnowa wsi” – cele i założenia programu  118

„Odnowa wsi” w Polsce  120

Realizacja programu „Odnowa wsi” w gminie Nowosolna w województwie łódzkim  126

Podsumowanie  136

Bibliografia  138

Rural renewal in the municipality of Nowosolna in the łódzkie voivodeship (Summary)  139

Uwarunkowania innowacji społecznych w społecznościach wiejskich i metody ich stymulowania (Katarzyna Zajda)  141

Wstęp  141

Innowacje społeczne definicje i uwarunkowania społeczne  142

Wybrane cechy kapitału społecznego zbiorowości wiejskich a mechanizmy stymulowania innowacji społecznych na wsi 146

Podsumowanie  154

Bibliografia  156

Determinants of social innovations in rural communities and the methods of their stimulation (Summary)  158

Aktywność społeczna młodych mieszkańców wsi (na przykładzie członków LGD) (Agnieszka Kretek-Kamińska)  159

Wstęp  159

Poziom aktywności społeczno-politycznej młodzieży wiejskiej na tle aktywności społeczeństwa polskiego  161

Młodzi aktywni przykład członków Lokalnych Grup Działania 168

Podsumowanie  176

Bibliografia  177

Social Activity of Young Inhabitants of Rural Areas. (The Case of the LAGs Members) (Summary)  179

Informacje o autorkach  181

 

Spis tabel i ilustracji  187

BESTSELLERY