Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Nowoczesna i skuteczna windykacja należności pieniężnych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-935855-2-6
Język:
Polski
Data wydania:
Październik 2012
Rozmiar pliku:
1,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
39,00
Cena w punktach Virtualo:
3900 pkt.

Pełny opis

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o narzędziach windykacji, które wykorzystywane są na etapie windykacji przedsądowej i sądowej. Książka w sposób wyczerpujący omawia również aspekty egzekucji komorniczej. Poradnik porusza także sposób szczegółowy problematykę zabezpieczania wierzytelności. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla firm windykacyjnych, wierzycieli, dłużników, ale również właścicieli firm, które funkcjonują w polskim obrocie gospodarczym.

 

Spis treści

 

 

Wstęp

Zastrzeżenie prawa własności towaru

Zabezpieczenie należności w aspekcie szczególnych trybów procedury sądowej

Protokół stanu faktycznego

Aspekt groźby karalnej

Groźba bezprawna

Niebezpieczeństwa związane ze sprzedażą wierzytelności

Wniosek o upadłość firmy dłużnika (przesłanki)

Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości

Gwarancja bankowa jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Zalety gwarancji bankowej

Zasady konstrukcji umowy handlowej w zakresie gwarancji bankowej

Procedura wnioskowania i udzielania gwarancji bankowej

Treść gwarancji bankowej (istotne zapisy)

Gwarancja bankowa – klauzule dodatkowe

Rodzaje klauzul dodatkowych

Nieważność gwarancji bankowej

Wygaśnięcie gwarancji bankowej

Realizacja gwarancji bankowej

Poręczenie jako forma zabezpieczenia wierzytelności

Treść i forma umowy poręczenia

Kto może być poręczycielem

Zalety i wady poręczenia

Odpowiedzialność solidarna

Kwota poręczenia

Zarzuty poręczyciela

Poręczenie za dług przyszły

Rodzaje poręczenia ze względu na okres jego trwania

Niezbędne elementy umowy poręczenia

Wzór umowy poręczenia

Brak zgody małżonka poręczyciela na udzielenie poręczenia

Składniki majątku wspólnego

Składniki majątku osobistego

Dokumentacja poręczenia

Intercyza a zobowiązania

Realizacja umowy poręczenia

Kiedy poręczenie traci moc obowiązującą

Weksel – istota i definicja dokumentu

Weksel własny

Niezbędne elementy weksla

Dotychczas obowiązujący blankiet weksla

Funkcje weksla

Dłużnicy wekslowi

Wierzyciele wekslowi

Klauzule wekslowe

Weksel in blanco

Protest wekslowy

Poszukiwanie zwrotne

Dochodzenie roszczeń wekslowych w postępowaniu cywilnym

Etapy postępowania z dłużnikiem

Rodzaje sankcji

Zabezpieczanie umów handlowych

Niezbędne elementy umowy w przypadku małych firm

Niezbędne elementy umowy w przypadku spółek

Niezbędne elementy umowy (warunki ogólne)

Dodatkowe zabezpieczenia umowne

Zapłaty w całości przy płatności ratalnej

Zadatek

Prawo odstąpienia od umowy

Odstępne

Kara umowna

Sprzedaż z zastrzeżeniem własności towaru

Elementy faktury

Odbieranie faktur

Zabezpieczenie należności sądowych

Warunki ustanowienia zabezpieczenia

Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności sądowych

Kaucja a zabezpieczenie

Upadek zabezpieczenia

Niepokojące sygnały w zachowaniu dłużnika

Zasady egzekucji roszczeń

Niezbędne elementy wniosku egzekucyjnego

Właściwość miejscowa egzekucji

Przedmiot egzekucji

Przejęcie ruchomości na własność

Termin i miejsce licytacji

Ile zapłacimy

Przebieg licytacji

Przybicie w licytacji

Nabycie rzeczy

Wady kupna rzeczy z komorniczej licytacji

Wniosek o przejęcie ruchomości na własność

Zajęcie wynagrodzenia

Kwestie podatkowe

Brak płatności i płatność z opóźnieniem a podatki

Nieściągalność i jej uprawdopodobnienie

Zaliczenie wierzytelności w koszty uzyskania przychodu

Kwestie podatkowe przy odstąpieniu od umowy

Moment powstania obowiązku podatkowego

Wezwania do zapłaty – podstawowe zasady

Niezbędne elementy wezwania do zapłaty

Styl wezwania do zapłaty

Pierwsze wezwanie do zapłaty (przypomnienie)

Drugie wezwanie do zapłaty

Trzecie wezwanie do zapłaty (wezwanie ostateczne)

Czwarte wezwanie do zapłaty (ostateczne przedsądowe)

Katalogowanie informacji

Rozmowa z dłużnikiem (ustalenia)

Błędy podczas negocjacji z dłużnikiem

Postępowanie nakazowe

Zalety postępowania nakazowego

Istota postępowania zwykłego

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku

Dokumentacja w postępowaniu nakazowym

Postępowanie upominawcze

Postępowanie nakazowe – pierwsze czynności

Zasady składania pozwu w postępowaniu nakazowym

Warunki formalne pozwu

Wskazanie dowodów w pozwie

Określenie stanowiska na wypadek zaskarżenia

Procedura w razie wątpliwości sądu

Prekluzja dowodowa

Zwrot pozwu

Procedura po złożeniu pozwu

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla/czeku

Procedura postępowania w razie zaskarżenia nakazu zapłaty

Najbardziej powszechne błędy w postępowaniu nakazowym

Istota przewłaszczenia na zabezpieczenie

Formy przewłaszczenia na zabezpieczenie

Przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie a zastaw

Zalety przewłaszczenia na zabezpieczenie

Wady przewłaszczenia na zabezpieczenie

Niezbędne zapisy w umowie przewłaszczenia na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik zapłacił)

Przewłaszczenie na zabezpieczenie (gdy dłużnik nie zapłacił)

Negocjacje windykacyjne (etap selekcji informacji)

Negocjacje windykacyjne (działania początkowe)

Egzekwowanie należności od spółki cywilnej

Egzekwowanie należności od spółki jawnej

Bezskuteczność egzekucji w przypadku spółek

Egzekwowanie należności od spółki partnerskiej

Egzekwowanie należności od spółki komandytowej

Egzekwowanie należności od spółki komandytowo-akcyjnej

Egzekwowanie należności od spółek z o.o.

Procedura odzyskiwania należności od spółki z o.o.

Odzyskiwanie należności od członka zarządu spółki z o.o.

Procedura odzyskiwania należności od spółki akcyjnej

Kredyt kupiecki

Rodzaje kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Zalety kredytu kupieckiego

Terminy w kredycie kupieckim

Kredyt kupiecki a polityka kredytowa przedsiębiorstwa


 

BESTSELLERY