Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-531-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
2,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
26,25
Cena w punktach Virtualo:
2625 pkt.

Pełny opis

Prezentowany zbiór wypełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Ze względu na swoją zawartość wpisuje się w nowy paradygmat, określany mianem terytorialnego podejścia do rozwoju. Zaproponowano w nim nowe metody i sposoby stymulowania rozwoju w wymiarze regionalnym i lokalnym, których ucieleśnieniem jest paradygmat terytorialnej polityki rozwoju (ang. place based policy). Nowe podejście terytorialne eksponuje konieczność terytorialnego zróżnicowania polityki rozwoju – odejście od uniwersalnego modelu polityki na rzecz polityki zróżnicowanej terytorialnie, w zależności od specyficznych zasobów, problemów i mechanizmów rozwoju. Akcentuje znaczenie kapitałów terytorialnych, integracji i partycypacji społecznej, innowacyjnego podejścia do rozwoju poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod i narzędzi informatycznych zarządzania rozwojem.

W książce omówiono nowe lub mało spopularyzowane metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym/regionalnym. Całość publikacji składa się z pięciu rozdziałów stanowiących odrębne bloki tematyczne, skomponowanych w logiczny i przejrzysty sposób. Są to: zintegrowane plany rozwoju (rozdz. 1); partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz. 2); systemy informacji przestrzennej jako narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego (rozdz. 3); tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym (rozdz. 4) oraz zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego (rozdz. 5).

Monografia jest adresowana przede wszystkim do praktyków i teoretyków, zajmujących się problemami zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, ale także do studentów i absolwentów różnych kierunków ekonomicznych, gospodarki przestrzennej, geografii gospodarczej, socjologii przestrzeni czy ochrony środowiska. Jest ona dedykowana wszystkim tym, którzy w myśl idei wpółzarządzania aktywnie wpisują się kształtowanie procesów rozwoju miast i regionów.

Spis treści

Wstęp 7

Aleksandra Nowakowska, Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do roz woju jednostki terytorialnej 11

1. Terytorializacja procesów rozwoju – wprowadzenie 11

2. Place-based policy – w kierunku terytorializacji i integracji polityki rozwoju 14

2.1. Idea place-based policy 14

2.2. Nowe instrumenty zintegrowanej polityki w KSRR 17

3. Zintegrowane planowanie rozwoju 21

3.1. Istota zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju jednostki terytorialnej  21

3.2. Obszary funkcjonalne – podstawowa jednostka planowania 24

3.3. Logika i specyfika zintegrowanego planu strategicznego 26

3.4. Problemy i wyzwania w budowaniu zintegrowanych planów rozwoju – polskie doświadczenia 33

Podsumowanie 35

Integrated development plans – towards territorial-functional approach to the development of a territorial unit 37

Ewa M. Boryczka, Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego 39

1. Samorząd a społeczność lokalna – wprowadzenie 39

2. Partycypacja społeczna w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego 41

2.1. Partycypacja społeczna – idea, istota, cele 41

2.2. Zakres i formy procesu partycypacji 46

2.3. Modele partycypacji społecznej 50

2.4. Instytucjonalno-prawne uwarunkowania udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych  54

2.5. Bariery procesu partycypacji społecznej 59

3. Wybrane instrumenty partycypacyjne w teorii i praktyce 61

3.1. Konsultacje społeczne jako forma partycypacji społecznej 61

3.2. Budżet partycypacyjny 75

3.3. Inicjatywa lokalna 78

4. Bariery wykorzystania instrumentów partycypacyjnych w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego 81

Podsumowanie 82

Participatory instruments for the management of local government units 85

Marcin Feltynowski, Systemy informacji przestrzennej – narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego 87

1. Istota lokalnej polityki rozwoju  87

2. Polityka rozwoju lokalnego w kontekście koncepcji dobrego rządzenia  94

2.1. Koncepcja good governance i jej zasady  94

2.2. Partycypacja w polityce rozwoju lokalnego  99

3. Systemy informacji przestrzennej wsparciem dla good governance 102

3.1. Systemy informacji przestrzennej w podstawowej jednostce podziału terytorialnego  102

3.2. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w polityce rozwoju lokalnego  104

Podsumowanie  109

Spatial information systems – a participatory policy tool for local development  113

Piotr Rzeńca, Tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym 115

1. Przemiany współczesnej turystyki i jej wpływ na rozwój miast i regionów 115

2. Rozwój nowych form turystyki tematycznej 119

3. Tematyzacja przestrzeni jako instrument rozwoju i zarządzania obszarami 122

3.1. Koncepcja procesów tematyzacji przestrzeni 122

3.2. Charakterystyka obszarów tematycznych 126

3.3. Typologie przestrzeni tematycznych 135

4. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu – case study przestrzeni tematycznej 137

Podsumowanie 139

Thematization of space as a management method for local development 140

Agnieszka Rzeńca, Zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego 143

1. Ekologiczny wymiar procesów rozwoju 148

2. Zielona gospodarka – współczesne wyzwania dla polityki rozwoju 148

2.1. Zasoby przyrody i zasobooszczędne gospodarowanie 148

2.2. Bioróżnorodność jako kapitał w procesach rozwoju 152

3. W kierunku gospodarki niskoemisyjnej 157

3.1. Istota gospodarki niskoemisyjnej 157

3.2. Plany gospodarki niskoemisyjnej 160

3.3. Instrumenty finansowe wspierające lokalne bezpieczeństwo energetyczne 162

4. Ekoinnowacje i ekoinnowacyjność 165

5. Klastry ekologiczne – budowanie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju 170

Podsumowanie 173


Resource-efficient management of territorial units 178

BESTSELLERY