Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-070-2
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
2,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
23,95
Cena w punktach Virtualo:
2395 pkt.

Pełny opis

W książce przedstawiono problematykę podporządkowania pracownika, co stanowi podstawową cechę stosunku pracy. Cecha ta ewoluuje i coraz bardziej oddala się od tradycyjnie rozumianej podległości pracownika podmiotowi zatrudniającemu. Najdalej idące odmienności podporządkowania pracownika kierownictwu pracodawcy obserwuje się w nietypowych formach zatrudnienia. Autorka analizuje problematykę podporządkowania pracowników tymczasowych, telepracowników, kadry kierowniczej najwyższego szczebla, pracowników wykonujących wolne zawody oraz pracowników twórców. Jest to pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie o charakterze monograficznym poświęcone tej tematyce. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, w tym nowelizację kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 r. dotyczącą terminowych umów o pracę, która weszła w życie 22 lutego 2016 r. Książka adresowana jest do teoretyków prawa, stanowi użyteczną pozycję dla wszystkich, którzy w praktyce zawodowej zajmują się stosowaniem przepisów prawa pracy, może być również przydatna w procesie dydaktycznym.

Spis treści

Wykaz skrótów         9

Wstęp 13

Rozdział I. Podporządkowanie jako cecha stosunku pracy   17

1. Pojęcie podporządkowania pracownika        17

2. Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy             25

3. Podporządkowanie jako kryterium delimitacji stosunku pracy i zatrudnienia niepracowniczego (cywilnoprawnego) 31

4. Źródła podporządkowania pracownika          43

5. Granice podporządkowania pracownika       68

5.1 Przepis prawa    68

5.2 Umowa o pracę 75

5.3 Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa i zasady współżycia społecznego               83

6. Podmiot realizujący uprawnienia kierownicze            88

Rozdział II. Nietypowe umowne stosunki pracy       95

1. Pojęcie i rodzaje nietypowych umownych stosunków pracy 95

1.1 Uwagi terminologiczne    95

1.2 Definicja typowego zatrudnienia              99

1.3 Desygnaty terminów używanych na określenie zatrudnienia odbiegającego od typowego          100

1.4 Wzajemne relacje między terminami używanymi na określenie zatrudnienia odbiegającego od typowego         105

2. Nietypowe umowne stosunki pracy w świetle prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej 109

2.1 Nietypowe umowne stosunki pracy w świetle prawa międzynarodowego              112

2.2 Nietypowe umowne stosunki pracy w świetle prawa Unii Europejskiej     119

3. Geneza nietypowych umownych stosunków pracy w Polsce – rozwój regulacji prawnych     133

3.1 Praca w niepełnym wymiarze czasu       133

3.2 Praca na podstawie umów terminowych             139

3.3 Praca tymczasowa          151

3.4 Telepraca            156

3.5 Praca kierownicza           161

3.6 Wolne zawody i twórczość pracownicza               167

4. Zakres podporządkowania pracownika a kryteria wyodrębnienia nietypowych umownych stosunków pracy           176

Rozdział III. Odrębności podporządkowania pracownika tymczasowego      181

1. Umowa między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem jako źródło podporządkowania pracownika tymczasowego    181

2. Podporządkowanie pracownika tymczasowego agencji pracy tymczasowej  188

3. Podporządkowanie pracownika tymczasowego pracodawcy użytkownikowi                195

Rozdział IV. Odrębności podporządkowania telepracownika             207

1. Porozumienie i regulamin w sprawie warunków stosowania telepracy oraz

odrębna umowa jako źródła podporządkowania telepracownika       207

2. Podporządkowanie w zakresie rodzaju i sposobu wykonywania pracy             211

3. Podporządkowanie w zakresie miejsca pracy               216

4. Podporządkowanie w zakresie czasu pracy    220

5. Kontrola telepracownika         222

5.1 Zasady ogólne      222

5.2 Dopuszczalność kontroli telepracowników wykonujących pracę w domu                225

Rozdział V. Odrębności podporządkowania pracowników wykonujących pracę kierowniczą             229

1. Źródła podporządkowania pracowników wykonujących pracę kierowniczą 229

2. Specyfika zatrudnienia osób zajmujących stanowiska kierownicze   233

3. Podporządkowanie dyrektywne       240

4. Podporządkowanie  organizacyjne  248

5. Wątpliwości dotyczące pracowniczego podporządkowania członka zarządu będącego jedynym wspólnikiem spółki kapitałowej   250

Rozdział VI. Odrębności podporządkowania pracownika wykonującego wolny zawód i pracownika twórcy              257

1. Podporządkowanie pracownika wykonującego wolny zawód i pracownika twórcy w świetle reguł etycznych związanych z wykonywaną pracą              257

2. Podporządkowanie w zakresie rodzaju pracy             262

3. Podporządkowanie w zakresie sposobu wykonywania pracy             276

4. Podporządkowanie w zakresie miejsca pracy i czasu pracy   285

Uwagi końcowe 291

Bibliografia 299

Wykaz aktów prawnych 317

 

Wykaz orzeczeń 323

BESTSELLERY