Pedagogika sokratejska - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Pedagogika sokratejska - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-969-8
Język:
Polski
Data wydania:
12 lutego 2012
Rozmiar pliku:
21 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
38,00
Cena w punktach Virtualo:
3800 pkt.

Pełny opis

Niniejsza książka jest w pierwszym rzędzie pracą o mądrości Sokratesa, a niewątpliwie także o „mądrości wychowawczej”, a dopiero później jego „pedagogice”, w której się ona objawiała, a którą utrwalili dla potomnych jego uczniowie.

 

Niniejsza książka stawia sobie następujące cele:
–    zapoznanie z sokratejską nauką prowadzenia człowieka drogą mądrości i prawdy ku dobru czyniącemu życie ludzkie wartościowym;

–    zapoznanie z zasadami sokratejskiej elenktyki i majeutyki oraz problematyką pytań, poleceń nauczyciela, a także dialogu – modelu układu czynności pedagogicznych;

–    poznanie zróżnicowanych warunków i form organizacyjnych sokratejskiego nauczania.

 

Niniejsza książka jest pierwszym, szerszym opracowaniem pedagogiki sokratejskiej i nie daje całościowego i systematycznego wykładu problemów oraz ich rozwiązań. Prezentuje raczej ciągle jeszcze wybrane problemy filozoficzno-pedagogiczne i metodologiczne, częściowo publikowane, poprawione i uzupełnione, powstające w różnym czasie i odpowiadające na zapotrzebowania różnych spotkań konferencyjnych, wykładów i seminariów prowadzonych ze studentami kilku uczelni na przestrzeni wielu lat. Równolegle z dociekaniami teoretycznymi prowadzone były badania wdrożeniowe, których wyniki będą publikowane w kolejnych tomach coraz wnikliwiej analizujących problemy pedagogiki sokratejskiej. Zdaję sobie sprawę, że ciągle jeszcze jestem u początków poznawania wielkiej i głębokiej myśli sokratejsko-platońskiej oraz u początków budowania pedagogiki, która – jeżeli dobrze ją rozumiem – może wnieść wiele wartości do myślenia i działania pedagogów oraz do teorii współczesnej pedagogiki, otwierając je w większym zakresie na humanizm. Sokrates zawsze otwierał myśl i nigdy nie chciał jej ostatecznie domknąć po to, by niepokoiła, zdumiewała, zmuszała do krytycznego namysłu. Może ta książka też będzie dla wielu osób takim otwarciem się na początki pedagogiki i problemy, które starałam się przybliżyć, szczególnie myślę tu o studentach pedagogiki i nauczycielach.

Spis treści

Przedmowa; 11

Część I

Człowiek i Logos

Z podstaw sokratejskiej antropologii pedagogicznej

Rozdział I

Problem i metoda; 21

1. Problemy; 21

2. Kwestia źródeł i rekonstrukcji pedagogicznej myśli Sokratesa; 23

Rozdział II

Filozoficzne źródła pedagogiki sokratejskiej; 31

1. Życie Sokratesa – ewolucja umysłu i ducha wychowawczego; 34

2. Sokrates i presokratycy – u początków pedagogiki;46

3. Sokrates i sofiści – spór o filozofię człowieka. Sokratejski przewrót na tradycyjnej skali wartości; 54

Rozdział III

Sokrates i pytanie o jakość życia; 65

1. Jakość życia ideą kierunkową wychowania sokratejskiego; 67

2. Sokrates, czyli jakość życia ważniejsza od ciągłości tylko biologicznej egzystencji; 70

3. Gnothi seauton – sokratejskie wezwanie do troski o poznanie siebie; 78

Rozdział IV

Pytanie o wychowanie i sokratejską pedagogikę; 83

1. Jak możliwe jest wychowanie?; 84

2. Parabola jaskini: sens i znaczenie wychowania; 86

3. Ewolucja istoty pojęcia paidagogos; 94

Rozdział V

Kto (co) więzi potencjał ludzki? Rozważania z perspektywy antropologii sokratejskiej; 103

1. Potencjalność ludzka w ujęciu antropologii sokratejskiej; 104

2. Trudny uczeń „produktem” pedagogiki opartej na reprodukcji i transmisji wiedzy. Prawo odpłaty; 112

3. Pedagogika sokratejska szansą wyeliminowania problemu „trudnego ucznia”; 117

Część II

Logos jako Dialogos

Pedagogika sokratejska – metodologia procesu wychowania

Rozdział VI

Wartości i cele sokratejskiej pedagogiki; 127

1. Mądrość jako wartość i cel pedagogiki sokratejskiej; 129

2. Prawda, dobro, piękno jako wartości i bliższe cele wychowania sokratejskiego; 137

3. Sokratejskie poszukiwanie „trwałego kodu moralnego”; 141

4. O sokratejskiej bezinteresowności i miłości pedagogicznej; 145

Rozdział VII

Treści wychowania sokratejskiego; 159

1. Treści wychowania są „pokarmem duszy” – rozważania w kontekście sporu Sokratesa z sofistami w Gorgiaszu Platona; 159

2. Definiowanie pojęć; 162

3. Problemy wiedzy i niewiedzy. Teoria koherencji wiedzy; 166

Rozdział VIII

Proces sokratejskiego wychowania – pytanie o dialog i metodę; 175

1. Ontologiczna koncepcja sokratejskiego dialogu; 176

2. Pytanie o metodę nauczania/wychowania; 182

3. Elenktyka i majeutyka a problem sokratejskich pytań – praktyczny wymiar mądrości sokratejskiego wychowania; 190

4. Dialog sokratyczny czy dogmatyczny? Analiza dialogu lekcyjnego; 195

Część III

Plus ratio quam vis

Pedagogika sokratejska w XXI wieku

Rozdział IX

Sokratejski nauczyciel – intelektualista a człowiek duchowy; 203

1. Kiedy nauczyciel może być promotorem kultury wrogości?; 204

2. Wychowanie sokratejskie a badania „nowego paradygmatu”; 211

3. Sokrates, action research i idea ucznia jako badacza; 219

4. Sokratejski nauczyciel jako badacz; 222

Rozdział X

Pedagogika sokratejska – Uniwersytet – Europa w XXI wieku; 227

1. Sokrates a wychowanie w warunkach zróżnicowania kulturowego Europy; 231

2. Powrót do Sokratesa to powrót do antropologii (pedagogicznej) postrzegającej człowieka w perspektywie mądrości; 240

3. Współczesny uniwersytet sokratejską agorą – w trosce o mądrość nauczyciela; 245

Bibliografia; 255

Indeks nazwisk; 265

Aneks; 269

Załącznik 1. Platon Menon (fragment); 271

Załącznik 2. Rodzaje pytań sokratejskich według K. Sośnickiego; 277

Załącznik 3. Dialog lekcyjny; 279

BESTSELLERY