Prawo konkurencji. 25 lat - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Prawo konkurencji. 25 lat - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-115-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
6,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
220,00
Cena w punktach Virtualo:
22000 pkt.

Pełny opis

Tadeusz Skoczny profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo-
darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych.
Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13 15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierw-
szego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego 25 lat transformacji. 25 lat pra-
wa konkurencji w Polsce , a także sesji okolicznościowej oraz sesji otwierającej kongres. Było to
wydarzenie najwyższej rangi naukowej, obejmujące swym zakresem przedmiotowym całe prawo
konkurencji, tj. zarówno publiczne prawo ochrony konkurencji, jak i prywatne prawo zwalcza-
nia nieuczciwej konkurencji. Uczestnikami kongresu byli wybitni przedstawiciele świata nauki
oraz praktycy związani z tą dziedziną prawa.
W opracowaniu przedstawiono wiele zagadnień związanych z prawem konkurencji, w tym m.in.
takie kwestie, jak:
stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych,
zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności,
negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji,
czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach gru-
powych,
instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konku-
rencji.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla teoretyków, jak i praktyków prawa konkurencji w Polsce.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
CZĘŚĆ I UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI 25-LECIA PRAWA KONKURENCJI W WOLNEJ POLSCE
Wystąpienia 13 Adam Jasser 13 Ewa Kopacz 15 Małgorzata Gersdorf 18 List gratulacyjny Marka Safjana 21
CZĘŚĆ II SESJA WPROWADZAJĄCA
Tadeusz Skoczny 25
Stanisław Sołtysiński O systemowej doniosłości prawa antymonopolowego. Refleksje w ćwierć wieku po utworzeniu UOKiK 29
Maciej Szpunar Private enforcement a prawo prywatne międzynarodowe 34
Teresa Flemming-Kulesza Kamienie milowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji 44
Anna Fornalczyk Jak ekonomizować prawo konkurencji? 51
Grzegorz Lot Energia elektryczna jako produkt. Konsument energii elektrycznej w obliczu wolnego rynku 61
CZĘŚĆ III "KONKURENCJA" I "INTERES PUBLICZNY" W PRAWIE KONKURENCJI
Marek Szydło Judycjalizacja unijnej i polskiej polityki konkurencji: w kierunku rewizji obecnego paradygmatu 79
Jarosław Sroczyński O potrzebie (i pułapkach) "bardziej interdyscyplinarnego podejścia" do publicznego i prywatnego prawa konkurencji 100
Marcin Kolasiński Istota konkurencji, jaka powinna podlegać ochronie w interesie publicznym, w kontekście działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne 113
Piotr Adamczewski Stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych - udział państwa w gospodarce a ochrona konkurencji 131
Agata Jurkowska-Gomułka Interes publiczny a prywatne egzekwowanie reguł konkurencji 148
Dawid Miąsik Interakcje między publicznoprawnym a prywatnoprawnym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji na przykładzie zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 164
CZĘŚĆ IV STOSOWANIE PRAWA OCHRONY KONKURENCJI
Przeciwdziałanie ograniczeniom konkurencji a sprawiedliwość proceduralna i prawa podstawowe w postępowaniach antymonopolowych 183
Małgorzata Król-Bogomilska Zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności - sporne zagadnienia 185
Maciej Bernatt Stosowanie reguł konkurencji UE przez polski, czeski i słowacki organ ochrony konkurencji 220
Grzegorz Materna Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do porozumień ingerujących w przebieg przetargów 237
Joanna Noga-Bogomilska Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w polskim prawie antymonopolowym jako element zasady sprawiedliwości proceduralnej - wybrane zagadnienia 253
Anna Mlostoń-Olszewska Uprawnienie organu antymonopolowego do żądania przekazania przez przedsiębiorcę informacji. Różnice pomiędzy rozwiązaniem unijnym a polskim 276
Dominik Wolski Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE) 303
Ekonomizacja prawa antymonopolowego w zakresie praktyk antykonkurencyjnych i koncentracji 329
Zbigniew Jurczyk Kartele a ekonomizacja 331
Bożena Borkowska Tworzenie konkurencji w branżach z monopolem naturalnym 361
Konrad Kohutek Antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia w kontekście wertykalnego ustalania cen odsprzedaży 380
Bartosz Turno Definiowanie rynku właściwego w sprawach antymonopolowych z uwzględnieniem podejścia ekonomicznego - problemy, metodologia oraz propozycje rozwiązań alternatywnych 405
Paweł Ważniewski, Wojciech Dorabialski Ekonomika ekonomizacji ochrony konkurencji z perspektywy UOKiK - priorytety w stosowaniu narzędzi ekonomicznych 421
Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji 441
Tadeusz Skoczny Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji - rzeczywistość, istota, problemy 443
Małgorzata Modzelewska de Raad Decyzja zobowiązaniowa jako forma udziału przedsiębiorcy w rozstrzygnięciu organu antymonopolowego: korzyści i pułapki 475
Anna Piszcz Dobrowolne poddanie się karze pieniężnej a dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE 491
Małgorzata Kozak Programy compliance jako narzędzie skutecznego wdrażania prawa konkurencji - metoda kija i marchewki? 510
Antoni Bolecki Ile miejsca na negocjacyjne stosowanie prawa w procedurze leniency? 527
CZĘŚĆ V PRAWO ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI
Wielość dróg prawnych zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji 547
Marian Kępiński Relacja klauzuli ogólnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1) do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji 549
Ryszard Skubisz Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 563
Paweł Podrecki Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych 580
Rafał Sikorski Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w świetle postanowień dyrektywy 2014/104/UE 592
Monika Namysłowska Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej 604
Anna Zientara Penalizacja prowadzenia działalności w formie systemu konsorcyjnego a zasada ne bis in idem 617
Problemy stosowania zakazów czynów nieuczciwej konkurencji 633
Jarosław Dudzik Legitymacja czynna na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - aktualne problemy 635
Łukasz Żelechowski Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony 649
Edyta Całka Zakres zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczących ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 669
Jakub Kępiński Instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Polska regulacja w świetle orzecznictwa TSUE 678
Anna Tischner Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE 695
Beata Giesen Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży - praktyka uzasadniona wolnością gospodarczą czy czyn nieuczciwej konkurencji? Kontrowersje wokół wykładni art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. 713

BESTSELLERY