Facebook - konwersja
Przechadzka - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Pobierz fragment

Przechadzka - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
145 KB
Zabezpieczenie:
brak
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

Przechadzka - opis ebooka

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

FRAGMENT KSIĄŻKI

Kie­dy oj­ciec Le­ras, bu­chal­ter w fir­mie La­bu­ze i Ska, wy­szedł ze skle­pu, chwi­lę stał olśnio­ny bla­skiem za­cho­dzą­ce­go słoń­ca. Cały dzień pra­co­wał przy żół­tym świe­tle lam­py ga­zo­wej, w głę­bi kan­tor­ku wy­cho­dzą­ce­go na po­dwó­rze wą­skie i głę­bo­kie jak stud­nia. Ma­leń­ki po­ko­ik, gdzie od lat czter­dzie­stu upły­wa­ły jego dnie, był tak ciem­ny, że na­wet w peł­ni lata z tru­dem mię­dzy je­de­na­stą a trze­cią moż­na się było obejść bez oświe­tle­nia.

Pa­no­wa­ły tam za­wsze wil­goć i chłód, a wy­zie­wy owej swe­go ro­dza­ju jamy, na któ­rą otwie­ra­ło się okno, na­peł­nia­ły mrocz­ne po­miesz­cze­nie za­pa­chem stę­chli­zny i klo­acz­nym fe­to­rem.

Od czter­dzie­stu lat co­dzien­nie o ósmej rano pan Le­ras przy­cho­dził do tego wię­zie­nia i zo­sta­wał w nim aż do siód­mej wie­czór, po­chy­lo­ny nad swy­mi księ­ga­mi, za­peł­nia­jąc je cy­fra­mi z su­mien­no­ścią wzo­ro­we­go urzęd­ni­ka.

Za­czął od ty­sią­ca pię­ciu­set fran­ków rocz­nie, a te­raz za­ra­biał trzy ty­sią­ce. Nie oże­nił się, gdyż jego środ­ki ma­te­rial­ne nie po­zwo­li­ły mu na to. Nie za­znaw­szy do­tąd żad­nych roz­ko­szy, nie miał też wiel­kich wy­ma­gań. Od cza­su do cza­su jed­nak, znu­żo­ny mo­no­to­nią i cią­gło­ścią swe­go za­ję­cia, for­mu­ło­wał pla­to­nicz­ne ży­cze­nie: „Tam u li­cha, gdy­bym tak miał pięć ty­się­cy fran­ków ren­ty, do­pie­ro bym uży­wał!
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: