Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-374-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
1,9 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,95
Cena w punktach Virtualo:
1995 pkt.

Pełny opis

Wykorzystanie przedsiębiorczego potencjału pracowników do osiągania celów organizacji wydaje się obecnie kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw na rynku. Aktywne włączanie pracowników w rozwiązywanie problemów organizacji może zwiększyć elastyczność firm w przystosowywaniu się do zmian, przyczyniając się do poprawy efektywności ich funkcjonowania.

Budowanie organizacji opartych na przedsiębiorczości pracowniczej wymaga podjęcia szeregu działań, tworzących warunki wewnątrzorganizacyjne sprzyjające kreatywności i innowacyjności. W budowę i rozwój firm powinni być zaangażowani wszyscy uczestnicy przedsiębiorstwa, bez względu na zajmowane stanowisko.

 

Książka została poświęcona zagadnieniu przedsiębiorczości pracowniczej, jej uwarunkowaniom oraz wpływowi przedsiębiorczości na efektywność organizacji. Zawarte w niej rozważania teoretyczne i wyniki badań empirycznych mają na celu popularyzację „przedsiębiorczego stylu zarządzania” w organizacjach, dając jednocześnie praktyczne wskazówki do wdrażania niezbędnych zmian.

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział I. Istota i znaczenie przedsiębiorczości      11

1.1. Geneza i istota przedsiębiorczości 11

1.2. Definicje przedsiębiorczości           16

1.3. Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna  22

1.3.1. Przedsiębiorczość organizacyjna       23

1.3.2. Przedsiębiorczość pracownicza         25

1.3.3. Komplementarność przedsiębiorczości organizacyjnej i pracowniczej   28

Podsumowanie            30

Rozdział II. Rola partycypacji w budowaniu przedsiębiorczości pracowniczej        33

2.1. Definicja i istota partycypacji pracowniczej  33

2.2. Znaczenie udziału pracowników w podejmowaniu decyzji w organizacji         38

2.2.1. Doświadczenia XX i początku XXI wieku          38

2.2.2. Wyzwania na przyszłość       42

2.3. Rodzaje partycypacji pracowniczej 46

2.3.1. Klasyfikacja partycypacji       46

2.3.2. Partycypacja pośrednia         51

2.3.3. Partycypacja bezpośrednia    55

2.3.4. Partycypacja finansowa         69

Podsumowanie            73

Rozdział III. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości pracowniczej      75

3.1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości      76

3.2. Wpływ warunków organizacyjnych na przedsiębiorczość pracowniczą          80

3.2.1. Przedsiębiorcze modele zarządzania  83

3.2.2. Kultura i klimat organizacyjny 100

3.2.3. Rola kierownictwa w budowaniu zachowań przedsiębiorczych pracowników      106

Podsumowanie            111

Rozdział IV. Wpływ przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej na efektywność  113

4.1. Pojęcie efektywności         113

4.2. Finansowe i pozafinansowe miary efektywności       121

4.3. Przedsiębiorczość a efektywność   128

4.3.1. Orientacja przedsiębiorcza     132

4.3.2. Intraprzedsiębiorczość           138

4.3.3. Modele zintegrowane 144

4.3.4. Pomiar przedsiębiorczości poprzez miary efektywności           148

4.4. Wpływ partycypacji bezpośredniej na efektywność  149

Podsumowanie            158

Rozdział V. Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji – wyniki badań własnych    161

5.1. Cel i metoda badawcza      161

5.2. Charakterystyka grupy badawczej  165

5.3. Przedsiębiorczość pracownicza w badanych organizacjach  167

5.3.1. Uwarunkowania organizacyjne            167

5.3.1.1. Kultura i klimat organizacyjny 167

5.3.1.2. Upodmiotowienie pracowników w miejscu pracy           169

5.3.1.3. Systemy zarządzania jakością           171

5.3.2. Zakres i przedmiot przedsiębiorczości pracowniczej    172

5.3.2.1. Stosowane formy partycypacji bezpośredniej   173

5.3.2.2. Przedmiot i częstotliwość zasięgania opinii wśród pracowników            180

5.3.2.3. Przedmiot i częstotliwość zgłaszania pomysłów przez pracowników     182

5.4. Efektywność działań przedsiębiorczych      184

Podsumowanie i wnioski          190

Zakończenie    195

Bibliografia      199

Spis tabel       219

Spis rysunków 221

 

Aneks 223

BESTSELLERY