Reformy ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii (1991–2012) - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Reformy ekonomiczne i polityczne a rozwój gospodarczy Indii (1991–2012) - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-7969-698-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
2,5 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
20,50
Cena w punktach Virtualo:
2050 pkt.

Pełny opis

Jedną z najważniejszych kwestii teoretycznych ekonomii oraz polityki gospodarczej po II wojnie światowej stał się rozwój ponad 100 krajów, które wyzwoliły się spod kolonialnego panowania i/lub innego rodzaju uzależnienia od wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych i rozpoczęły samodzielny byt państwowy. Na ich obszarze zamieszkiwało niemal 70 proc. ludności świata. Były to – poza wyjątkami – kraje bardzo zacofane gospodarczo. Do grupy tej należały również Indie. Ze względu na swoją odmienność trudno porównywalne z innymi państwami postkolonialnymi. Ich nietypowość wynikała przede wszystkim z ogromnej liczby mieszkańców, jej dużej dynamiki wzrostowej, zróżnicowania etnicznego, religijnego, językowego oraz specyficznej, utrwalanej przez tysiąclecia struktury społecznej i systemu wartości. Przed władzami niepodległych Indii stanęły ogromne wyzwania. Najważniejszym było skonstruowanie odpowiedniego modelu gospodarki. Na początku lat 90. XX w. Indie przeprowadziły wielkie reformy ustroju gospodarczego i politycznego. Polegały one na liberalizacji i deregulacji gospodarki oraz utworzeniu demokratycznego samorządu lokalnego. Ich efektem był szybki rozwój gospodarczy, wskutek czego w połowie drugiej dekady XXI w. indyjska gospodarka pod względem PKB znalazła się na trzecim miejscu na świecie (po Chinach i USA). Niniejsza praca jest pierwszą w Polsce monografią przedstawiającą genezę, istotę, przebieg oraz – przede wszystkim – gospodarcze i społeczne skutki tych reform.

Spis treści

WSTĘP  7

I. GOSPODARKI KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W ŚWIETLE EKONOMII ROZWOJU  13

1.1. Ekonomia rozwoju i jej miejsce w teorii ekonomii  13

1.1.1. Geneza, powstanie i przedmiot ekonomii rozwoju  13

1.1.2. Ewolucja ekonomii rozwoju  18

1.2. Problemy startu i rozwoju gospodarczego krajów zacofanych (ze szczególnym uwzględnieniem postkolonialnej Azji)  29

1.3. Indie – istota i przesłanki wyboru modelu rozwoju gospodarczego  37

 

II. INDIE W LATACH 1947–1991. USTRÓJ POLITYCZNY, SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA  43

2.1. Powstanie niepodległego państwa oraz jego ustrój polityczny i terytorialny  43

2.2. Kierunki i determinanty przemian ustroju politycznego  48

2.2.1. Lata 1950–1984 – monopolizacja i centralizacja życia politycznego  50

2.2.2. Lata 1985–1991 – polaryzacja i próby decentralizacji życia politycznego  57

2.3. Demografia i problemy społeczno-kulturowe  60

2.3.1. Przemiany demograficzne  60

2.3.2. Problemy etniczne i religijne  66

2.3.3. Stratyfikacja społeczna i kulturowa  70

2.4. Rozwój gospodarczy  77

2.4.1. Podstawy prawne, dynamika gospodarki i zmiany w jej strukturze  77

2.4.2. Problem ubóstwa  87

2.4.3. Dynamika i poziom rozwoju gospodarczego stanów  90

2.4.4. Gospodarka Indii na tle Azji  93

 

III. REFORMY EKONOMICZNE PO 1991 ROKU. PRZESŁANKI, ISTOTA, WDRAŻANIE  97

3.1. Geneza i przyczyny reform ekonomicznych  97

3.2. Nowa polityka ekonomiczna – istota i narzędzia  105

3.3. Pierwsze lata wdrażania reform – doświadczenia, dylematy i efekty  112

IV. REFORMY USTROJU POLITYCZNEGO PO 1991 ROKU. DECENTRALIZACJA PAŃSTWA  125

4.1. Problemy i uwarunkowania decentralizacji  125

4.2. Próby reformowania ustroju lokalnego w latach 1947–1991  136

4.3. Istota i organizacja samorządowego ustroju lokalnego ustanowionego w latach 1992–1993  144

4.4. Funkcjonowanie samorządności lokalnej po 1993 roku  163

 

V. ROZWÓJ GOSPODARCZY PO 1991 ROKU. EFEKTY MAKROEKONOMICZNE  169

5.1. Dynamika wzrostu gospodarczego  169

5.2. Zmiany w strukturze gospodarki  173

5.2.1. Rolnictwo  175

5.2.2. Przemysł  178

5.2.3. Usługi  181

5.3. Stosunki gospodarcze z zagranicą – inwestycje i handel  185

5.4. Zatrudnienie  194

5.5. Gospodarka Indii na tle Azji i świata  200

VI. REGIONALNY I SPOŁECZNY WYMIAR ROZWOJU GOSPODARCZEGO PO 1991 ROKU  211

6.1. Regionalne zróżnicowanie wzrostu gospodarczego  211

6.1.1. Dynamika wzrostu gospodarczego stanów  211

6.1.2. Struktura wytwarzania produktu społecznego według stanów  223

6.2. Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego  228

6.3. Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego – ujęcie regionalne  239

6.3.1. Przemiany demograficzne  240

6.3.2. Warunki życia w świetle wybranych wskaźników społecznych  247

6.3.3. Dynamika i struktura ubóstwa  264

PODSUMOWANIE I UWAGI KOŃCOWE  271

SUMMARY  275

BIBLIOGRAFIA  279

SPIS TABEL I RYSUNKÓW  291

 

OD REDAKCJI  295

BESTSELLERY