Facebook - konwersja

Ryby - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2011
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.
Pobierz fragment

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Kategoria: Klasyka
Zabezpieczenie: brak
Rozmiar pliku: 136 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

Pa­ryż był ob­lę­żo­ny i zgłod­nia­ły. Wró­ble z da­chów po­zni­ka­ły i ka­na­ły pod­ziem­ne zo­sta­ły opu­sto­szo­ne. Ży­wio­no się byle czym.

Pan Mo­ris­sot, daw­niej ze­gar­mistrz, obec­nie obroń­ca oj­czy­zny, prze­cha­dzał się po bul­wa­rach z rę­ka­mi w kie­sze­niach mun­du­ru gwar­dii na­ro­do­wej; mimo pięk­ne­go, wio­sen­ne­go dnia pan Mo­ris­sot był smut­ny – miał pu­sty żo­łą­dek. Na­gle twarz jego roz­ja­śni­ła się – spo­tkał pana Sau­va­ge, do­bre­go przy­ja­cie­la, któ­re­go po­znał nad wodą ło­wiąc ryby.

Przed woj­ną co nie­dzie­la o świ­cie pan Mo­ris­sot z bam­bu­so­wym wę­dzi­skiem w ręku i bla­sza­nym pu­deł­kiem na ple­cach wsia­dał do po­cią­gu w Ar­gen­teu­il, wy­sia­dał w Co­lom­bes, a stam­tąd pie­cho­tą do­cho­dził do wy­sep­ki Ma­ran­te, tu się za­trzy­my­wał, za­rzu­cał węd­kę i nie ru­szał się z miej­sca aż do wie­czo­ra.

Co nie­dzie­la spo­ty­kał w tym miej­scu pana Sau­va­ge, wła­ści­cie­la ma­łe­go skle­pu przy uli­cy No­tre-Da­me­de-Lo­ret­te; był to mały czło­wie­czek, krę­py, we­so­ły, wiecz­nie uśmiech­nię­ty, za­pa­lo­ny węd­karz. Sie­dzie­li czę­sto całe pół dnia przy so­bie, z no­ga­mi zwie­szo­ny­mi, nie­ru­cho­mo, z ocza­mi wle­pio­ny­mi w pły­wa­ki; za­przy­jaź­ni­li się z sobą.

Cza­sem roz­ma­wia­li tro­chę, czę­ściej jed­nak nic nie mó­wi­li, ale ro­zu­mie­li się do­sko­na­le, ma­jąc te same uspo­so­bie­nia i gu­sty.

Zwy­kle na wio­snę oko­ło dzie­sią­tej z rana, kie­dy słoń­ce pod­no­sząc się nad brze­giem spo­koj­nej wody za­czy­na­ło ich przy­pie­kać w ple­cy oznaj­mia­jąc przy­by­cie cie­plej­szej pory, Mo­ris­sot od­zy­wał się do są­sia­da:

– Czy to na­praw­dę nie roz­kosz?

Pan Sau­va­ge od­po­wia­dał tym sa­mym to­nem:

– Nie znam nic lep­sze­go na świe­cie.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: