Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Salon Odrzuconych w 1863 - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2011
Czytaj fragment
Pobierz fragment
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

Salon Odrzuconych w 1863 - ebook

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Kategoria: Klasyka
Zabezpieczenie: brak
Rozmiar pliku: 157 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

I dwaj mło­dzień­cy, prze­szedł­szy przez ogród, we­szli na pię­tro do Sa­lo­nu Od­rzu­co­nych.

Urzą­dzo­no go świet­nie, z prze­py­chem nie mniej­szym niż sale, w któ­rych wi­sia­ły przy­ję­te ob­ra­zy: na drzwiach dłu­gie za­sło­ny ze sta­rych tka­nin, tła z zie­lor.ej ma­te­rii, ła­wecz­ki kry­te czer­wo­nym ak­sa­mi­tem, ekra­ny z bia­łe­go płót­na pod oszklo­ny­mi świe­tli­ka­mi su­fi­tów; i, na pierw­szy rzut oka, am­fi­la­da sal mia­ła też taki sam Wy­gląd: to samo zło­to ram, te same barw­ne pla­my ob­ra­zów. Lecz tu­taj pa­no­wa­ła ja­kaś szcze­gól­na we­so­łość, ja­kiś blask mło­do­ści, coś, z cze­go w pierw­szej chwi­li trud­no było so­bie wy­raź­nie zdać spra­wę. Tłum, już licz­ny, rósł z mi­nu­ty na mi­nu­tę, lu­dzie ucie­ka­li z ofi­cjal­ne­go Sa­lo­nu i przy­bie­ga­li tu­taj, gna­ni cie­ka­wo­ścią, pod­nie­ce­ni chę­cią są­dze­nia sę­dziów i wresz­cie roz­ba­wie­ni już od pro­gu, bo się spo­dzie­wa­li, że na pew­no zo­ba­czą w tych sa­lach nie­sły­cha­nie śmiesz­ne rze­czy. Było bar­dzo go­rą­co, drob­niut­ki kurz uno­sił się z pod­ło­gi; koło czwar­tej nie­chyb­nie bę­dzie się tu moż­na udu­sić.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: