Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-9077-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
5,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
99,00
Cena w punktach Virtualo:
9900 pkt.

Pełny opis

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SPZOZ, jednostki budżetowe, jednostki non profit), jak i przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego). Omówiono w niej obowiązujące te podmioty standardy informacyjne sprawozdawczości oraz zawartość merytoryczną sporządzanych przez nie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.

Opracowanie zawiera:
  • praktyczne uwagi w zakresie sporządzania i badania sprawozdania finansowego, planu finansowego i inwestycyjnego,
  • procedury sporządzania sprawozdań finansowych, a w jednostkach sektora budżetowego także sprawozdań budżetowych,
  • omówienie sposobu ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym i błędów z lat ubiegłych,
  • omówienie kwestii weryfikacji zapisów kont analitycznych i syntetycznych oraz przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji składników aktywów i pasywów,
  • wskazanie potencjału informacyjnego poszczególnych elementów sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział 1 Ogólna charakterystyka sprawozdawczości podmiotów prowadzących działalność leczniczą 15 1.1. Podmioty lecznicze jako obiekty sprawozdawczości 15 1.2. Istota, cele i cechy sprawozdawczości podmiotów leczniczych 20 1.3. Klasyfikacja sprawozdań finansowych 28 1.4. Odbiorcy sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą i ich potrzeby informacyjne 31
Rozdział 2 Procedury sporządzania i badania sprawozdania finansowego podmiotów prowadzących działalność leczniczą 36 2.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego 36 2.2. Etapy sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 44 2.3. Rola inwentaryzacji przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 52 2.4. Zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów w podmiotach prowadzących działalność leczniczą 61 2.5. Zdarzenia występujące po dniu bilansowym oraz prezentacja skutków błędu lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym 67 2.6. Odpowiedzialność za sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego 75 2.7. Procedury badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 80
Rozdział 3 Sprawozdanie finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami 87 3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 87 3.2. Struktura i wartość poznawcza bilansu 91 3.3. Rachunek zysków i strat 113 3.3.1. Wynik ze sprzedaży świadczeń medycznych oraz towarów i materiałów 122 3.3.2. Wynik z działalności operacyjnej 126 3.3.3. Wynik finansowy brutto i netto 128 3.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 130 3.5. Rachunek przepływów pieniężnych 135 3.5.1. Grupa A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 140 3.5.2. Grupa A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia 143 3.5.3. Grupa B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 144 3.5.4. Grupa C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 146 3.5.5. Grupa D. Przepływy pieniężne netto razem 148 3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 149 3.7. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym 158
Rozdział 4 Sprawozdawczość małych i mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą 163 4.1. Podmioty małe oraz mikro i ich obowiązki sprawozdawcze 163 4.2. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości małych podmiotów prowadzących działalność leczniczą 170 4.3. Sprawozdanie finansowe małych podmiotów prowadzących działalność leczniczą 171 4.3.1. Bilans jednostki małej 172 4.3.2. Rachunek zysków i strat jednostki małej 175 4.3.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia dla jednostki małej 178 4.4. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą 180 4.5. Sprawozdanie finansowe mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą 181 4.5.1. Bilans mikropodmiotu 182 4.5.2. Rachunek zysków i strat mikropodmiotu 184 4.5.3. Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego mikropodmiotu 188 5.5.4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu leczniczego jako organizacji pożytku publicznego 190 4.6. Uproszczenia w rachunkowości małych organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego nieposiadających statusu OPP 195
Rozdział 5 Sprawozdawczość budżetowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą 198 5.1. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą 198 5.2. Istota, zasady i funkcje sprawozdań budżetowych 204 5.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych, terminy i formy ich przekazywania 208 5.4. Zawartość miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych 214
Rozdział 6 Sprawozdawczość finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą 234 6.1. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych 234 6.2. Struktura rocznego sprawozdania finansowego jednostek sektora budżetowego 237 6.3. Bilans jednostki budżetowej 239 6.4. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 250 6.5. Zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej 254
Rozdział 7 Sprawozdawczość statystyczna podmiotów prowadzących działalność leczniczą 259 7.1. Istota, zakres i przedmiot sprawozdań statystycznych podmiotów prowadzących działalność leczniczą 259 7.2. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia 263 7.3. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 274 7.4. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych odbiorców danych statystycznych 277 7.5. Sprawozdawczość statystyczna na rzecz organu założycielskiego 284 7.6. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia 294
Wykaz rysunków i tabel 299
Akty prawne 303
Bibliografia 307
Autorki 309

BESTSELLERY