Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Fragment:

Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych - ebook

Średnia ocena: 5/2
Szczegóły głosowania
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 0 (0)
Ilość ocen klientów: 2 (2)
Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-61225-17-1
Język:
Polski
Data wydania:
1 kwietnia 2010
Rozmiar pliku:
3,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
180,00
Cena w punktach Virtualo:
18000 pkt.

Pełny opis

Książka Moniki Marcinkowskiej Standardy kapitałowe banków to zarówno kompendium wiedzy na temat Nowej Umowy Kapitałowej i stosowania bazylejskich regulacji bankowych na gruncie polskim, jak i ważny głos w debacie na ich temat. Autorka – jak przystało na badacza – poddaje wiele rzeczy w wątpliwość, stawia fundamentalne pytania, wytycza kierunek dalszej dyskusji.
Celem książki jest omówienie przepisów (uchwał Komisji Nadzoru Finansowego, KNF) transponujących całościowy układ NUK i CRD na grunt prawa polskiego oraz wskazanie konsekwencji regulacji kapitałowych.
Jest to wspaniała książka dla studentów napisana w sposób prosty i przyjazny, opatrzona wieloma przykładami, a także swojego rodzaju instrukcja dla praktyków bankowych. Z jednej strony stanowi krytyczne studium regulacji bankowych, a z drugiej praktycznie usystematyzowany podręcznik wdrażający postanowienia Nowej Umowy Kapitałowej.
dr hab. Leszek Pawłowicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Spis treści

Wstęp    11
1. Ryzyko bankowe – praprzyczyna regulacji nadzorczych    15
1.1. Zakres działalności banków    15
1.2. Ryzyko    22
1.3. Źródła i rodzaje ryzyka bankowego    28
1.4. Zarządzanie ryzykiem bankowym    31
1.5. Metody kwantyfikacji ryzyka    36
1.5.1. Miary wrażliwości    36
1.5.2. Miary zmienności    37
1.5.3. Wartość zagrożona (VaR)    38
1.5.4. Metody pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego 46
1.6. Główne przyczyny upadłości banków    56
2. Regulacje bankowe    71
2.1. Powody ustanowienia regulacji bankowych    71
2.2. Zakres regulacji bankowych    80
2.3. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) i międzynarodowa konwergencja standardów kapitałowych    85
2.4. Regulacje bankowe Unii Europejskiej    90
2.5. Regulacje bankowe w Polsce    93
3. Struktura Nowej Umowy Kapitałowej    101
3.1. Trzy filary NUK    101
3.2. Adekwatność kapitałowa banku – współczynnik wypłacalności i minimalne wymogi kapitałowe    105
3.3. Kapitał regulacyjny – składniki funduszy własnych    116
3.3.1. Fundusze własne i kapitał krótkoterminowy    116
3.3.2. Fundusze własne a kapitały własne    125
3.4. Podejścia do pomiaru ryzyka    128
3.4.1. Poziom zaawansowania pomiaru ryzyka (podejście uproszczone, standardowe, zaawansowane)    128
3.4.2. Wymogi odnośnie do metodologii VAR    129
4. Minimalne wymogi kapitałowe – ryzyko kredytowe    141
4.1. Podejście standardowe    142
4.1.1. Klasy ekspozycji    142
4.1.2. Zewnętrzne oceny wiarygodności kredytowej    146
4.1.3. Wagi ryzyka    153
4.1.4. Redukcja ryzyka kredytowego    171
4.2. Podejście wewnętrznych ratingów    189
4.2.1. System wewnętrznych ratingów    189
4.2.2. Ustalanie wymogów kapitałowych    193
4.2.3. Traktowanie oczekiwanych strat    226
4.2.4. Redukcja ryzyka kredytowego    229
4.2.5. Porównanie metod ustalania wymogów kapitałowych    235
4.3. Sekurytyzacja    236
4.3.1. Istota sekurytyzacji    236
4.3.2. Wymogi kapitałowe z tytułu sekurytyzacji    238
5. Minimalne wymogi kapitałowe - ryzyko operacyjne    255
5.1. Istota ryzyka operacyjnego    255
5.2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego    263
5.2.1. Metoda podstawowego wskaźnika (BIA)    265
5.2.2. Metoda standardowa (TSA)    267
5.2.3. Metoda zaawansowanego pomiaru (AMA)    273
5.2.4. Podsumowanie    286
5.3. Rekomendacje nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym    292
6. Minimalne wymogi kapitałowe – ryzyko rynkowe i pozostałe wymogi    295
6.1. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego    295
6.1.1. Zasady obliczania pozycji w instrumentach bazowych    296
6.1.2. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego    298
6.1.3. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen towarów    305
6.1.4. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych    310
6.1.5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych    316
6.1.6. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych    322
6.2. Pozostałe wymogi kapitałowe    338
6.2.1. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta    338
6.2.2. Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań    342
6.2.3. Wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej    346
7. Proces analizy nadzorczej    349
7.1. Znaczenie i zasady analizy nadzorczej    349
7.2. System zarządzania ryzykiem i kontrola wewnętrzna    354
7.3. Wewnętrzna ocena adekwatności kapitałowej - ICAAP    362
7.3.1. Proces analizy adekwatności kapitałowej    362
7.3.2. Rodzaje ryzyka wymagające dodatkowego kapitału    366
7.3.3. Podejścia do obliczania kapitału wewnętrznego    371
7.4. Ocena nadzorcza (SREP) i działania nadzoru    384
7.4.1. Proces badania i oceny nadzorczej (SREP)    384
7.4.2. Zasady efektywnego nadzoru bankowego    390
8. Dyscyplina rynkowa    395
8.1. Znaczenie i założenia dyscypliny rynkowej    395
8.1.1. Konstrukcja dyscypliny rynkowej    395
8.1.2. Regulacje rachunkowości    403
8.2. Dyscyplina rynkowa jako III filar NUK    412
8.2.1. Wytyczne BCBS    412
8.2.2. Wymogi informacyjne w polskich regulacjach prawnych    417
9. Zarządzanie kapitałem banku    427
9.1. Kapitał własny w banku    427
9.1.1. Funkcje kapitału własnego banku    427
9.1.2. Wymiary kapitału własnego banku    428
9.2. Rzeczywiste zapotrzebowanie na kapitał    432
9.2.1. Struktura kapitału banku – rozważania ogólne    432
9.2.2. Zapotrzebowanie na fundusze własne banku    435
9.3. Alokacja kapitału ekonomicznego    448
10. Konsekwencje Nowej umowy kapitałowej    463
10.1. Wpływ NUK na wysokość współczynnika wypłacalności i wymogi kapitałowe    463
10.1.1. Badania ilościowe przed wdrożeniem NUK    463
10.1.2. Faktyczna zmiana współczynnika wypłacalności i wymogów kapitałowych po wdrożeniu NUK    474
10.2. Skutki wdrożenia NUK    488
10.2.1. Korzyści i koszty NUK    488
10.2.2. Krytyka NUK    498
10.3. Propozycje zmian regulacji kapitałowych    510
10.3.1. Alternatywy dla NUK    510
10.3.2. Kierunki zmian NUK    516
Zakończenie    523

BESTSELLERY