Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku. Część 1: Studia i szkice. Część 2: Rozmowy - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Strategie "ja" (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku. Część 1: Studia i szkice. Część 2: Rozmowy - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-8088-632-2
Język:
Polski
Rok wydania:
2017
Rozmiar pliku:
5,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
34,95
Cena w punktach Virtualo:
3495 pkt.

Pełny opis

U początków projektu Strategie ”ja” (po)romantycznego w poezji polskiej XIX-XXI wieku, rezultatem którego jest niniejsza publikacja, stała nieodmiennie powracająca myśl, że zaskakująco wiele - wbrew diagnozom radykalnie separującym poezję romantyczną od jej dwudziestowiecznych realizacji - łączy poetyckie dykcje na przestrzeni ostatnich dwóch stuleci.

 

Koncentrujemy się na fundamentalnym wymiarze tekstu, który jednocześnie poza tekstowość wykracza. Ten wymiar wyznacza podmiot rozumiany zarówno zgodnie z poetyką strukturalistyczną jako kategoria immanentna wypowiedzi, jak i poststrukturalistycznie - rozpatrywany w ujęciu antropologicznym i kulturowym. Szeroka formuła podmiotowości, nietożsama z abstrakcyjną ideą filozoficzną, lecz istniejąca poprzez wielość jednostkowych realizacji, jest dla nas kategorią centralną i nadrzędną, służącą wydobyciu ciągłości procesu historycznoliterackiego (a nawet szerzej - kulturowego), trwającego w poezji polskiej nieprzerwanie od romantyzmu do dzisiaj.

W naszym projekcie uznajemy romantyzm za jedną z początkowych faz nowoczesności, w której pojawiają się i dochodzą do głosu konstytutywne dla niej przeświadczenia o nieprzejrzystości świata, podmiotu i języka, podejmowane następnie w duchu rewizjonistycznym przez (po)romantyków.

 

Szkice pomieszczone w pierwszej części niniejszej publikacji i rozmowy inspirowane wspólnymi lekturami kilku ważnych dla nas książek, składające się na część drugą projektu, tworzą dopełniającą się, dialogiczną całość, wzajemnie do siebie odsyłają, podejmując te same kwestie w różny sposób je oświetlają, nierzadko także wchodząc z sobą w spór. Tym samym otwierają przestrzeń do stawiania dalszych pytań, do krytycznego czytania następnych tekstów i do odkrywania innych perspektyw, które ujawnią dziś jeszcze nieznane miejsca wspólne przeszłości i teraźniejszości. Mamy nadzieję, że nasza propozycja stanie się inspiracją do podjęcia kolejnych rewizjonistycznych lektur, wydobywających fundamentalne znaczenie romantycznej tradycji, w jej najbardziej rewolucyjnej wersji - tej dotyczącej nowego paradygmatu poznawczego i estetycznego oraz nowego modelu antropologicznego.

Spis treści

Część 1: Studia i szkice

 

Od redaktorów                7

 

Jakub Momro, Podmiot eksperymentalny          15

Jacek Brzozowski, Uwagi o zasadniczych Mickiewiczowskich strategiach podmiotowych             29

Anna Kurska, O wielkich monologach bohaterów romantycznych           55

Magdalena Siwiec, Słowackiego podmiot somatyczny  87

Krzysztof Trybuś, Podmioty romantycznej pamięci – od kanonu do hipolepsy  103

Arent van Nieukerken, Podmiotowość i styl w poezji Norwida 115

Barbara Stelmaszczyk, Wielogłos podmiotów mówiących a struktury dialogowe w poezji Norwida        141

Maria Berkan-Jabłońska, Zagadnienie podmiotowości w poezji kobiecej romantyzmu i okresu międzypowstaniowego. „My z nich wszystkie?”          161

Anna Czabanowska-Wróbel, Młodopolskie „ja” – niepewne, przejściowe, eruptywne                191

Małgorzata Okulicz-Kozaryn, „Idealizm bez ideału” – romantyczne powinowactwa podmiotu poezji Antoniego Langego               207

Piotr Szwed, Romantyczni towarzysze podróży. O Topielcu Bolesława Leśmiana w kontekście teorii Harolda Blooma   219

Barbara Sienkiewicz, Podmiot (w) poezji awangardowej dwudziestolecia           237

Krystyna Pietrych, Romantyczno-modernistyczny podmiot poezji Wata, czyli o dwudziesto- wiecznych przygodach „duszy czującej”             269

Agata Stankowska, Podmiot w skali wyobraźni. Zbigniew Bieńkowski o „używaniu poezji za narzędzie do wykonywania rzeczy niemożliwych”   299

Jerzy Wiśniewski, Romantyczny (?) bohater/podmiot Herberta. Przypadek Pana Cogito             329

Tomasz Kunz, Tropy, ślady, szczątki. Romantyczne figury podmiotowości w poezji Rafała Wojaczka      353

Tomasz Cieślak, Świetlicki (po)romantyczny. Kwestia podmiotowości   363

Magdalena Rabizo-Birek, Między nicością a nieśmiertelnością. O Honecie (po)romantycznym  381

Arkadiusz Bagłajewski, Być wieszczem i prorokiem dzisiaj – jak to jest możliwe?             413

Piotr Śliwiński, Podmiot poezji najmłodszej: wysiedleniec, moderator, aktor    429

 

Indeks nazwisk 443

 

 

Część 2: Rozmowy

 

Rozmówcy         7

 

Rozmowa pierwsza. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 25–26 kwietnia 2014    9

Rozmowa druga. Chęciny, 7–8 lipca 2014             31

Rozmowa trzecia. Lublin, 22–23 września 2014  57

Rozmowa czwarta. Kraków, 11–12 grudnia 2014              87

Rozmowa piąta. Kraków, 23–24 października 2015          113

Rozmowa szósta. O wierszu Mickiewicza Do Samotności, Łódź, 8 stycznia 2016                131

Rozmowa siódma. O wierszu Różewicza W teatrze cieni, Łódź, 9 stycznia 2016  145

Indeks nazwisk 157

BESTSELLERY