Trudne drogi adaptacji - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Trudne drogi adaptacji - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7850-051-3
Język:
Polski
Data wydania:
13 maja 2012
Rozmiar pliku:
11 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
57,00
Cena w punktach Virtualo:
5700 pkt.

Pełny opis

Stereotyp „wiecznych dzieci” wciąż wpływa na traktowanie populacji niepełnosprawnych intelektualnie z przymrużeniem oka, mało poważnie, jakby sugerując, że to zabawa w dorosłość, że i tak nie uda się tym jednostkom osiągnąć szacunku i godności przynależnych dojrzałym osobom.

Niniejsza książka stanowi efekt realizacji projektu badawczego, którego celem była analiza obecnej sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Jako myśl przewodnią wybrałam adaptacje społeczną. Uznałam, że należy ja rozumieć procesualnie, gdyż trwa przez całe życie, polega na ciągłej interakcji między człowiekiem a otoczeniem społecznym i przyrodniczym, na budowaniu doświadczeń umożliwiających rozwój i doskonalenie. Adaptacji społecznej człowieka towarzyszą oddziaływania, które mają ułatwić jej przebieg. Z perspektywy osób z niepełnosprawnością intelektualną są to nauczanie, wychowanie i terapia. Wspomniane działania są wyznaczane lub wręcz wymuszane przez kulturę, politykę, ekonomię danego kraju. Analiza sytuacyjna pozwoliła na uchwycenie procesu adaptacji osób z niepełnosprawnością intelektualna w jego trwaniu, tu i teraz, jednak z ukazaniem kontekstu zarówno osobistego badanych osób, jak i społeczno-historycznego.

Wiedzę o tym, że adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualna nie przebiega zbyt łatwo, posiada każdy, kto towarzyszy im w tej drodze, i wszyscy, którzy znają utrudnienia wynikające z tego typu niepełnosprawności.

 

"Mam nadzieję, że niniejsze wprowadzenie daje wstępny ogląd całej dysertacji i ułatwi orientację w poszczególnych częściach pracy; pracy, która jest wynikiem interpretacji badacza konstruującego opis i analizę zebranego materiału według własnego pomysłu. Co prawda w pisaniu prowadziły mnie dane ubrane w kategorie i wynikające z nich kody, jednak całość stanowi rezultat konstruowania teorii ugruntowanej, w której starałam się przedstawić wszystkie punkty widzenia i ich implikacje – zarówno własne, jak i – przede wszystkim – innych uczestników badań. Nie chodziło o zdanie relacji ze zdarzeń i wypowiedzi z pozycji zewnętrznego obserwatora, lecz o konstruowanie interpretacji badanych światów."

Beata Cytowska

Spis treści

Wprowadzenie; 9
Rozdział 1
Rozważania nad adaptacją w obszarze nauk o człowieku i społeczeństwie; 17
1.1. Adaptacja w ujęciu biologiczno-psychologicznym; 17
1.2. Socjologiczne teorie o adaptacji; 40
1.3. Adaptacja a socjalizacja i wychowanie – pedagogiczne ujęcie zagadnienia; 55


Rozdział 2
Zaplanowane i zorganizowane oddziaływania pedagogiczne wspomagające adaptację społeczną osób z niepełnosprawnością intelektualną; 71
2.1. Paradygmaty niepełnosprawności jako wyznaczniki oddziaływania pedagogicznego wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną; 72
2.2. Wybrane aspekty wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną (przegląd badań) ; 77
2.3. Działania profilaktyczne wobec małych dzieci; 82
2.4. Organizowanie środowiska ułatwiającego adaptację – placówki integracyjne i specjalne, edukacja włączająca? ; 88
2.5. Wyposażanie w kompetencje pracownicze – kształcenie zawodowe, warsztaty terapii zajęciowej, programy ułatwiające zatrudnianie; 94


Rozdział 3
Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie; 109
3.1. Przemiany współczesnego świata – korzyści i zagrożenia cywilizacji informacyjnej; 110
3.2. Inność osób z niepełnosprawnością intelektualną w odbiorze społecznym; 117
3.3. Przeciwko praktykom dyskryminacyjnym; 126

Rozdział 4
Metodologia badań; 143
4.1. Problematyka badawcza; 143
4.2. Określenie paradygmatu badań; 145
4.3. Założenia teorii ugruntowanej w wydaniu Kathy Charmaz i Adele E. Clarke; 148
4.4. Strategie teorii ugruntowanej; 151
4.5. Aktorzy badanej sytuacji; 163

Rozdział 5
Narodziny tożsamości osoby przydatnej; 167
5.1. Doświadczanie pracy; 169
Nieprzydatność wybranego kształcenia zawodowego
Wdrażanie do obowiązków pracowniczych
Pierwsze doświadczenia zawodowe
Wsparcie trenera, instruktora, terapeuty
Opisywanie działań podejmowanych na stanowisku pracy
5.2. Znaczenie nadawane pracy; 188
Subiektywny odbiór pracy
Dostrzeganie korzyści materialnych z pracy zawodowej
Poszerzanie zdobytych umiejętności
Nabywanie wiedzy o systemie pracy
5.3. Nawiązywanie relacji koleżeńskich w miejscu pracy; 202
Kontakty koleżeńskie w środowisku warsztatu terapii zajęciowej
Interakcje w środowisku zakładu aktywności zawodowej
Relacje pracownicze w zakładach pracy na otwartym rynku
5.4. Obowiązki domowe; 212
5.5. Interpretowanie swojej dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną pod wpływem doświadczeń pracy; 216
5.6. Interpretowanie przez rodziców dorosłości swoich dzieci z perspektywy podejmowanych przez nie obowiązków zawodowych; 222


Rozdział 6
Kształtowanie się zrębów odpowiedzialności jako efektu usamodzielniania się; 231
6.1. Odpowiedzialność za działanie; 233
Podjęcie zobowiązania pracowniczego
Podejmowanie odpowiedzialności za siebie (zdrowie i zachowanie)
Poczucie odpowiedzialności za własne działanie
6.2. Odpowiedzialność w relacji z drugą osobą? ?240
6.3. Dojrzewanie do bliskości, seksualności i związku (intymności)? ?243
Wyrażanie potrzeby bycia z kimś bliskim
Ujawnianie swojej niedojrzałości do nawiązywania bliskich relacji z płcią przeciwną
Poczucie niegotowości do stałego związku
Doświadczenia zranienia w związku
Dążenie do pogłębionej bliskości i sformalizowania związku
6.4. Odpowiedzialne spędzanie czasu wolnego; 268
Wielka pasja – podróżowanie
Zainteresowanie komputerem i Internetem
Zaangażowanie w zajęcia sportowe
Bierne odpoczywanie
Opieka nad zwierzętami
Uczestnictwo w spotkaniach towarzyskich
6.5. Określanie obszarów niesamodzielności; 281
Wyrażanie obaw przed samodzielnością
Wskazywanie obszarów niesamodzielności swoich dorosłych dzieci przez rodziców


Rozdział 7
Doświadczanie podmiotowości w uprzedmiotawiającej socjalizacji; 291
7.1. Przemoc – pomoc w zinstytucjonalizowanych interakcjach; 300
Doznawanie przemocy w szkole ? Szkoła z ludzką twarzą
Dyskryminacja w instytucjach pomocowych
7.2. Wydarzenia i osoby znaczące w biografii jako źródło samowiedzy/samopoznania/samoświadomości; 310
Śmierć bliskich
Rozwód rodziców
Choroba – niespodziewana, przewlekła, uciążliwa, wymagająca hospitalizacji
Konflikty z rodziną
7.3. Ubezwłasnowolnienie z miłości; 322
Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia
Opóźnianie samodzielności przez nadopiekuńczość rodzica
7.4. Bunt w kierunku wyzwolenia się z kontroli rodzicielskiej; 330
7.5. Rozumienie niepełnosprawności intelektualnej w odniesieniu do własnej osoby; 333
7.6. ...w kierunku emancypacji; 343


Zakończenie; 349
Bibliografia; 357
Spis rysunków i tabel; 385
Aneks; 387

BESTSELLERY