Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2381-9
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
2,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
52,00
Cena w punktach Virtualo:
5200 pkt.

Pełny opis

Książka stanowi komentarz do najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie uregulowania umowy ubezpieczenia oraz zmiany niektórych przepisów w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Zawiera zaktualizowane orzecznictwo sądowe dotyczące poszczególnych norm prawnych regulujących ustrój umowy ubezpieczenia oraz stanowisko przedstawicieli nauki prawa ubezpieczeniowego.

Zawartość i układ treści komentarza powoduje, iż książka ta jest przydatna przede wszystkim dla praktyków stosujących prawo ubezpieczeniowe w bieżącej działalności gospodarczej i sądowej.

Spis treści


Wykaz skrótów 7
Wprowadzenie 9

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 13

Dział I
Przepisy ogólne 14

Art. 805. [Przedmiot umowy ubezpieczenia] 14
Art. 806. [Wypadek ubezpieczeniowy] 27
Art. 807. [Ogólne warunki ubezpieczenia] 31
Art. 808. [Ubezpieczenie na cudzy rachunek] 33
Art. 809. [Dokument ubezpieczenia] 38
Art. 810. (uchylony) 47
Art. 811. [Warunki ubezpieczenia odmienne od oferty] 50
Art. 812. [Odstąpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia] 55
Art. 813. [Zwrot składki] 76
Art. 814. [Odpowiedzialność ubezpieczyciela] 81
Art. 815. [Istotne informacje dotyczące ubezpieczenia] 86
Art. 816. [Zmiana wysokości składki związana ze zmianą okoliczności] 89
Art. 817. [Termin spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela] 92
Art. 818. [Obowiązek powiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym] 97
Art. 819. [Przedawnienie roszczeń] 100
Art. 820. [Ubezpieczenia morskie i reasekuracja] 107

Dział II
Ubezpieczenia majątkowe 108

Art. 821. [Przedmiot ubezpieczenia majątkowego] 108
Art. 822. [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej] 111
Art. 823. [Zbycie przedmiotu ubezpieczenia] 127
Art. 824. [Granice odpowiedzialności ubezpieczyciela] 130
Art. 8241. [Suma ubezpieczenia a wysokość szkody] 131
Art. 825. (skreślony) 135
Art. 826. [Obowiązki ubezpieczającego w razie zajścia wypadku] 135
Art. 827. [Przesłanki braku odpowiedzialności ubezpieczyciela] 137
Art. 828. [Cesja roszczeń ubezpieczeniowych] 146

Dział III
Ubezpieczenia osobowe 148

Art. 829. [Przedmiot ubezpieczenia osobowego] 148
Art. 830. [Dopuszczalność wypowiedzenia umowy] 151
Art. 831. [Osoby uprawnione do sumy ubezpieczenia] 155
Art. 832. [Bezskuteczność wskazania uprawnionego] 157
Art. 833. [Świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku samobójstwa] 157
Art. 834. [Wiadomości nieprawdziwe lub zatajone] 158
Art. 384 [Obowiązek doręczenia ogólnych warunków ubezpiecznia] 159

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - tekst 177

Literatura 197

Akty prawa wspólnotowego 199

BESTSELLERY