Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-2386-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
2,6 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
93,90
Cena w punktach Virtualo:
9390 pkt.

Pełny opis

Komentarz jest pierwszym w Polsce tak kompletnym opracowaniem poświęconym zawodowi biegłego rewidenta oraz standardom kierującym wykonywaniem zawodu.

Spis treści

Wykaz skrótów 13

Wprowadzenie 17

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań fi nansowych oraz o nadzorze publicznym
(Dz. U. Nr 77, poz. 649) 21

Rozdział 1. Przepisy ogólne 21
Uwagi wstępne 21
Art. 1. [Zakres regulacji objętych ustawą] 22
Art. 2. [Definicje stosowane w ustawie] 23
Przepisy ogólne - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 31
W świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
i Kontroli Jakości - cel badania sprawozdań fi nansowych,
charakterystyka sprawozdawczości finansowej 40

Rozdział 2. Biegli rewidenci 45
Uwagi wstępne 45
Art. 3. [Zawód biegłego rewidenta] 48
Art. 4. [Obowiązki biegłego rewidenta] 49
Art. 5. [Rejestr biegłych rewidentów] 50
Art. 6. [Skład Komisji egzaminacyjnej] 53
Art. 7. [Zadania Komisji egzaminacyjnej] 56
Art. 8. [Organizacja czynności egzaminacyjnych] 56
Art. 10. [Rejestr biegłych rewidentów] 64
Art. 11. [Skreślenie z rejestru biegłych rewidentów] 66
Art. 12. [Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego do
uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów] 67
Biegli rewidenci - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 68
W świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
i Kontroli Jakości - cel i charakterystyka zawodu biegłego
rewidenta 73

Rozdział 3. Samorząd zawodowy biegłych rewidentów 88
Uwagi wstępne 88
Art. 13. [Krajowa Izba Biegłych Rewidentów] 91
Art. 14. [Prawo wyborcze biegłych rewidentów] 91
Art. 15. [Osobowość prawna Krajowej Izby Biegłych Rewidentów] 91
Art. 16. [Zadania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów] 92
Art. 17. [Organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów] 93
Art. 18. [Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów oraz Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów] 93
Art. 19. [Wybory do organów Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów] 95
Art. 20. [Zadania Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów] 95
Art. 21. [Zadania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów] 97
Art. 22. [Skład Krajowej Rady Biegłych Rewidentów] 100
Art. 23. [Skład i zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej] 101
Art. 24. [Skład i zadania Krajowego Sądu Dyscyplinarnego] 102
Art. 25. [Zadania Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego] 103
Art. 26. [Skład i zadania Krajowej Komisji Nadzoru] 104
Art. 27. [Czynności pokontrolne Krajowej Komisji Nadzoru] 107
Art. 28. [Obsługa organizacyjno-kancelaryjna Krajowej Izby
Biegłych Rewidentów] 111
Art. 29. [Statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów] 111
Art. 30. [Opłaty z tytułu nadzoru] 112

Rozdział 4. Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów 114
Uwagi wstępne 114
Art. 31. [Ogólne zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych
rewidentów] 115
Art. 32. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym] 117
Art. 33. [Obrońcy obwinionego] 118
Art. 34. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne] 118
Art. 35. [Kontynuacja postępowania dyscyplinarnego] 118
Art. 36. [Zakres postępowania dyscyplinarnego] 119
Art. 37. [Wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego] 120
Art. 38. [Rozprawa przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym] 121
Art. 39. [Ujawnienie innego przewinienia w toku rozprawy] 121
Art. 40. [Orzeczenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego] 122
Art. 41. [Odwołanie do sądu pierwszej instancji] 122
Art. 42. [Prawo wglądu do akt i żądania informacji] 123
Art. 43. [Koszty postępowania dyscyplinarnego] 123
Art. 44. [Wykonanie prawomocnego orzeczenia o ukaraniu
biegłego rewidenta] 124
Art. 45. [Niezawisłość członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
i Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego] 124
Art. 46. [Stosowanie Kodeksu postępowania karnego
w postępowaniu dyscyplinarnym] 124

Rozdział 5. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań
fi nansowych 125
Uwagi wstępne 125
Art. 47. [Formy prowadzenia działalności przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań fi nansowych] 127
Art. 48. [Przedmiot działalności podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań fi nansowych] 130
Art. 49. [Obowiązki podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań fi nansowych] 131
Art. 50. [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych] 132
Art. 51. [Odpowiedzialność podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań fi nansowych] 133
Art. 52. [Wnoszenie opłat przez podmiot uprawniony do badania
sprawozdań fi nansowych] 134
Art. 53. [Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
fi nansowych] 135
Art. 54. [Skreślenie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań fi nansowych z listy] 138
Art. 55. [Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego do
uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w przedmiocie
wpisu lub skreślenia z listy] 139
Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finanosowych-
komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 139

Rozdział 6. Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji finansowej 143
Uwagi wstępne 143
Art. 56. [Obowiązek przestrzegania zasad etyki zawodowej] 144
Art. 57. [Zakaz ingerowania w czynności rewizyjne w sposób
zagrażający niezależności i obiektywizmowi] 147
Art. 58. [Obowiązek informowania o przyjęciu korzyści
majątkowej przez funkcjonariusza publicznego] 148
Art. 59. [Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej] 148
Art. 60. [Kształtowanie wynagrodzenia za czynności rewizji
fi nansowej] 150
Art. 61. [Biegły rewident grupy] 150
Art. 62. [Zastąpienie biegłego rewidenta lub podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań fi nansowych przez
innego biegłego rewidenta lub podmiot uprawniony do
badania sprawozdań fi nansowych] 152
Warunki i zasady wykonywania czynności rewizji fi nansowej -
komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 153
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Dokumentacja badania -
MSRF 230 160
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Komunikowanie się
z osobami sprawującymi nadzór - MSRF 260 165
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Postępowanie
biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka -
MSRF 330 174
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Badanie wartości
szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej
i powiązanych ujawnień - MSRF 540 186
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Podmioty powiązane -
MSRF 550 208
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Późniejsze zdarzenia
(zdarzenia po dacie sprawozdań fi nansowych) - MSRF 560 226
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Pisemne oświadczenia-
MSRF 580 233
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Badanie sprawozdań
finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części
grupy) - MSRF 600 241
Badanie sprawozdań zgodnie z MSRF - Odpowiedzialność
biegłego rewidenta dotycząca innych informacji
zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane
sprawozdanie finansowe - MSRF 720 270

Rozdział 7. Nadzór publiczny 273
Uwagi wstępne 273
Art. 63. [Utworzenie Komisji Nadzoru Audytowego] 275
Art. 64. [Zadania Komisji Nadzoru Audytowego] 275
Art. 65. [Skład Komisji Nadzoru Audytowego] 278
Art. 66. [Ograniczenia nakładane na członków Komisji Nadzoru
Audytowego] 279
Art. 67. [Powoływanie członków Komisji Nadzoru Audytowego] 280
Art. 68. [Kadencja Komisji Nadzoru Audytowego] 281
Art. 69. [Organizacja prac Komisji Nadzoru Audytowego] 282
Art. 70. [Podejmowanie uchwał przez Komisję Nadzoru
Audytowego] 282
Art. 71. [Wynagrodzenie członków Komisji Nadzoru Audytowego] 283
Art. 72. [Zatwierdzanie uchwał organów Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów] 284
Art. 73. [Ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji administracyjnych
wydanych przez Komisję Nadzoru Audytowego] 285
Art. 74. [Kontrola wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów
i działalności podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań fi nansowych] 285
Art. 75. [Organizacja czynności kontrolnych] 287
Art. 76. [Uprawnienia osoby przeprowadzającej kontrolę] 288
Art. 77. [Wyłączenie od udziału w kontroli] 289
Art. 78. [Sposób przeprowadzenia kontroli] 291
Art. 79. [Dokumentowanie ustaleń kontroli] 291
Art. 80. [Protokół kontroli] 293
Art. 81. [Odbiór protokołu] 294
Art. 82. [Kwestionowanie ustaleń kontroli] 295
Art. 83. [Działania pokontrolne] 296
Art. 84. [Kontrola realizacji zaleceń 298
Art. 85. [Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli] 298
Nadzór publiczny - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 299

Rozdział 8. Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania
publicznego str301
Uwagi wstępne 301
Art. 86. [Komitet audytu] 303
Art. 87. [Informacja o podpisanych w roku poprzedzającym
umowach na wykonywanie czynności rewizji fi nansowej
z jednostkami zainteresowania publicznego] 306
Art. 88. [Obowiązki informacyjne podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych wykonującego czynności
rewizji finansowej w jednostce zainteresowania publicznego] 308
Art. 89. [Okres wykonywania czynności rewizyjnych przez
kluczowego biegłego rewidenta w jednostce zainteresowania
publicznego] 311
Art. 90. [Ograniczenie zajmowania stanowisk kierowniczych] 311
Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania
publicznego - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 312

Rozdział 9. Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej
i państwami trzecimi 317
Uwagi wstępne 317
Art. 91. [Współpraca Komisji Nadzoru Audytowego z organami
nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej] 319
Art. 92. [Wszczęcie przez organy nadzoru publicznego z państw
Unii Europejskiej dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko
biegłemu rewidentowi] 320
Art. 93. [Udział przedstawicieli organu nadzoru publicznego
z państwa Unii Europejskiej w dochodzeniu dyscyplinarnym] 321
Art. 94. [Informowanie o podejmowaniu przez biegłego rewidenta
lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych działań niezgodnych z prawem Unii Europejskiej w zakresie rewizji finansowej] 322
Art. 95. [Rejestr biegłych rewidentów z państw trzecich oraz
lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych z państw trzecich] 323
Art. 96. [Wpis do rejestru biegłego rewidenta z państwa trzeciego,
badającego sprawozdanie finansowe spółki zarejestrowanej
w państwie trzecim, której papiery wartościowe są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce] 323
Art. 97. [Wpis na listę podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych z państwa trzeciego, badającego
sprawozdanie finansowe spółki zarejestrowanej w państwie
trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu
na rynku regulowanym Polski] 325
Art. 98. [Uznanie systemu postępowania dyscyplinarnego, systemu
zapewnienia jakości i wymagań za równoważne z ustawowymi
oraz standardów za równoważne z Międzynarodowymi
Standardami Rewizji Finansowej] 327
Art. 99. [Nadzór Komisji Nadzoru Audytowego nad biegłym rewidentem
i podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych z państwa trzeciego] 328
Art. 100. [Odstąpienie od wpisu do rejestru biegłego rewidenta
z państwa trzeciego oraz od wpisu na listę podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego] 329
Art. 101. [Przekazanie dokumentacji rewizyjnej organowi nadzoru
publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi
do badania sprawozdań finansowych z państwa trzeciego] 329
Art. 102. [Porozumienie z organem nadzoru publicznego z państwa
trzeciego] 331
Art. 103. [Odmowa przekazania dokumentacji organowi nadzoru
publicznego z państwa trzeciego] 332
Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej i państwami
trzecimi - komentarz Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 333
Rozdział 10. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe 340
Art. 104. [Zmiany w Prawie spółdzielczym] 340
Art. 105. [Zmiany w ustawie o rachunkowości] 340
Art. 106. [Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej] 342
Art. 107. [Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami
finansowymi] 342
Art. 108. [Zmiany w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym] 343
Art. 109. [Obowiązki podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych] . 343
Art. 110. [Obowiązki biegłych rewidentów] 343
Art. 111. [Obowiązki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów] 344
Art. 112. [Stosowanie uprzednio obowiązujących przepisów
wykonawczych] 344
Art. 113. [Sprawy przed sądem dyscyplinarnym] 344
Art. 114. [Bieg terminów przedawnienia karalności] 345
Art. 115. [Komisja egzaminacyjna i postępowanie kwalifkacyjne] 345
Art. 116. [Ciągłość praw i obowiązków Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów] 345
Art. 117. [Powoływanie komitetu audytu] 346
Art. 118. [Obowiązywanie uchwał Krajowej Izby Biegłych
Rewidentów] 346
Art. 119. [Składanie wniosków o rejestrację przez biegłych
rewidentów] 346
Art. 120. [Standardy rewizji finansowej] 346
Art. 121. [Utrata mocy ustawy z dnia 13 października 1994 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie] 347
Art. 122. [Wejście w życie ustawy] 347

Zakończenie 348
Skorowidz rzeczowy 363

BESTSELLERY